News & events

28/02/2019

PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING IN VLAANDEREN


1. Algemeen


1.1. Historiek
Reeds sinds de 19e eeuw zijn soortgelijke contracten aan het PPS-systeem terug te vinden. Er werden diverse concessies verleend bij de opkomst van de moderne staat, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot...

08/08/2018

De kogel is door de kerk: vestigingswet wordt afgeschaft

De Vlaamse regering heeft besloten dat de vestigingswet met ingang van 1 januari 2019 zal ophouden te bestaan. Concreet betekent dit dat vanaf dan voor elf bouwberoepen de vereiste beroepsbekwaamheden worden afgeschaft en dat eigenlijk iedereen...

01/06/2017

Enkele aandachtspunten indien U werkt met onderaannemers.

Tenzij de aannemingsovereenkomst dit uitdrukkelijk uitsluit, mag de algemeen aannemer een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van het werk. Bij de opmaak van een contract tussen hoofdaannemer en onderaannemer, zijn er verschillende...

01/04/2017

De waterdichte verzekering van uw werken.

I. Aansprakelijkheid van de aannemer

 

Alvorens in te gaan op de diverse verzekeringen waarmede u als aannemer geconfronteerd wordt, is het essentieel een overzicht weer te geven van de diverse verplichtingen die op u rusten tijdens de...

01/04/2017

Nieuw voorstel verzekering tienjarige aansprakelijkheid

 

De federale ministerraad keurde in oktober 2016 een wetsontwerp goed, waardoor aannemers in de bouwsector een verplichte verzekering zullen moeten afsluiten voor hun tienjarige aansprakelijkheid. De inwerkingtreding is voorzien voor op 1...

23/02/2017

Aannemer en architect 10 jaar aansprakelijk: wat houdt dat in?

Klik hier om het artikel online te lezen.

 

Barsten in de gevel. Water op de muren... Ze zijn nauwelijks te tellen, de conflicten tussen bouwers en hun architect of aannemer. 'Een minnelijke schikking is vaak nog de meest efficiënte manier...

03/01/2017

Onroerend Erfgoeddecreet brengt verandering aan de regels inzake Archeologie.

Het Onroerend Erfgoeddecreet werd op 17 oktober 2013 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en vervangt  het Archeologiedecreet van 1993. Sinds 1 juni 2016 is het volledige Onroerend Erfgoeddecreet in werking, met inbegrip van het hoofdstuk...

31/10/2016

Ockier & Partners @ BISBEURS Gent

“Ockier & Partners was reeds twee maal aanwezig op de BISBEURS.

 

Mr. OCKIER heeft op 14 oktober 2016 een voordracht gegeven over de nieuwe wet op de omgevingsvergunning, die volgend jaar in voege treedt.

 

Mr. STRYNCKX en mr. DOUTRY...

01/02/2016

Een herschatting van het kadastraal inkomen na verbouwingen: steden en gemeenten voeren de druk op

Een eigenaar is bij de bouw of verbouwingen van zijn woning verplicht om dit te melden aan het kadaster zodat het kadastraal inkomen kan worden vastgesteld, dan wel herschat. Vele eigenaars zijn, omwille van financiële redenen, bij een verbouwing...

01/01/2016

1 januari 2016: wat is er (niet) veranderd?

De start van het nieuwe jaar brengt een aantal wijzigingen met zich mee. In de vorige nieuwsbrief werden de wijzigingen van het fiscale btw-tarief van 6 % besproken. Dit is echter niet de enige verandering. Ook aan de regeling van de Vlaamse...

News & events

28/02/2019

PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING IN VLAANDEREN


1. Algemeen


1.1. Historiek
Reeds sinds de 19e eeuw zijn soortgelijke contracten aan het PPS-systeem terug te vinden. Er werden diverse concessies verleend bij de opkomst van de moderne staat, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot...

08/08/2018

De kogel is door de kerk: vestigingswet wordt afgeschaft

De Vlaamse regering heeft besloten dat de vestigingswet met ingang van 1 januari 2019 zal ophouden te bestaan. Concreet betekent dit dat vanaf dan voor elf bouwberoepen de vereiste beroepsbekwaamheden worden afgeschaft en dat eigenlijk iedereen...

01/06/2017

Enkele aandachtspunten indien U werkt met onderaannemers.

Tenzij de aannemingsovereenkomst dit uitdrukkelijk uitsluit, mag de algemeen aannemer een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van het werk. Bij de opmaak van een contract tussen hoofdaannemer en onderaannemer, zijn er verschillende...

01/04/2017

De waterdichte verzekering van uw werken.

I. Aansprakelijkheid van de aannemer

 

Alvorens in te gaan op de diverse verzekeringen waarmede u als aannemer geconfronteerd wordt, is het essentieel een overzicht weer te geven van de diverse verplichtingen die op u rusten tijdens de...

01/04/2017

Nieuw voorstel verzekering tienjarige aansprakelijkheid

 

De federale ministerraad keurde in oktober 2016 een wetsontwerp goed, waardoor aannemers in de bouwsector een verplichte verzekering zullen moeten afsluiten voor hun tienjarige aansprakelijkheid. De inwerkingtreding is voorzien voor op 1...

23/02/2017

Aannemer en architect 10 jaar aansprakelijk: wat houdt dat in?

Klik hier om het artikel online te lezen.

 

Barsten in de gevel. Water op de muren... Ze zijn nauwelijks te tellen, de conflicten tussen bouwers en hun architect of aannemer. 'Een minnelijke schikking is vaak nog de meest efficiënte manier...

03/01/2017

Onroerend Erfgoeddecreet brengt verandering aan de regels inzake Archeologie.

Het Onroerend Erfgoeddecreet werd op 17 oktober 2013 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en vervangt  het Archeologiedecreet van 1993. Sinds 1 juni 2016 is het volledige Onroerend Erfgoeddecreet in werking, met inbegrip van het hoofdstuk...

31/10/2016

Ockier & Partners @ BISBEURS Gent

“Ockier & Partners was reeds twee maal aanwezig op de BISBEURS.

 

Mr. OCKIER heeft op 14 oktober 2016 een voordracht gegeven over de nieuwe wet op de omgevingsvergunning, die volgend jaar in voege treedt.

 

Mr. STRYNCKX en mr. DOUTRY...

01/02/2016

Een herschatting van het kadastraal inkomen na verbouwingen: steden en gemeenten voeren de druk op

Een eigenaar is bij de bouw of verbouwingen van zijn woning verplicht om dit te melden aan het kadaster zodat het kadastraal inkomen kan worden vastgesteld, dan wel herschat. Vele eigenaars zijn, omwille van financiële redenen, bij een verbouwing...

01/01/2016

1 januari 2016: wat is er (niet) veranderd?

De start van het nieuwe jaar brengt een aantal wijzigingen met zich mee. In de vorige nieuwsbrief werden de wijzigingen van het fiscale btw-tarief van 6 % besproken. Dit is echter niet de enige verandering. Ook aan de regeling van de Vlaamse...

News & events

28/02/2019

PUBLIEK PRIVATE SAMENWERKING IN VLAANDEREN


1. Algemeen


1.1. Historiek
Reeds sinds de 19e eeuw zijn soortgelijke contracten aan het PPS-systeem terug te vinden. Er werden diverse concessies verleend bij de opkomst van de moderne staat, zoals bijvoorbeeld met betrekking tot...

08/08/2018

De kogel is door de kerk: vestigingswet wordt afgeschaft

De Vlaamse regering heeft besloten dat de vestigingswet met ingang van 1 januari 2019 zal ophouden te bestaan. Concreet betekent dit dat vanaf dan voor elf bouwberoepen de vereiste beroepsbekwaamheden worden afgeschaft en dat eigenlijk iedereen...

01/06/2017

Enkele aandachtspunten indien U werkt met onderaannemers.

Tenzij de aannemingsovereenkomst dit uitdrukkelijk uitsluit, mag de algemeen aannemer een beroep doen op onderaannemers voor de uitvoering van het werk. Bij de opmaak van een contract tussen hoofdaannemer en onderaannemer, zijn er verschillende...

01/04/2017

De waterdichte verzekering van uw werken.

I. Aansprakelijkheid van de aannemer

 

Alvorens in te gaan op de diverse verzekeringen waarmede u als aannemer geconfronteerd wordt, is het essentieel een overzicht weer te geven van de diverse verplichtingen die op u rusten tijdens de...

01/04/2017

Nieuw voorstel verzekering tienjarige aansprakelijkheid

 

De federale ministerraad keurde in oktober 2016 een wetsontwerp goed, waardoor aannemers in de bouwsector een verplichte verzekering zullen moeten afsluiten voor hun tienjarige aansprakelijkheid. De inwerkingtreding is voorzien voor op 1...

23/02/2017

Aannemer en architect 10 jaar aansprakelijk: wat houdt dat in?

Klik hier om het artikel online te lezen.

 

Barsten in de gevel. Water op de muren... Ze zijn nauwelijks te tellen, de conflicten tussen bouwers en hun architect of aannemer. 'Een minnelijke schikking is vaak nog de meest efficiënte manier...

03/01/2017

Onroerend Erfgoeddecreet brengt verandering aan de regels inzake Archeologie.

Het Onroerend Erfgoeddecreet werd op 17 oktober 2013 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd en vervangt  het Archeologiedecreet van 1993. Sinds 1 juni 2016 is het volledige Onroerend Erfgoeddecreet in werking, met inbegrip van het hoofdstuk...

31/10/2016

Ockier & Partners @ BISBEURS Gent

“Ockier & Partners was reeds twee maal aanwezig op de BISBEURS.

 

Mr. OCKIER heeft op 14 oktober 2016 een voordracht gegeven over de nieuwe wet op de omgevingsvergunning, die volgend jaar in voege treedt.

 

Mr. STRYNCKX en mr. DOUTRY...

01/02/2016

Een herschatting van het kadastraal inkomen na verbouwingen: steden en gemeenten voeren de druk op

Een eigenaar is bij de bouw of verbouwingen van zijn woning verplicht om dit te melden aan het kadaster zodat het kadastraal inkomen kan worden vastgesteld, dan wel herschat. Vele eigenaars zijn, omwille van financiële redenen, bij een verbouwing...

01/01/2016

1 januari 2016: wat is er (niet) veranderd?

De start van het nieuwe jaar brengt een aantal wijzigingen met zich mee. In de vorige nieuwsbrief werden de wijzigingen van het fiscale btw-tarief van 6 % besproken. Dit is echter niet de enige verandering. Ook aan de regeling van de Vlaamse...