Administratief recht en omgevingsrecht

Ockier & Partners advocaten gespecialiseerd in Administratief recht en omgevingsrecht

Administratief recht en omgevingsrecht

Ockier & Partners advocaten gespecialiseerd in Administratief recht en omgevingsrecht

OCKIER & PARTNERS heeft een gespecialiseerd team dat u bijstaat in uw relatie met diverse overheden.

 

U kan bij ons terecht voor onder andere volgende materies:

 

  • Stedenbouwkundige vergunningen, verkavelingsvergunningen en milieuvergunningen zowel op stedelijk/gemeentelijk en provinciaal niveau
  • Ruimtelijke planning, zonevreemde constructies, planbaten, planschade
  • Handhavingsbeleid in het kader van stedenbouw – en milieurecht
  • Onteigeningsrecht
  • Overheidsopdrachten
  • Omgevingsrecht:  bodemverontreiniging, grondverzet, archeologie, watertoets, leegstand en verkrotting, onroerend erfgoed, Vlaamse wooncode, MER-regelgeving, etc.

Niet alleen helpen de advocaten binnen dit vakdomein u via adviesverlening, maar ook bij het voeren van onderhandelingen en procedures (bv. voor de Deputatie van de Provincies, de Raad voor Vergunningsbetwistingen, de Raad van State, het Grondwettelijk hof en de Burgerlijke rechtbanken)

GERELATEERDE BERICHTEN

GERELATEERDE BERICHTEN

01/04/2020

Impact Corona op stedenbouwkundig en fiscaalrechtelijk gebied

In de afgelopen dagen werden reeds heel wat wetgevende initiatieven uitgevaardigd naar aanleiding van de huidige noodsituatie. Het verbod op niet-essentiële verplaatsingen, dan wel de verplichting tot social distancing heeft gevolgen wat betreft...

28/05/2019

Regelgeving verkavelingen terug naar af

Bij arrest van 23.05.2019 heeft het Grondwettelijk Hof de laatste regelgeving inzake de vergunningsplicht voor het verkavelen van gronden, die was ingevoerd via de zogenaamde “Codextrein”, vernietigd.

 

De Codextrein voorzag dat een...