News & events

BERICHT_ALGEMEEN

04/09/2019

U bent bouwpromotor: Onder welke NACEBEL-codes moet u ingeschreven zijn?

 

Elke onderneming moet erop toezien dat zij onder de juiste NACEBEL-code(s) is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hoewel dit op het eerste zicht een eenvoudige zaak lijkt, moet hieraan de nodige aandacht worden besteed. Voor bouwpromotoren in het bijzonder is het niet altijd even duidelijk welke NACEBEL-codes van toepassing zijn. Het gevolg van een gebrekkige inschrijving in het KBO is niet min. Zo loopt men het risico op strafrechtelijke sancties.

 

 

1 Wat is het belang van de NACEBEL-codes?

 

NACE is de officiële Europese lijst die economische activiteiten indeelt door deze te omschrijven en te nummeren. De afkorting staat voor “Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne” (“Statistische naamgeving van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap”). Bedrijven worden op deze manier ingedeeld in sectoren. Elk land mag de lijst verder uitdiepen met extra codes, zolang de basislijst onveranderd blijft. Daarom spreken we in België ook van NACEBEL-codes. 

 

Wat betreft de gevolgen van een gebrekkige inschrijving in de KBO is met ingang van 1 november 2018 de wet fundamenteel gewijzigd.

 

Vóór deze wetswijziging was het zo dat, wanneer een onderneming een rechtsvordering wenste in te stellen (bijv. om achterstallige facturen te innen), deze vordering moest gebaseerd zijn op een activiteit waarvoor de onderneming was ingeschreven in de KBO bij het begin van de gerechtelijke procedure. Deze vereiste veroorzaakte dikwijls problemen. Een eenvoudig voorbeeld kan de situatie verduidelijken: een aannemer die was ingeschreven onder de activiteit “schilderwerken” kon geen vordering instellen voor een onbetaalde factuur wegens uitgevoerde dakwerken, want hij was voor deze activiteit niet ingeschreven. Indien hij toch overging tot dagvaarding, kon de bouwheer aan de rechtbank vragen om de vordering van de aannemer onontvankelijk te verklaren. 

 

Deze sanctie van onontvankelijkheid is afgeschaft als gevolg van voormelde wetswijziging. Een rechtsvordering kan door de rechter dus niet langer onontvankelijk worden verklaard wegens een gebrekkige inschrijving in de KBO. De wetgever was van oordeel dat de sanctie weinig zinvol was omdat een gebrekkige inschrijving al wordt gestraft met een geldboete van 26 tot 10.000 EUR.

 

 

2 Wat dan met de afschaffing van de Vestigingswet?

 

Sinds 1 januari 2019 moet er geen welbepaalde beroepskennis meer bewezen worden om beroepen in de bouwsector te kunnen uitoefenen. Dit is het gevolg van de afschaffing van de Vestigingswet. Deze wetswijziging ontslaat (potentiële) ondernemers echter niet van de verplichting om onder de correcte NACEBEL codes ingeschreven te staan. U zal nog steeds de nodige NACEBEL-codes moeten aanvragen, maar sinds 1 januari 2019 hoeft u niet te bewijzen dat u over een welbepaalde beroepsbekwaamheid beschikt in dat verband.

 

 

3 Welke NACEBEL-codes heeft de bouwpromotor nodig?

 

Voor bouwpromotoren is het niet altijd even duidelijk welke codes gehanteerd moeten worden. Er bestaat namelijk een kluwen aan codes voor projectontwikkeling.

 

Volgende codes moeten van elkaar worden onderscheiden:

 

41.101 (Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten) - 41.102 (Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten):

de onderneming is gespecialiseerd in bouwpromotie van residentiële of niet-residentiële bouwprojecten met het oog op verkoop.

 

68.201 (Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen) - 68.202 (Verhuur en exploitatie van sociale woningen) - 68.203 (Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen):

de onderneming is gespecialiseerd in bouwpromotie van residentiële of niet-residentiële bouwprojecten met het oog op verhuur

 

41.201 (Algemene bouw van residentiële gebouwen) - 41.202 (Algemene bouw van kantoorgebouwen) - 41.203 (Algemene bouw van niet-residentiële gebouwen):

naast de bouwpromotie draagt de onderneming eveneens de algemene verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het volledige bouwproject, ook al besteedt zij alle uitvoerende werkzaamheden uit aan onderaannemers

 

68.100 (Handel in eigen onroerend goed):

de gebouwen worden pas verkocht worden na volledige afwerking.

 

Voor verdere vragen mag u ons uiteraard steeds contacteren.

 

 

 

           

Auteur

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

04/09/2019

U bent bouwpromotor: Onder welke NACEBEL-codes moet u ingeschreven zijn?

 

Elke onderneming moet erop toezien dat zij onder de juiste NACEBEL-code(s) is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hoewel dit op het eerste zicht een eenvoudige zaak lijkt, moet hieraan de nodige aandacht worden besteed. Voor bouwpromotoren in het bijzonder is het niet altijd even duidelijk welke NACEBEL-codes van toepassing zijn. Het gevolg van een gebrekkige inschrijving in het KBO is niet min. Zo loopt men het risico op strafrechtelijke sancties.

 

 

1 Wat is het belang van de NACEBEL-codes?

 

NACE is de officiële Europese lijst die economische activiteiten indeelt door deze te omschrijven en te nummeren. De afkorting staat voor “Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne” (“Statistische naamgeving van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap”). Bedrijven worden op deze manier ingedeeld in sectoren. Elk land mag de lijst verder uitdiepen met extra codes, zolang de basislijst onveranderd blijft. Daarom spreken we in België ook van NACEBEL-codes. 

 

Wat betreft de gevolgen van een gebrekkige inschrijving in de KBO is met ingang van 1 november 2018 de wet fundamenteel gewijzigd.

 

Vóór deze wetswijziging was het zo dat, wanneer een onderneming een rechtsvordering wenste in te stellen (bijv. om achterstallige facturen te innen), deze vordering moest gebaseerd zijn op een activiteit waarvoor de onderneming was ingeschreven in de KBO bij het begin van de gerechtelijke procedure. Deze vereiste veroorzaakte dikwijls problemen. Een eenvoudig voorbeeld kan de situatie verduidelijken: een aannemer die was ingeschreven onder de activiteit “schilderwerken” kon geen vordering instellen voor een onbetaalde factuur wegens uitgevoerde dakwerken, want hij was voor deze activiteit niet ingeschreven. Indien hij toch overging tot dagvaarding, kon de bouwheer aan de rechtbank vragen om de vordering van de aannemer onontvankelijk te verklaren. 

 

Deze sanctie van onontvankelijkheid is afgeschaft als gevolg van voormelde wetswijziging. Een rechtsvordering kan door de rechter dus niet langer onontvankelijk worden verklaard wegens een gebrekkige inschrijving in de KBO. De wetgever was van oordeel dat de sanctie weinig zinvol was omdat een gebrekkige inschrijving al wordt gestraft met een geldboete van 26 tot 10.000 EUR.

 

 

2 Wat dan met de afschaffing van de Vestigingswet?

 

Sinds 1 januari 2019 moet er geen welbepaalde beroepskennis meer bewezen worden om beroepen in de bouwsector te kunnen uitoefenen. Dit is het gevolg van de afschaffing van de Vestigingswet. Deze wetswijziging ontslaat (potentiële) ondernemers echter niet van de verplichting om onder de correcte NACEBEL codes ingeschreven te staan. U zal nog steeds de nodige NACEBEL-codes moeten aanvragen, maar sinds 1 januari 2019 hoeft u niet te bewijzen dat u over een welbepaalde beroepsbekwaamheid beschikt in dat verband.

 

 

3 Welke NACEBEL-codes heeft de bouwpromotor nodig?

 

Voor bouwpromotoren is het niet altijd even duidelijk welke codes gehanteerd moeten worden. Er bestaat namelijk een kluwen aan codes voor projectontwikkeling.

 

Volgende codes moeten van elkaar worden onderscheiden:

 

41.101 (Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten) - 41.102 (Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten):

de onderneming is gespecialiseerd in bouwpromotie van residentiële of niet-residentiële bouwprojecten met het oog op verkoop.

 

68.201 (Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen) - 68.202 (Verhuur en exploitatie van sociale woningen) - 68.203 (Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen):

de onderneming is gespecialiseerd in bouwpromotie van residentiële of niet-residentiële bouwprojecten met het oog op verhuur

 

41.201 (Algemene bouw van residentiële gebouwen) - 41.202 (Algemene bouw van kantoorgebouwen) - 41.203 (Algemene bouw van niet-residentiële gebouwen):

naast de bouwpromotie draagt de onderneming eveneens de algemene verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het volledige bouwproject, ook al besteedt zij alle uitvoerende werkzaamheden uit aan onderaannemers

 

68.100 (Handel in eigen onroerend goed):

de gebouwen worden pas verkocht worden na volledige afwerking.

 

Voor verdere vragen mag u ons uiteraard steeds contacteren.

 

 

 

           

Auteur

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

04/09/2019

U bent bouwpromotor: Onder welke NACEBEL-codes moet u ingeschreven zijn?

 

Elke onderneming moet erop toezien dat zij onder de juiste NACEBEL-code(s) is ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Hoewel dit op het eerste zicht een eenvoudige zaak lijkt, moet hieraan de nodige aandacht worden besteed. Voor bouwpromotoren in het bijzonder is het niet altijd even duidelijk welke NACEBEL-codes van toepassing zijn. Het gevolg van een gebrekkige inschrijving in het KBO is niet min. Zo loopt men het risico op strafrechtelijke sancties.

 

 

1 Wat is het belang van de NACEBEL-codes?

 

NACE is de officiële Europese lijst die economische activiteiten indeelt door deze te omschrijven en te nummeren. De afkorting staat voor “Nomenclature statistique des Activités économiques dans la Communauté Européenne” (“Statistische naamgeving van de economische activiteiten in de Europese Gemeenschap”). Bedrijven worden op deze manier ingedeeld in sectoren. Elk land mag de lijst verder uitdiepen met extra codes, zolang de basislijst onveranderd blijft. Daarom spreken we in België ook van NACEBEL-codes. 

 

Wat betreft de gevolgen van een gebrekkige inschrijving in de KBO is met ingang van 1 november 2018 de wet fundamenteel gewijzigd.

 

Vóór deze wetswijziging was het zo dat, wanneer een onderneming een rechtsvordering wenste in te stellen (bijv. om achterstallige facturen te innen), deze vordering moest gebaseerd zijn op een activiteit waarvoor de onderneming was ingeschreven in de KBO bij het begin van de gerechtelijke procedure. Deze vereiste veroorzaakte dikwijls problemen. Een eenvoudig voorbeeld kan de situatie verduidelijken: een aannemer die was ingeschreven onder de activiteit “schilderwerken” kon geen vordering instellen voor een onbetaalde factuur wegens uitgevoerde dakwerken, want hij was voor deze activiteit niet ingeschreven. Indien hij toch overging tot dagvaarding, kon de bouwheer aan de rechtbank vragen om de vordering van de aannemer onontvankelijk te verklaren. 

 

Deze sanctie van onontvankelijkheid is afgeschaft als gevolg van voormelde wetswijziging. Een rechtsvordering kan door de rechter dus niet langer onontvankelijk worden verklaard wegens een gebrekkige inschrijving in de KBO. De wetgever was van oordeel dat de sanctie weinig zinvol was omdat een gebrekkige inschrijving al wordt gestraft met een geldboete van 26 tot 10.000 EUR.

 

 

2 Wat dan met de afschaffing van de Vestigingswet?

 

Sinds 1 januari 2019 moet er geen welbepaalde beroepskennis meer bewezen worden om beroepen in de bouwsector te kunnen uitoefenen. Dit is het gevolg van de afschaffing van de Vestigingswet. Deze wetswijziging ontslaat (potentiële) ondernemers echter niet van de verplichting om onder de correcte NACEBEL codes ingeschreven te staan. U zal nog steeds de nodige NACEBEL-codes moeten aanvragen, maar sinds 1 januari 2019 hoeft u niet te bewijzen dat u over een welbepaalde beroepsbekwaamheid beschikt in dat verband.

 

 

3 Welke NACEBEL-codes heeft de bouwpromotor nodig?

 

Voor bouwpromotoren is het niet altijd even duidelijk welke codes gehanteerd moeten worden. Er bestaat namelijk een kluwen aan codes voor projectontwikkeling.

 

Volgende codes moeten van elkaar worden onderscheiden:

 

41.101 (Ontwikkeling van residentiële bouwprojecten) - 41.102 (Ontwikkeling van niet-residentiële bouwprojecten):

de onderneming is gespecialiseerd in bouwpromotie van residentiële of niet-residentiële bouwprojecten met het oog op verkoop.

 

68.201 (Verhuur en exploitatie van eigen of geleased residentieel onroerend goed, exclusief sociale woningen) - 68.202 (Verhuur en exploitatie van sociale woningen) - 68.203 (Verhuur en exploitatie van eigen of geleased niet-residentieel onroerend goed, exclusief terreinen):

de onderneming is gespecialiseerd in bouwpromotie van residentiële of niet-residentiële bouwprojecten met het oog op verhuur

 

41.201 (Algemene bouw van residentiële gebouwen) - 41.202 (Algemene bouw van kantoorgebouwen) - 41.203 (Algemene bouw van niet-residentiële gebouwen):

naast de bouwpromotie draagt de onderneming eveneens de algemene verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het volledige bouwproject, ook al besteedt zij alle uitvoerende werkzaamheden uit aan onderaannemers

 

68.100 (Handel in eigen onroerend goed):

de gebouwen worden pas verkocht worden na volledige afwerking.

 

Voor verdere vragen mag u ons uiteraard steeds contacteren.