News & events

Afbeelding Renovatieverplichting

25/10/2021

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Tegen 2050 moet de CO2-uitstoot van onder andere gebouwen drastisch worden gereduceerd. Een van maatregelen die de Vlaamse Regering hiervoor heeft genomen, is de energetische renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen zoals bijvoorbeeld bedrijfsruimtes, bankkantoren, kantoorgebouwen, sportcomplexen of winkels.

 

De renovatieverplichting gaat in op 1 januari 2022 en geldt voor elkeen die de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een niet-residentieel gebouw dat nog niet voldoet aan de opgelegde vereisten.

 

Binnen de vijf jaar na de overdracht van het niet-residentieel onroerend goed moet het voldoen aan 4 energetische renovatiemaatregelen:

 

 1. Dakisolatie

Indien de dakisolatie de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W niet behaalt, moet u dakisolatie plaatsen met een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K.

 

 1. Hoogrendementsbeglazing

Indien er enkel glas aanwezig is, moet u deze vervangen door beglazing met een maximale waarde van 1 W/m²K.

 

 1. Opwekkers voor ruimteverwarming

Alle opwekkers voor ruimteverwarming die ouder zijn dan 15 jaar en niet voldoen aan de minimale installatie-eisen voor renovatie, moeten worden vervangen. Bij de aanwezigheid van een aardgasnetwerk mag een stookolieketel ouder dan 15 jaar niet vervangen worden door een andere, dan moet men overschakelen op installatie met aardgas.

 

 1. Koelinstallaties

Alle installaties ouder dan 15 jaar die functioneren op koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of een GWP-waarde hebben van minstens 2500, moeten worden vervangen.

 

De vier opgesomde renovatieverplichtingen vormen minimale verplichtingen. Deze worden uitgebreid naar gelang de grootte van het niet-residentiële gebouw, met name:

1. Voor kleine niet-residentiële gebouwen (max. 500 m²) komt bovenop het basispakket ook de verplichting om het energielabel C of hoger te behalen, binnen de 5 jaar na de overdracht (akte verleden vanaf 1 januari 2022).

2. Voor grote niet-residentiële gebouwen (500m² of groter) geldt voor aktes verleden vanaf 1 januari 2023 een bijkomende verplichting om te beschikken over een minimum aandeel van 5% aan hernieuwbare energie en dit ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

 

Aan de hand van enkele financieel ondersteunende maatregelen zoals een verhoogde investeringsaftrek, energiepremies van netbeheerders, korting op de onroerende voorheffing of met investeringssteun van Elia, wil de overheid dit de correcte richting induwen.

 

Het Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Energiebesluit werd op 10 augustus 2021 gepubliceerd. De energetische renovatieverplichtingen zullen gelden voor aktes verleden vanaf 1 januari 2022, voor elk niet-residentieel gebouw. Hierop geldt een uitzondering met betrekking tot grote niet-residentiële gebouwen waarvoor de bijkomende verplichting voor hernieuwbare energie pas verplicht is voor aktes vanaf 1 januari 2023.

 

Indien u verdere vragen heeft omtrent deze materie, aarzel niet om met ons kantoor contact op te nemen.

Auteur

Chloë Wouters

News & events

Afbeelding Renovatieverplichting

25/10/2021

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Tegen 2050 moet de CO2-uitstoot van onder andere gebouwen drastisch worden gereduceerd. Een van maatregelen die de Vlaamse Regering hiervoor heeft genomen, is de energetische renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen zoals bijvoorbeeld bedrijfsruimtes, bankkantoren, kantoorgebouwen, sportcomplexen of winkels.

 

De renovatieverplichting gaat in op 1 januari 2022 en geldt voor elkeen die de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een niet-residentieel gebouw dat nog niet voldoet aan de opgelegde vereisten.

 

Binnen de vijf jaar na de overdracht van het niet-residentieel onroerend goed moet het voldoen aan 4 energetische renovatiemaatregelen:

 

 1. Dakisolatie

Indien de dakisolatie de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W niet behaalt, moet u dakisolatie plaatsen met een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K.

 

 1. Hoogrendementsbeglazing

Indien er enkel glas aanwezig is, moet u deze vervangen door beglazing met een maximale waarde van 1 W/m²K.

 

 1. Opwekkers voor ruimteverwarming

Alle opwekkers voor ruimteverwarming die ouder zijn dan 15 jaar en niet voldoen aan de minimale installatie-eisen voor renovatie, moeten worden vervangen. Bij de aanwezigheid van een aardgasnetwerk mag een stookolieketel ouder dan 15 jaar niet vervangen worden door een andere, dan moet men overschakelen op installatie met aardgas.

 

 1. Koelinstallaties

Alle installaties ouder dan 15 jaar die functioneren op koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of een GWP-waarde hebben van minstens 2500, moeten worden vervangen.

 

De vier opgesomde renovatieverplichtingen vormen minimale verplichtingen. Deze worden uitgebreid naar gelang de grootte van het niet-residentiële gebouw, met name:

1. Voor kleine niet-residentiële gebouwen (max. 500 m²) komt bovenop het basispakket ook de verplichting om het energielabel C of hoger te behalen, binnen de 5 jaar na de overdracht (akte verleden vanaf 1 januari 2022).

2. Voor grote niet-residentiële gebouwen (500m² of groter) geldt voor aktes verleden vanaf 1 januari 2023 een bijkomende verplichting om te beschikken over een minimum aandeel van 5% aan hernieuwbare energie en dit ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

 

Aan de hand van enkele financieel ondersteunende maatregelen zoals een verhoogde investeringsaftrek, energiepremies van netbeheerders, korting op de onroerende voorheffing of met investeringssteun van Elia, wil de overheid dit de correcte richting induwen.

 

Het Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Energiebesluit werd op 10 augustus 2021 gepubliceerd. De energetische renovatieverplichtingen zullen gelden voor aktes verleden vanaf 1 januari 2022, voor elk niet-residentieel gebouw. Hierop geldt een uitzondering met betrekking tot grote niet-residentiële gebouwen waarvoor de bijkomende verplichting voor hernieuwbare energie pas verplicht is voor aktes vanaf 1 januari 2023.

 

Indien u verdere vragen heeft omtrent deze materie, aarzel niet om met ons kantoor contact op te nemen.

Auteur

Chloë Wouters

News & events

Afbeelding Renovatieverplichting

25/10/2021

Renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen

Tegen 2050 moet de CO2-uitstoot van onder andere gebouwen drastisch worden gereduceerd. Een van maatregelen die de Vlaamse Regering hiervoor heeft genomen, is de energetische renovatieverplichting voor niet-residentiële gebouwen zoals bijvoorbeeld bedrijfsruimtes, bankkantoren, kantoorgebouwen, sportcomplexen of winkels.

 

De renovatieverplichting gaat in op 1 januari 2022 en geldt voor elkeen die de nieuwe eigenaar, opstalhouder of erfpachter wordt van een niet-residentieel gebouw dat nog niet voldoet aan de opgelegde vereisten.

 

Binnen de vijf jaar na de overdracht van het niet-residentieel onroerend goed moet het voldoen aan 4 energetische renovatiemaatregelen:

 

 1. Dakisolatie

Indien de dakisolatie de minimale R-waarde van 0,75 m²K/W niet behaalt, moet u dakisolatie plaatsen met een maximale U-waarde van 0,24 W/m²K.

 

 1. Hoogrendementsbeglazing

Indien er enkel glas aanwezig is, moet u deze vervangen door beglazing met een maximale waarde van 1 W/m²K.

 

 1. Opwekkers voor ruimteverwarming

Alle opwekkers voor ruimteverwarming die ouder zijn dan 15 jaar en niet voldoen aan de minimale installatie-eisen voor renovatie, moeten worden vervangen. Bij de aanwezigheid van een aardgasnetwerk mag een stookolieketel ouder dan 15 jaar niet vervangen worden door een andere, dan moet men overschakelen op installatie met aardgas.

 

 1. Koelinstallaties

Alle installaties ouder dan 15 jaar die functioneren op koelmiddelen op basis van ozonlaagafbrekende stoffen of een GWP-waarde hebben van minstens 2500, moeten worden vervangen.

 

De vier opgesomde renovatieverplichtingen vormen minimale verplichtingen. Deze worden uitgebreid naar gelang de grootte van het niet-residentiële gebouw, met name:

1. Voor kleine niet-residentiële gebouwen (max. 500 m²) komt bovenop het basispakket ook de verplichting om het energielabel C of hoger te behalen, binnen de 5 jaar na de overdracht (akte verleden vanaf 1 januari 2022).

2. Voor grote niet-residentiële gebouwen (500m² of groter) geldt voor aktes verleden vanaf 1 januari 2023 een bijkomende verplichting om te beschikken over een minimum aandeel van 5% aan hernieuwbare energie en dit ook binnen de 5 jaar na de overdracht.

 

Aan de hand van enkele financieel ondersteunende maatregelen zoals een verhoogde investeringsaftrek, energiepremies van netbeheerders, korting op de onroerende voorheffing of met investeringssteun van Elia, wil de overheid dit de correcte richting induwen.

 

Het Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het Energiebesluit werd op 10 augustus 2021 gepubliceerd. De energetische renovatieverplichtingen zullen gelden voor aktes verleden vanaf 1 januari 2022, voor elk niet-residentieel gebouw. Hierop geldt een uitzondering met betrekking tot grote niet-residentiële gebouwen waarvoor de bijkomende verplichting voor hernieuwbare energie pas verplicht is voor aktes vanaf 1 januari 2023.

 

Indien u verdere vragen heeft omtrent deze materie, aarzel niet om met ons kantoor contact op te nemen.