News & events

BERICHT_ALGEMEEN

06/07/2021

Een aanscherping van de financiële steun voor sanering van leegstaande bedrijfsruimten

“Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten moet worden bestreden. Deze gebouwen hebben geen enkel nut, integendeel. Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de onmiddellijke omgeving aan en dragen bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimte.”

Dit is een summiere samenvatting van de doelstelling dewelke wordt omschreven in de brochure van de Vlaamse Overheid[1] met betrekking tot leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. In kader van dit beleid hanteert Vlaanderen een aantal instrumenten zoals de inventaris (gekoppeld aan een leegstandsheffing) voor leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten alsook de subsidie om leegstaande sites nieuw leven in te blazen.

 

Met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in het achterhoofd

Op heden ontvangen goedgekeurde aanvragen een subsidie dewelke 90% van de totale kostprijs van saneringswerken inhoudt. In de toekomst zal de Vlaamse Overheid werken met een subsidie dewelke in functie van een aantal andere gerealiseerde doelstellingen zal verhogen.

Er zijn tal van kleine aanpassing maar in hoofdorde komt het er op neer dat enerzijds de financiële steun wordt verlaagd van 90% naar een basispercentage van 30% dat, mits het voldoen aan tal van vooropgestelde doelstellingen, kan worden verhoogd tot een maximumpercentage van 60%. Anderzijds zullen de voorwaarden om dergelijke financiële steun te ontvangen strenger worden beoordeeld.

Naast het saneren van de leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten wil de Vlaamse Overheid aanvragers belonen die naast de oorspronkelijke doelstelling andere doelstellingen gaat vooropstellen. Voorbeelden hiervan vinden we terug in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en omvatten onder andere (1) het spaarzaam omspringen met water en (hernieuwbare) energie, (2) multifunctioneel gebruik van gebouwen en (3) meer aandacht voor ontharding en vergroening.

Hoe meer doelstellingen een project zal verwezenlijken, hoe hoger de financiële steun zal zijn. Op die manier wordt er eveneens ingespeeld op een probleem dat sinds het invoeren van deze subsidie speelt: de vraag overstijgt de beschikbare budgetten. “Meer rechtszekerheid en een grotere transparantie en doelgerichtheid kunnen ervoor zorgen dat de subsidie terechtkomt bij de projecten die ze werkelijk nodig hebben”, zo valt te lezen in het voorstel.

 

Inwerkingtreding

Bovenstaand plan is een toekomst voornemen die terug te vinden is in Ontwerpdecreet dat werd ingediend op 17 mei 2021. De inwerkingtreding wordt vooropgesteld op uiterlijk 1 oktober 2021.

Indieners van de aanvraag op heden zullen worden behandeld volgens de bepalingen die op vandaag gelden, op voorwaarde dat het dossier geheel en ontvankelijk wordt ingediend voor de datum van inwerkingtreding van het decreet.

Indien u in de toekomt vragen heeft omtrent dit topic, staat Ockier & Partners u graag te woord. 

 

m.m.v. Chloé WAUTERS

 

[1] Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, 2, https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Leegstand_def.pdf.

 

Auteur

Louise Van Wassenhove

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

06/07/2021

Een aanscherping van de financiële steun voor sanering van leegstaande bedrijfsruimten

“Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten moet worden bestreden. Deze gebouwen hebben geen enkel nut, integendeel. Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de onmiddellijke omgeving aan en dragen bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimte.”

Dit is een summiere samenvatting van de doelstelling dewelke wordt omschreven in de brochure van de Vlaamse Overheid[1] met betrekking tot leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. In kader van dit beleid hanteert Vlaanderen een aantal instrumenten zoals de inventaris (gekoppeld aan een leegstandsheffing) voor leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten alsook de subsidie om leegstaande sites nieuw leven in te blazen.

 

Met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in het achterhoofd

Op heden ontvangen goedgekeurde aanvragen een subsidie dewelke 90% van de totale kostprijs van saneringswerken inhoudt. In de toekomst zal de Vlaamse Overheid werken met een subsidie dewelke in functie van een aantal andere gerealiseerde doelstellingen zal verhogen.

Er zijn tal van kleine aanpassing maar in hoofdorde komt het er op neer dat enerzijds de financiële steun wordt verlaagd van 90% naar een basispercentage van 30% dat, mits het voldoen aan tal van vooropgestelde doelstellingen, kan worden verhoogd tot een maximumpercentage van 60%. Anderzijds zullen de voorwaarden om dergelijke financiële steun te ontvangen strenger worden beoordeeld.

Naast het saneren van de leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten wil de Vlaamse Overheid aanvragers belonen die naast de oorspronkelijke doelstelling andere doelstellingen gaat vooropstellen. Voorbeelden hiervan vinden we terug in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en omvatten onder andere (1) het spaarzaam omspringen met water en (hernieuwbare) energie, (2) multifunctioneel gebruik van gebouwen en (3) meer aandacht voor ontharding en vergroening.

Hoe meer doelstellingen een project zal verwezenlijken, hoe hoger de financiële steun zal zijn. Op die manier wordt er eveneens ingespeeld op een probleem dat sinds het invoeren van deze subsidie speelt: de vraag overstijgt de beschikbare budgetten. “Meer rechtszekerheid en een grotere transparantie en doelgerichtheid kunnen ervoor zorgen dat de subsidie terechtkomt bij de projecten die ze werkelijk nodig hebben”, zo valt te lezen in het voorstel.

 

Inwerkingtreding

Bovenstaand plan is een toekomst voornemen die terug te vinden is in Ontwerpdecreet dat werd ingediend op 17 mei 2021. De inwerkingtreding wordt vooropgesteld op uiterlijk 1 oktober 2021.

Indieners van de aanvraag op heden zullen worden behandeld volgens de bepalingen die op vandaag gelden, op voorwaarde dat het dossier geheel en ontvankelijk wordt ingediend voor de datum van inwerkingtreding van het decreet.

Indien u in de toekomt vragen heeft omtrent dit topic, staat Ockier & Partners u graag te woord. 

 

m.m.v. Chloé WAUTERS

 

[1] Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, 2, https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Leegstand_def.pdf.

 

Auteur

Louise Van Wassenhove

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

06/07/2021

Een aanscherping van de financiële steun voor sanering van leegstaande bedrijfsruimten

“Leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten moet worden bestreden. Deze gebouwen hebben geen enkel nut, integendeel. Langdurige leegstand en verwaarlozing tasten de onmiddellijke omgeving aan en dragen bij tot het elders aansnijden van nog onbebouwde ruimte.”

Dit is een summiere samenvatting van de doelstelling dewelke wordt omschreven in de brochure van de Vlaamse Overheid[1] met betrekking tot leegstand en verwaarlozing van bedrijfsruimten. In kader van dit beleid hanteert Vlaanderen een aantal instrumenten zoals de inventaris (gekoppeld aan een leegstandsheffing) voor leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten alsook de subsidie om leegstaande sites nieuw leven in te blazen.

 

Met het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen in het achterhoofd

Op heden ontvangen goedgekeurde aanvragen een subsidie dewelke 90% van de totale kostprijs van saneringswerken inhoudt. In de toekomst zal de Vlaamse Overheid werken met een subsidie dewelke in functie van een aantal andere gerealiseerde doelstellingen zal verhogen.

Er zijn tal van kleine aanpassing maar in hoofdorde komt het er op neer dat enerzijds de financiële steun wordt verlaagd van 90% naar een basispercentage van 30% dat, mits het voldoen aan tal van vooropgestelde doelstellingen, kan worden verhoogd tot een maximumpercentage van 60%. Anderzijds zullen de voorwaarden om dergelijke financiële steun te ontvangen strenger worden beoordeeld.

Naast het saneren van de leegstaande of verwaarloosde bedrijfsruimten wil de Vlaamse Overheid aanvragers belonen die naast de oorspronkelijke doelstelling andere doelstellingen gaat vooropstellen. Voorbeelden hiervan vinden we terug in het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en omvatten onder andere (1) het spaarzaam omspringen met water en (hernieuwbare) energie, (2) multifunctioneel gebruik van gebouwen en (3) meer aandacht voor ontharding en vergroening.

Hoe meer doelstellingen een project zal verwezenlijken, hoe hoger de financiële steun zal zijn. Op die manier wordt er eveneens ingespeeld op een probleem dat sinds het invoeren van deze subsidie speelt: de vraag overstijgt de beschikbare budgetten. “Meer rechtszekerheid en een grotere transparantie en doelgerichtheid kunnen ervoor zorgen dat de subsidie terechtkomt bij de projecten die ze werkelijk nodig hebben”, zo valt te lezen in het voorstel.

 

Inwerkingtreding

Bovenstaand plan is een toekomst voornemen die terug te vinden is in Ontwerpdecreet dat werd ingediend op 17 mei 2021. De inwerkingtreding wordt vooropgesteld op uiterlijk 1 oktober 2021.

Indieners van de aanvraag op heden zullen worden behandeld volgens de bepalingen die op vandaag gelden, op voorwaarde dat het dossier geheel en ontvankelijk wordt ingediend voor de datum van inwerkingtreding van het decreet.

Indien u in de toekomt vragen heeft omtrent dit topic, staat Ockier & Partners u graag te woord. 

 

m.m.v. Chloé WAUTERS

 

[1] Vlaamse Overheid, Departement Omgeving, 2, https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/Leegstand_def.pdf.