News & events

BERICHT_ALGEMEEN

03/04/2017

Verplichte inschrijving van de syndicus vanaf 01.04.2017

Op 15 maart 2017 keurde de federale regering een Koninklijk Besluit goed waardoor elke syndicus vanaf 1 april van dit jaar onderworpen is aan een verplichte inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Die verplichting werd eigenlijk al in 2010 voorzien in de Appartementswet, maar bleef tot nu toe dode letter, bij gebrek aan uitvoeringsbesluit.

 

De doelstelling van de registratieverplichting is om de gegevens van de syndicus van een gebouw gemakkelijker te kunnen achterhalen en om malafide syndici gemakkelijker te kunnen opsporen.

 

Concreet zal elke syndicus of VME via een ondernemingsloket een aanvraag tot inschrijving van de syndicus in de KBO moeten doen.

 

De inschrijving van de syndicus staat niet op zichzelf, maar wordt een onderdeel van de inschrijving van de VME in de KBO. De gegevens van de VME zullen dus in de KBO aangevuld worden met deze van de syndicus.

 

Deze inschrijving staat los van de algemene inschrijving die de professionele syndicus voor de uitoefening van zijn beroepsactiviteiten moet doen, met het oog op het verkrijgen van een ondernemingsnummer.

Het gaat om een bijkomende inschrijving per aanstelling als syndicus.

Dit wil zeggen dat de syndicus per VME waarvoor hij als syndicus optreedt een aanvraag tot inschrijving zal moeten doen.

 

De toelichting bij het Koninklijk Besluit vermeldt over het onderscheid tussen de algemene en de specifieke inschrijving:

 

“De professionele syndicus moet uit eigen hoofde in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn opgenomen. Dit is zo, ongeacht of zij nu aangesloten zijn bij het Bedrijfsinstituut voor vastgoedmakelaars, dan wel syndicus zijn in hun functie van advocaat of lid van een andere beroepsgroep die de taak van syndicus mag waarnemen.

De inschrijving van de syndicus op grond van dit koninklijk besluit betreft daarentegen een inschrijving wat de functie van de syndicus betreft. Zoals reeds is vermeld, is het geen aparte inschrijving van de syndicus, maar wel een aanvulling bij de inschrijving van de vereniging van mede-eigenaars.”

 

Bij de vraag tot inschrijving moet de syndicus het ondernemingsnummer van de VME voegen, zijn rijksregister- of ondernemingsnummer (en het rijksregisternummer van de natuurlijk persoon die voor de vennootschap als syndicus optreedt), en een uittreksel van zijn aanstellings- of benoemingsakte.

 

In de KBO worden, bij de inschrijving van de VME zelf, uiteindelijk de volgende gegevens opgenomen: de naam en het rijksregister- of ondernemingsnummer van de syndicus en de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt.

Ook elke wijziging van deze gegevens moet aan de KBO worden meegedeeld, vergezeld van de nodige bewijsstukken.

 

De aanvraag tot inschrijving moet gebeuren uiterlijk één werkdag voordat de opdracht van de syndicus ingaat.

 

Voor bestaande aanstellingen beschikken de VME’s over een periode van één jaar vanaf 1 april 2017 om aan de bovenvermelde verplichtingen te voldoen.

 

Auteur

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

03/04/2017

Verplichte inschrijving van de syndicus vanaf 01.04.2017

Op 15 maart 2017 keurde de federale regering een Koninklijk Besluit goed waardoor elke syndicus vanaf 1 april van dit jaar onderworpen is aan een verplichte inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Die verplichting werd eigenlijk al in 2010 voorzien in de Appartementswet, maar bleef tot nu toe dode letter, bij gebrek aan uitvoeringsbesluit.

 

De doelstelling van de registratieverplichting is om de gegevens van de syndicus van een gebouw gemakkelijker te kunnen achterhalen en om malafide syndici gemakkelijker te kunnen opsporen.

 

Concreet zal elke syndicus of VME via een ondernemingsloket een aanvraag tot inschrijving van de syndicus in de KBO moeten doen.

 

De inschrijving van de syndicus staat niet op zichzelf, maar wordt een onderdeel van de inschrijving van de VME in de KBO. De gegevens van de VME zullen dus in de KBO aangevuld worden met deze van de syndicus.

 

Deze inschrijving staat los van de algemene inschrijving die de professionele syndicus voor de uitoefening van zijn beroepsactiviteiten moet doen, met het oog op het verkrijgen van een ondernemingsnummer.

Het gaat om een bijkomende inschrijving per aanstelling als syndicus.

Dit wil zeggen dat de syndicus per VME waarvoor hij als syndicus optreedt een aanvraag tot inschrijving zal moeten doen.

 

De toelichting bij het Koninklijk Besluit vermeldt over het onderscheid tussen de algemene en de specifieke inschrijving:

 

“De professionele syndicus moet uit eigen hoofde in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn opgenomen. Dit is zo, ongeacht of zij nu aangesloten zijn bij het Bedrijfsinstituut voor vastgoedmakelaars, dan wel syndicus zijn in hun functie van advocaat of lid van een andere beroepsgroep die de taak van syndicus mag waarnemen.

De inschrijving van de syndicus op grond van dit koninklijk besluit betreft daarentegen een inschrijving wat de functie van de syndicus betreft. Zoals reeds is vermeld, is het geen aparte inschrijving van de syndicus, maar wel een aanvulling bij de inschrijving van de vereniging van mede-eigenaars.”

 

Bij de vraag tot inschrijving moet de syndicus het ondernemingsnummer van de VME voegen, zijn rijksregister- of ondernemingsnummer (en het rijksregisternummer van de natuurlijk persoon die voor de vennootschap als syndicus optreedt), en een uittreksel van zijn aanstellings- of benoemingsakte.

 

In de KBO worden, bij de inschrijving van de VME zelf, uiteindelijk de volgende gegevens opgenomen: de naam en het rijksregister- of ondernemingsnummer van de syndicus en de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt.

Ook elke wijziging van deze gegevens moet aan de KBO worden meegedeeld, vergezeld van de nodige bewijsstukken.

 

De aanvraag tot inschrijving moet gebeuren uiterlijk één werkdag voordat de opdracht van de syndicus ingaat.

 

Voor bestaande aanstellingen beschikken de VME’s over een periode van één jaar vanaf 1 april 2017 om aan de bovenvermelde verplichtingen te voldoen.

 

Auteur

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

03/04/2017

Verplichte inschrijving van de syndicus vanaf 01.04.2017

Op 15 maart 2017 keurde de federale regering een Koninklijk Besluit goed waardoor elke syndicus vanaf 1 april van dit jaar onderworpen is aan een verplichte inschrijving in de Kruispuntbank der Ondernemingen.

Die verplichting werd eigenlijk al in 2010 voorzien in de Appartementswet, maar bleef tot nu toe dode letter, bij gebrek aan uitvoeringsbesluit.

 

De doelstelling van de registratieverplichting is om de gegevens van de syndicus van een gebouw gemakkelijker te kunnen achterhalen en om malafide syndici gemakkelijker te kunnen opsporen.

 

Concreet zal elke syndicus of VME via een ondernemingsloket een aanvraag tot inschrijving van de syndicus in de KBO moeten doen.

 

De inschrijving van de syndicus staat niet op zichzelf, maar wordt een onderdeel van de inschrijving van de VME in de KBO. De gegevens van de VME zullen dus in de KBO aangevuld worden met deze van de syndicus.

 

Deze inschrijving staat los van de algemene inschrijving die de professionele syndicus voor de uitoefening van zijn beroepsactiviteiten moet doen, met het oog op het verkrijgen van een ondernemingsnummer.

Het gaat om een bijkomende inschrijving per aanstelling als syndicus.

Dit wil zeggen dat de syndicus per VME waarvoor hij als syndicus optreedt een aanvraag tot inschrijving zal moeten doen.

 

De toelichting bij het Koninklijk Besluit vermeldt over het onderscheid tussen de algemene en de specifieke inschrijving:

 

“De professionele syndicus moet uit eigen hoofde in de Kruispuntbank van Ondernemingen zijn opgenomen. Dit is zo, ongeacht of zij nu aangesloten zijn bij het Bedrijfsinstituut voor vastgoedmakelaars, dan wel syndicus zijn in hun functie van advocaat of lid van een andere beroepsgroep die de taak van syndicus mag waarnemen.

De inschrijving van de syndicus op grond van dit koninklijk besluit betreft daarentegen een inschrijving wat de functie van de syndicus betreft. Zoals reeds is vermeld, is het geen aparte inschrijving van de syndicus, maar wel een aanvulling bij de inschrijving van de vereniging van mede-eigenaars.”

 

Bij de vraag tot inschrijving moet de syndicus het ondernemingsnummer van de VME voegen, zijn rijksregister- of ondernemingsnummer (en het rijksregisternummer van de natuurlijk persoon die voor de vennootschap als syndicus optreedt), en een uittreksel van zijn aanstellings- of benoemingsakte.

 

In de KBO worden, bij de inschrijving van de VME zelf, uiteindelijk de volgende gegevens opgenomen: de naam en het rijksregister- of ondernemingsnummer van de syndicus en de datum waarop zijn opdracht een aanvang neemt.

Ook elke wijziging van deze gegevens moet aan de KBO worden meegedeeld, vergezeld van de nodige bewijsstukken.

 

De aanvraag tot inschrijving moet gebeuren uiterlijk één werkdag voordat de opdracht van de syndicus ingaat.

 

Voor bestaande aanstellingen beschikken de VME’s over een periode van één jaar vanaf 1 april 2017 om aan de bovenvermelde verplichtingen te voldoen.