News & events

BERICHT_ALGEMEEN

10/02/2021

Vanaf zaterdag 13 februari 2021: Volwaardige plaatsbezoeken opnieuw mogelijk!

 

 

Tot en met vrijdag 12 februari mogen vastgoedmakelaars wel nog huisbezoeken organiseren maar het is daarbij niet toegelaten het pand te bezichtigen met alle betrokken partijen, makelaars dienen buiten te wachten.

 

Na de publicatie van het Ministerieel Besluit van zondag 7 februari werd volgende passage opgenomen waardoor dergelijke werkwijze teneinde loopt:

 

“De dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerende goederen, met de naleving van modaliteiten in het toepasselijke protocol.”

 

Deze passage voorziet een uitzondering voor vastgoedmakelaars zodat deze vanaf zaterdag 13 februari de activiteiten rond het bezichtigen van panden volledig kunnen hernemen.

 

Uiteraard moeten de algemene veiligheidsvoorschriften rond de afstand van 1,5 meter en de mondmaskerplicht worden nageleefd.

 

Verder zijn een aantal voorschriften uit de sectorgids overgenomen in een protocol gaande van adequate verluchting en ventilatie tot een goede voorbereiding van de geplande bezoeken. Dergelijke voorschriften zijn op heden slechts in een draftversie voorgelegd ter goedkeuring door de Minister van Middenstand, David Clarinval maar dienen desondanks reeds gevolgd te worden. 

 

m.m.v. Chloë WOUTERS

Auteur

Ludo Ockier

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

10/02/2021

Vanaf zaterdag 13 februari 2021: Volwaardige plaatsbezoeken opnieuw mogelijk!

 

 

Tot en met vrijdag 12 februari mogen vastgoedmakelaars wel nog huisbezoeken organiseren maar het is daarbij niet toegelaten het pand te bezichtigen met alle betrokken partijen, makelaars dienen buiten te wachten.

 

Na de publicatie van het Ministerieel Besluit van zondag 7 februari werd volgende passage opgenomen waardoor dergelijke werkwijze teneinde loopt:

 

“De dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerende goederen, met de naleving van modaliteiten in het toepasselijke protocol.”

 

Deze passage voorziet een uitzondering voor vastgoedmakelaars zodat deze vanaf zaterdag 13 februari de activiteiten rond het bezichtigen van panden volledig kunnen hernemen.

 

Uiteraard moeten de algemene veiligheidsvoorschriften rond de afstand van 1,5 meter en de mondmaskerplicht worden nageleefd.

 

Verder zijn een aantal voorschriften uit de sectorgids overgenomen in een protocol gaande van adequate verluchting en ventilatie tot een goede voorbereiding van de geplande bezoeken. Dergelijke voorschriften zijn op heden slechts in een draftversie voorgelegd ter goedkeuring door de Minister van Middenstand, David Clarinval maar dienen desondanks reeds gevolgd te worden. 

 

m.m.v. Chloë WOUTERS

Auteur

Ludo Ockier

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

10/02/2021

Vanaf zaterdag 13 februari 2021: Volwaardige plaatsbezoeken opnieuw mogelijk!

 

 

Tot en met vrijdag 12 februari mogen vastgoedmakelaars wel nog huisbezoeken organiseren maar het is daarbij niet toegelaten het pand te bezichtigen met alle betrokken partijen, makelaars dienen buiten te wachten.

 

Na de publicatie van het Ministerieel Besluit van zondag 7 februari werd volgende passage opgenomen waardoor dergelijke werkwijze teneinde loopt:

 

“De dienstverlening door de vastgoedsector voor de bezichtigingen van onroerende goederen, met de naleving van modaliteiten in het toepasselijke protocol.”

 

Deze passage voorziet een uitzondering voor vastgoedmakelaars zodat deze vanaf zaterdag 13 februari de activiteiten rond het bezichtigen van panden volledig kunnen hernemen.

 

Uiteraard moeten de algemene veiligheidsvoorschriften rond de afstand van 1,5 meter en de mondmaskerplicht worden nageleefd.

 

Verder zijn een aantal voorschriften uit de sectorgids overgenomen in een protocol gaande van adequate verluchting en ventilatie tot een goede voorbereiding van de geplande bezoeken. Dergelijke voorschriften zijn op heden slechts in een draftversie voorgelegd ter goedkeuring door de Minister van Middenstand, David Clarinval maar dienen desondanks reeds gevolgd te worden. 

 

m.m.v. Chloë WOUTERS