News & events

Banner 5 juni

05/06/2024

Termijn voor het indienen van de extra verklaring 6% btw afbraak/heropbouw verlengd tot uiterlijk 30 juni 2024

Nieuwe maatregel kort toegelicht

Zoals u weet geldt er sinds 2024 een nieuwe maatregel inzake het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw. Het verlaagde btw-tarief geldt sinds 2024 overal in ons land op dezelfde manier.

 

De nieuwe maatregel betreft de situatie waarin een particulier na afbraak zelf zijn eigen en enige woning laat bouwen met een maximaal bewoonbare oppervlakte van 200m².

 

Het verkopen van een woning na afbraak en heropbouw, tegen een tarief van 6%, is sinds 2024 aldus niet meer mogelijk.

 

 

Overgangsmaatregel

Tot eind 2024 gelden er echter twee overgangsmaatregelen.

 

Één van deze overgangsmaatregelen heeft betrekking op de verkoopprojecten van promotoren na afbraak en heropbouw.

 

Indien de omgevingsvergunning voor dergelijk project werd aangevraagd vóór 01 juli 2023, dan kan in 2024 ook aan een verlaagd tarief van 6% worden gefactureerd. De btw moet ten laatste op 31 december 2024 opeisbaar worden.

 

 

Indiening van de verklaring

Opdat men gebruik kan maken van deze overgangsmaatregel voor lopende projecten, dient een nieuwe verklaring ingediend te worden.

 

Deze verklaring diende oorspronkelijk ingediend te worden vóór 1 juni 2024. Aangezien hieromtrent pas zeer laattijdig werd gecommuniceerd vanwege de btw-administratie, werd deze termijn verlengd met één maand.

 

Concreet dient men voor lopende projecten de extra verklaring 111.3-2024 uiterlijk in te dienen op 30 juni 2024. Hiervoor heeft de btw-administratie de nieuw FAQ nr. 47 gepubliceerd die is opgenomen in Circulaire 2024/C/32 FAQ betreffende de nieuwe regeling inzake het btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van woningen.

 

 

Overige aandachtspunten

We wensen hierbij bovendien nogmaals in herinnering te brengen dat de btw ten laatste op 31 december 2024 opeisbaar moet geworden zijn, en dat de omgevingsvergunning moet aangevraagd zijn voor 01 juli 2023. Dit zijn immers voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor toepassing van de overgangsmaatregel.

 

 

Wij zijn uiteraard steeds beschikbaar voor verdere verduidelijkingen

Auteur

Claire Finaut

News & events

Banner 5 juni

05/06/2024

Termijn voor het indienen van de extra verklaring 6% btw afbraak/heropbouw verlengd tot uiterlijk 30 juni 2024

Nieuwe maatregel kort toegelicht

Zoals u weet geldt er sinds 2024 een nieuwe maatregel inzake het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw. Het verlaagde btw-tarief geldt sinds 2024 overal in ons land op dezelfde manier.

 

De nieuwe maatregel betreft de situatie waarin een particulier na afbraak zelf zijn eigen en enige woning laat bouwen met een maximaal bewoonbare oppervlakte van 200m².

 

Het verkopen van een woning na afbraak en heropbouw, tegen een tarief van 6%, is sinds 2024 aldus niet meer mogelijk.

 

 

Overgangsmaatregel

Tot eind 2024 gelden er echter twee overgangsmaatregelen.

 

Één van deze overgangsmaatregelen heeft betrekking op de verkoopprojecten van promotoren na afbraak en heropbouw.

 

Indien de omgevingsvergunning voor dergelijk project werd aangevraagd vóór 01 juli 2023, dan kan in 2024 ook aan een verlaagd tarief van 6% worden gefactureerd. De btw moet ten laatste op 31 december 2024 opeisbaar worden.

 

 

Indiening van de verklaring

Opdat men gebruik kan maken van deze overgangsmaatregel voor lopende projecten, dient een nieuwe verklaring ingediend te worden.

 

Deze verklaring diende oorspronkelijk ingediend te worden vóór 1 juni 2024. Aangezien hieromtrent pas zeer laattijdig werd gecommuniceerd vanwege de btw-administratie, werd deze termijn verlengd met één maand.

 

Concreet dient men voor lopende projecten de extra verklaring 111.3-2024 uiterlijk in te dienen op 30 juni 2024. Hiervoor heeft de btw-administratie de nieuw FAQ nr. 47 gepubliceerd die is opgenomen in Circulaire 2024/C/32 FAQ betreffende de nieuwe regeling inzake het btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van woningen.

 

 

Overige aandachtspunten

We wensen hierbij bovendien nogmaals in herinnering te brengen dat de btw ten laatste op 31 december 2024 opeisbaar moet geworden zijn, en dat de omgevingsvergunning moet aangevraagd zijn voor 01 juli 2023. Dit zijn immers voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor toepassing van de overgangsmaatregel.

 

 

Wij zijn uiteraard steeds beschikbaar voor verdere verduidelijkingen

Auteur

Claire Finaut

News & events

Banner 5 juni

05/06/2024

Termijn voor het indienen van de extra verklaring 6% btw afbraak/heropbouw verlengd tot uiterlijk 30 juni 2024

Nieuwe maatregel kort toegelicht

Zoals u weet geldt er sinds 2024 een nieuwe maatregel inzake het verlaagde btw-tarief van 6% voor afbraak en heropbouw. Het verlaagde btw-tarief geldt sinds 2024 overal in ons land op dezelfde manier.

 

De nieuwe maatregel betreft de situatie waarin een particulier na afbraak zelf zijn eigen en enige woning laat bouwen met een maximaal bewoonbare oppervlakte van 200m².

 

Het verkopen van een woning na afbraak en heropbouw, tegen een tarief van 6%, is sinds 2024 aldus niet meer mogelijk.

 

 

Overgangsmaatregel

Tot eind 2024 gelden er echter twee overgangsmaatregelen.

 

Één van deze overgangsmaatregelen heeft betrekking op de verkoopprojecten van promotoren na afbraak en heropbouw.

 

Indien de omgevingsvergunning voor dergelijk project werd aangevraagd vóór 01 juli 2023, dan kan in 2024 ook aan een verlaagd tarief van 6% worden gefactureerd. De btw moet ten laatste op 31 december 2024 opeisbaar worden.

 

 

Indiening van de verklaring

Opdat men gebruik kan maken van deze overgangsmaatregel voor lopende projecten, dient een nieuwe verklaring ingediend te worden.

 

Deze verklaring diende oorspronkelijk ingediend te worden vóór 1 juni 2024. Aangezien hieromtrent pas zeer laattijdig werd gecommuniceerd vanwege de btw-administratie, werd deze termijn verlengd met één maand.

 

Concreet dient men voor lopende projecten de extra verklaring 111.3-2024 uiterlijk in te dienen op 30 juni 2024. Hiervoor heeft de btw-administratie de nieuw FAQ nr. 47 gepubliceerd die is opgenomen in Circulaire 2024/C/32 FAQ betreffende de nieuwe regeling inzake het btw-tarief van 6% voor de afbraak en heropbouw van woningen.

 

 

Overige aandachtspunten

We wensen hierbij bovendien nogmaals in herinnering te brengen dat de btw ten laatste op 31 december 2024 opeisbaar moet geworden zijn, en dat de omgevingsvergunning moet aangevraagd zijn voor 01 juli 2023. Dit zijn immers voorwaarden om in aanmerking te kunnen komen voor toepassing van de overgangsmaatregel.

 

 

Wij zijn uiteraard steeds beschikbaar voor verdere verduidelijkingen