News & events

nb oktober

06/10/2022

Huurindexatie in functie van het energielabel van de huurwoning

Sinds 1 oktober geldt er een aanzienlijke beperking op de indexering van huurprijzen. Het Vlaams parlement heeft immers een decreet uitgevaardigd voor de onmiddellijke bevriezing van de huurprijzen van huurwoningen die onvoldoende energiezuinig zijn.

 

De ratio achter deze maatregel is om huurders te ondersteunen tijdens de energiecrisis. Door de hoge inflatie dreigen ze reeds geconfronteerd te worden met prijsstijgingen. Deze zelfde huurders zouden dus door het loutere feit dat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen dubbel getroffen worden, gelet op de hoge energiefactuur.

 

Er wordt aldus een gedifferentieerd stelsel van tijdelijke bevriezing van de indexering van de huurprijzen ingevoerd. De mogelijkheid tot indexatie wordt immers gekoppeld aan het gerealiseerde energiepeil van de huurwoning.

 

De beperkingsmaatregelen gelden voor huurcontracten die in werking zijn getreden voor 1 oktober 2022 en dit voor de periode van 1 oktober tot 30 september 2023. Bovendien vallen de indexatiemechanismen van zowel artikel 6 van de Woninghuurwet en artikel 34 Vlaams Woninghuurdecreet binnen het toepassingsgebied van deze wet.

 

Concreet betekent dit dat voor de huurcontracten met energieprestatiecertificaat (EPC) met:

  • Label A+, A, B of C (energiescore tussen 0 en 300 kWh/m²/jaar) er geen beperking van de indexering is;
  • Label D (energiescore tussen 300 en 400 kWh/m²/jaar) slechts de helft van de indexering doorgerekend mag worden;
  • Label E of F (energiescore hoger dan 400 kWh/m²/jaar) of indien geen EPC beschikbaar, niet geïndexeerd mag worden vanaf 1 oktober 2022.

 

De maatregelen kunnen geïllustreerd worden aan de hand van het volgend cijfervoorbeeld m.b.t. de huurindexering vanaf 1 oktober 2022:

Huurcontract met verjaardag op 1 oktober

Datum ondertekening overeenkomst: 1 september 2019

Datum inwerkingtreding overeenkomst: 1 oktober 2019

Aanvangshuur: 600 euro

 

Woning met energielabel A+, A, B of C

Indexering op 1 oktober 2022 is toegelaten

Dus geïndexeerde huur vanaf 1 oktober 2022    = aanvangshuur x index sept. 2022/index sept. 2019

                                                                                      = 600 euro x 124,92/108,58

                                                                                      = 690,29 euro

 

Woning met energielabel D

Indexering is slechts toegelaten voor de helft op 1 oktober 2022

Dus geïndexeerde huur vanaf 1 oktober 2021    = aanvangshuur x index sept. 2021/index sept. 2019

                                                                                     = 600 euro x 112,29/108,58

                                                                                     = 620, 50 euro

Aldus bedraagt  de nieuwe huurprijs finaal (620,50 euro + 690,29 euro) / 2 = 655,40 euro, waarbij 620,50 euro de geïndexeerde huur is vanaf 1 oktober 2021 en 690,29 euro als volledig geïndexeerde huur vanaf 1 oktober 2022 (zoals voor woningen met label A+, A, B en C).

 

Woning met energielabel E of F of zonder EPC

Geen indexering mogelijk op 1 oktober 2022, dus bedraagt de geïndexeerde huur 620,50 euro vanaf 1 oktober 2021 en blijft deze verder geldig tot 30 september 2023.

Ter volledigheid dient nog vermeld te worden dat indien er beslist wordt om het EPC-label te verbeteren of indien een goed een EPC-label verkrijgt, kan de verhuurder tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023 alsnog overgaan tot de indexatie volgens de regels zoals hierboven vermeld in de nieuwsbrief.

Let wel: vanaf 1 oktober 2023 wordt er voor woningen zonder EPC-label en voor woningen met een D, E of F label een nieuwe maatregel genomen, teneinde te vermijden dat de huurprijsindexatie na verloop van één jaar opnieuw ten volle speelt.

 

Bij verdere vragen omtrent dit onderwerp kunt u steeds contact opnemen met ons kantoor!

Auteur

News & events

nb oktober

06/10/2022

Huurindexatie in functie van het energielabel van de huurwoning

Sinds 1 oktober geldt er een aanzienlijke beperking op de indexering van huurprijzen. Het Vlaams parlement heeft immers een decreet uitgevaardigd voor de onmiddellijke bevriezing van de huurprijzen van huurwoningen die onvoldoende energiezuinig zijn.

 

De ratio achter deze maatregel is om huurders te ondersteunen tijdens de energiecrisis. Door de hoge inflatie dreigen ze reeds geconfronteerd te worden met prijsstijgingen. Deze zelfde huurders zouden dus door het loutere feit dat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen dubbel getroffen worden, gelet op de hoge energiefactuur.

 

Er wordt aldus een gedifferentieerd stelsel van tijdelijke bevriezing van de indexering van de huurprijzen ingevoerd. De mogelijkheid tot indexatie wordt immers gekoppeld aan het gerealiseerde energiepeil van de huurwoning.

 

De beperkingsmaatregelen gelden voor huurcontracten die in werking zijn getreden voor 1 oktober 2022 en dit voor de periode van 1 oktober tot 30 september 2023. Bovendien vallen de indexatiemechanismen van zowel artikel 6 van de Woninghuurwet en artikel 34 Vlaams Woninghuurdecreet binnen het toepassingsgebied van deze wet.

 

Concreet betekent dit dat voor de huurcontracten met energieprestatiecertificaat (EPC) met:

  • Label A+, A, B of C (energiescore tussen 0 en 300 kWh/m²/jaar) er geen beperking van de indexering is;
  • Label D (energiescore tussen 300 en 400 kWh/m²/jaar) slechts de helft van de indexering doorgerekend mag worden;
  • Label E of F (energiescore hoger dan 400 kWh/m²/jaar) of indien geen EPC beschikbaar, niet geïndexeerd mag worden vanaf 1 oktober 2022.

 

De maatregelen kunnen geïllustreerd worden aan de hand van het volgend cijfervoorbeeld m.b.t. de huurindexering vanaf 1 oktober 2022:

Huurcontract met verjaardag op 1 oktober

Datum ondertekening overeenkomst: 1 september 2019

Datum inwerkingtreding overeenkomst: 1 oktober 2019

Aanvangshuur: 600 euro

 

Woning met energielabel A+, A, B of C

Indexering op 1 oktober 2022 is toegelaten

Dus geïndexeerde huur vanaf 1 oktober 2022    = aanvangshuur x index sept. 2022/index sept. 2019

                                                                                      = 600 euro x 124,92/108,58

                                                                                      = 690,29 euro

 

Woning met energielabel D

Indexering is slechts toegelaten voor de helft op 1 oktober 2022

Dus geïndexeerde huur vanaf 1 oktober 2021    = aanvangshuur x index sept. 2021/index sept. 2019

                                                                                     = 600 euro x 112,29/108,58

                                                                                     = 620, 50 euro

Aldus bedraagt  de nieuwe huurprijs finaal (620,50 euro + 690,29 euro) / 2 = 655,40 euro, waarbij 620,50 euro de geïndexeerde huur is vanaf 1 oktober 2021 en 690,29 euro als volledig geïndexeerde huur vanaf 1 oktober 2022 (zoals voor woningen met label A+, A, B en C).

 

Woning met energielabel E of F of zonder EPC

Geen indexering mogelijk op 1 oktober 2022, dus bedraagt de geïndexeerde huur 620,50 euro vanaf 1 oktober 2021 en blijft deze verder geldig tot 30 september 2023.

Ter volledigheid dient nog vermeld te worden dat indien er beslist wordt om het EPC-label te verbeteren of indien een goed een EPC-label verkrijgt, kan de verhuurder tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023 alsnog overgaan tot de indexatie volgens de regels zoals hierboven vermeld in de nieuwsbrief.

Let wel: vanaf 1 oktober 2023 wordt er voor woningen zonder EPC-label en voor woningen met een D, E of F label een nieuwe maatregel genomen, teneinde te vermijden dat de huurprijsindexatie na verloop van één jaar opnieuw ten volle speelt.

 

Bij verdere vragen omtrent dit onderwerp kunt u steeds contact opnemen met ons kantoor!

Auteur

News & events

nb oktober

06/10/2022

Huurindexatie in functie van het energielabel van de huurwoning

Sinds 1 oktober geldt er een aanzienlijke beperking op de indexering van huurprijzen. Het Vlaams parlement heeft immers een decreet uitgevaardigd voor de onmiddellijke bevriezing van de huurprijzen van huurwoningen die onvoldoende energiezuinig zijn.

 

De ratio achter deze maatregel is om huurders te ondersteunen tijdens de energiecrisis. Door de hoge inflatie dreigen ze reeds geconfronteerd te worden met prijsstijgingen. Deze zelfde huurders zouden dus door het loutere feit dat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen dubbel getroffen worden, gelet op de hoge energiefactuur.

 

Er wordt aldus een gedifferentieerd stelsel van tijdelijke bevriezing van de indexering van de huurprijzen ingevoerd. De mogelijkheid tot indexatie wordt immers gekoppeld aan het gerealiseerde energiepeil van de huurwoning.

 

De beperkingsmaatregelen gelden voor huurcontracten die in werking zijn getreden voor 1 oktober 2022 en dit voor de periode van 1 oktober tot 30 september 2023. Bovendien vallen de indexatiemechanismen van zowel artikel 6 van de Woninghuurwet en artikel 34 Vlaams Woninghuurdecreet binnen het toepassingsgebied van deze wet.

 

Concreet betekent dit dat voor de huurcontracten met energieprestatiecertificaat (EPC) met:

  • Label A+, A, B of C (energiescore tussen 0 en 300 kWh/m²/jaar) er geen beperking van de indexering is;
  • Label D (energiescore tussen 300 en 400 kWh/m²/jaar) slechts de helft van de indexering doorgerekend mag worden;
  • Label E of F (energiescore hoger dan 400 kWh/m²/jaar) of indien geen EPC beschikbaar, niet geïndexeerd mag worden vanaf 1 oktober 2022.

 

De maatregelen kunnen geïllustreerd worden aan de hand van het volgend cijfervoorbeeld m.b.t. de huurindexering vanaf 1 oktober 2022:

Huurcontract met verjaardag op 1 oktober

Datum ondertekening overeenkomst: 1 september 2019

Datum inwerkingtreding overeenkomst: 1 oktober 2019

Aanvangshuur: 600 euro

 

Woning met energielabel A+, A, B of C

Indexering op 1 oktober 2022 is toegelaten

Dus geïndexeerde huur vanaf 1 oktober 2022    = aanvangshuur x index sept. 2022/index sept. 2019

                                                                                      = 600 euro x 124,92/108,58

                                                                                      = 690,29 euro

 

Woning met energielabel D

Indexering is slechts toegelaten voor de helft op 1 oktober 2022

Dus geïndexeerde huur vanaf 1 oktober 2021    = aanvangshuur x index sept. 2021/index sept. 2019

                                                                                     = 600 euro x 112,29/108,58

                                                                                     = 620, 50 euro

Aldus bedraagt  de nieuwe huurprijs finaal (620,50 euro + 690,29 euro) / 2 = 655,40 euro, waarbij 620,50 euro de geïndexeerde huur is vanaf 1 oktober 2021 en 690,29 euro als volledig geïndexeerde huur vanaf 1 oktober 2022 (zoals voor woningen met label A+, A, B en C).

 

Woning met energielabel E of F of zonder EPC

Geen indexering mogelijk op 1 oktober 2022, dus bedraagt de geïndexeerde huur 620,50 euro vanaf 1 oktober 2021 en blijft deze verder geldig tot 30 september 2023.

Ter volledigheid dient nog vermeld te worden dat indien er beslist wordt om het EPC-label te verbeteren of indien een goed een EPC-label verkrijgt, kan de verhuurder tussen 1 oktober 2022 en 30 september 2023 alsnog overgaan tot de indexatie volgens de regels zoals hierboven vermeld in de nieuwsbrief.

Let wel: vanaf 1 oktober 2023 wordt er voor woningen zonder EPC-label en voor woningen met een D, E of F label een nieuwe maatregel genomen, teneinde te vermijden dat de huurprijsindexatie na verloop van één jaar opnieuw ten volle speelt.

 

Bij verdere vragen omtrent dit onderwerp kunt u steeds contact opnemen met ons kantoor!