News & events

BERICHT_ALGEMEEN

03/05/2018

E-mail en sms winnen terrein in het recht

1. Beëindig uw contract per e-mail of per brief

 

Minister van Justitie Koen GEENS (CD&V) wil ervoor zorgen dat u in welomschreven gevallen niet langer naar de rechtbank moet wanneer u een overeenkomst wil beëindigen.

 

GEENS heeft daartoe de ‘buitengerechtelijke partijverklaring’ in het leven geroepen. U zal uw tegenpartij per brief of per e-mail kunnen melden dat u niet meer gebonden wil zijn door het contract.

 

Deze regeling heeft echter alleen betrekking op een contract waar één van de twee partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, of indien er sprake is van bedrog, dwaling of dwang. Momenteel bent u verplicht in dergelijke situaties naar de rechtbank te stappen, wat kan leiden tot ellenlange en dure procedures.

 

Een koopovereenkomst bijvoorbeeld kan op die manier worden beëindigd niet alleen na ondertekening van het compromis maar ook nadat de verkoop in een notariële akte is vastgelegd. 

 

De regels in verband met verborgen gebreken blijven echter onveranderd. Net zoals nu het geval is, gelden gebreken die u als koper bij de aankoop had moeten opmerken dus niet als argument voor de ‘buitengerechtelijke partijverklaring’ per e-mail.

 

Indien u als verkoper niet akkoord gaat met de opzegging, zal u toch opnieuw via de gerechtelijke weg moeten gaan. De koper loopt het risico dat, indien de rechter oordeelt dat hij ten onrechte een einde heeft gesteld aan de overeenkomst, hij zal moeten opdraaien voor de gerechtskosten en eventuele schadevergoeding.

 

2. E-mail of sms binnenkort voldoende bewijs voor aankopen tot 3.500 euro

 

Sluit u binnenkort overeenkomst met een waarde van 3.500 euro of minder, dan zal een e-mail of sms volstaan als bewijs van uw instemming.

 

GEENS wil met de hervorming het bewijsrecht in een modern jasje steken en het dichter bij de mensen brengen.

 

De dag van vandaag koopt u algauw een goed boven de 375 euro. Momenteel is hier steeds een schriftelijke overeenkomst voor nodig, wil u de koop-verkoop bewijzen.

 

Maar hoe vaak koopt u nieuwe of tweedehands zaken online zonder een echt schriftelijk akkoord te hebben? De hervorming van het bewijsrecht komt hieraan tegemoet door de drempel te verhogen van 375 euro naar 3.500 euro. Binnenkort zal een sms of e-mail volstaan als bewijs van uw aankoop of verkoop onder de 3.500 euro. Deze hervorming moet meer zekerheid bieden in het hedendaagse handelsverkeer en beter aansluiten bij communicatiekanalen gebruikt in dit digitale tijdperk.

 

Deze nieuwe regels zullen ten vroegste in het voorjaar van 2020 in werking treden.

Auteur

Louise Van Wassenhove

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

03/05/2018

E-mail en sms winnen terrein in het recht

1. Beëindig uw contract per e-mail of per brief

 

Minister van Justitie Koen GEENS (CD&V) wil ervoor zorgen dat u in welomschreven gevallen niet langer naar de rechtbank moet wanneer u een overeenkomst wil beëindigen.

 

GEENS heeft daartoe de ‘buitengerechtelijke partijverklaring’ in het leven geroepen. U zal uw tegenpartij per brief of per e-mail kunnen melden dat u niet meer gebonden wil zijn door het contract.

 

Deze regeling heeft echter alleen betrekking op een contract waar één van de twee partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, of indien er sprake is van bedrog, dwaling of dwang. Momenteel bent u verplicht in dergelijke situaties naar de rechtbank te stappen, wat kan leiden tot ellenlange en dure procedures.

 

Een koopovereenkomst bijvoorbeeld kan op die manier worden beëindigd niet alleen na ondertekening van het compromis maar ook nadat de verkoop in een notariële akte is vastgelegd. 

 

De regels in verband met verborgen gebreken blijven echter onveranderd. Net zoals nu het geval is, gelden gebreken die u als koper bij de aankoop had moeten opmerken dus niet als argument voor de ‘buitengerechtelijke partijverklaring’ per e-mail.

 

Indien u als verkoper niet akkoord gaat met de opzegging, zal u toch opnieuw via de gerechtelijke weg moeten gaan. De koper loopt het risico dat, indien de rechter oordeelt dat hij ten onrechte een einde heeft gesteld aan de overeenkomst, hij zal moeten opdraaien voor de gerechtskosten en eventuele schadevergoeding.

 

2. E-mail of sms binnenkort voldoende bewijs voor aankopen tot 3.500 euro

 

Sluit u binnenkort overeenkomst met een waarde van 3.500 euro of minder, dan zal een e-mail of sms volstaan als bewijs van uw instemming.

 

GEENS wil met de hervorming het bewijsrecht in een modern jasje steken en het dichter bij de mensen brengen.

 

De dag van vandaag koopt u algauw een goed boven de 375 euro. Momenteel is hier steeds een schriftelijke overeenkomst voor nodig, wil u de koop-verkoop bewijzen.

 

Maar hoe vaak koopt u nieuwe of tweedehands zaken online zonder een echt schriftelijk akkoord te hebben? De hervorming van het bewijsrecht komt hieraan tegemoet door de drempel te verhogen van 375 euro naar 3.500 euro. Binnenkort zal een sms of e-mail volstaan als bewijs van uw aankoop of verkoop onder de 3.500 euro. Deze hervorming moet meer zekerheid bieden in het hedendaagse handelsverkeer en beter aansluiten bij communicatiekanalen gebruikt in dit digitale tijdperk.

 

Deze nieuwe regels zullen ten vroegste in het voorjaar van 2020 in werking treden.

Auteur

Louise Van Wassenhove

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

03/05/2018

E-mail en sms winnen terrein in het recht

1. Beëindig uw contract per e-mail of per brief

 

Minister van Justitie Koen GEENS (CD&V) wil ervoor zorgen dat u in welomschreven gevallen niet langer naar de rechtbank moet wanneer u een overeenkomst wil beëindigen.

 

GEENS heeft daartoe de ‘buitengerechtelijke partijverklaring’ in het leven geroepen. U zal uw tegenpartij per brief of per e-mail kunnen melden dat u niet meer gebonden wil zijn door het contract.

 

Deze regeling heeft echter alleen betrekking op een contract waar één van de twee partijen zich niet aan de gemaakte afspraken houdt, of indien er sprake is van bedrog, dwaling of dwang. Momenteel bent u verplicht in dergelijke situaties naar de rechtbank te stappen, wat kan leiden tot ellenlange en dure procedures.

 

Een koopovereenkomst bijvoorbeeld kan op die manier worden beëindigd niet alleen na ondertekening van het compromis maar ook nadat de verkoop in een notariële akte is vastgelegd. 

 

De regels in verband met verborgen gebreken blijven echter onveranderd. Net zoals nu het geval is, gelden gebreken die u als koper bij de aankoop had moeten opmerken dus niet als argument voor de ‘buitengerechtelijke partijverklaring’ per e-mail.

 

Indien u als verkoper niet akkoord gaat met de opzegging, zal u toch opnieuw via de gerechtelijke weg moeten gaan. De koper loopt het risico dat, indien de rechter oordeelt dat hij ten onrechte een einde heeft gesteld aan de overeenkomst, hij zal moeten opdraaien voor de gerechtskosten en eventuele schadevergoeding.

 

2. E-mail of sms binnenkort voldoende bewijs voor aankopen tot 3.500 euro

 

Sluit u binnenkort overeenkomst met een waarde van 3.500 euro of minder, dan zal een e-mail of sms volstaan als bewijs van uw instemming.

 

GEENS wil met de hervorming het bewijsrecht in een modern jasje steken en het dichter bij de mensen brengen.

 

De dag van vandaag koopt u algauw een goed boven de 375 euro. Momenteel is hier steeds een schriftelijke overeenkomst voor nodig, wil u de koop-verkoop bewijzen.

 

Maar hoe vaak koopt u nieuwe of tweedehands zaken online zonder een echt schriftelijk akkoord te hebben? De hervorming van het bewijsrecht komt hieraan tegemoet door de drempel te verhogen van 375 euro naar 3.500 euro. Binnenkort zal een sms of e-mail volstaan als bewijs van uw aankoop of verkoop onder de 3.500 euro. Deze hervorming moet meer zekerheid bieden in het hedendaagse handelsverkeer en beter aansluiten bij communicatiekanalen gebruikt in dit digitale tijdperk.

 

Deze nieuwe regels zullen ten vroegste in het voorjaar van 2020 in werking treden.