News & events

BERICHT_ALGEMEEN

08/02/2021

De algemene vergadering van mede-eigenaars en de coronacrisis: een tijdelijke oplossing

Bij het verstrengen van de maatregelen in oktober 2020 kwamen heel wat organisatorische problemen naar boven op de vastgoedmarkt. Een van deze was het organiseren van de verplichte fysieke algemene vergadering van mede-eigenaars. De wetgeving had tot voor kort geen alternatief voorzien om dergelijke vergaderingen te laten doorgaan zonder fysieke bijeenkomst.

 

Minister Van Quickenborne erkende het probleem omtrent de algemene vergaderingen en formuleerde een aantal voorstellen. Dit resulteerde in een, weliswaar tijdelijke, wettelijke verankering van volgende punten:

 

 1. Digitale algemene vergadering

Mits het respecteren van de regels omtrent de bijeenroeping ervan, kan de algemene vergadering nu ook digitaal plaatsvinden via Teams, Zoom en dergelijke online platformen.

 

 1. Uitstel van de algemene vergadering

De algemene vergaderingen die normaliter plaatsvonden na 1 oktober 2020 kunnen met een jaar worden uitgesteld naar de eerst volgende 15-daagse periode voorzien in het reglement van interne orde.

 

Het uitstel van de algemene vergadering is echter een keuzemogelijkheid. Indien er een algemene vergadering wordt verzocht op vraag van éen of meerdere mede-eigenaars die ten minste 1/5de van de aandelen van de gemeenschappelijke delen bezit(ten), dan houdt de syndicus alsnog een algemene vergadering. Indien dit verzoek plaatsvindt tijdens verstrengde corona-maatregelen kan deze dus digitaal plaatsvinden. Indien deze op een of andere manier ook niet digitaal kan verlopen, kan er steeds worden teruggegrepen naar de regeling die wordt besproken in het derde punt van deze nieuwsbrief.

 

 1. Versoepeling van de unanimiteitsvereiste bij schriftelijke beslissingen

Waar tot voor kort een unanimiteit vereist was bij schriftelijke beslissingen, is het nu zo dat deze rechtsgeldig kunnen worden genomen volgens de meerderheden opgenomen in het Burgerlijk Wetboek maar met 2 bijkomende (cumulatieve) vereisten, nl.:

 • Meer dan de helft van de leden van de VME moeten aan de stemming deelnemen;
 • En de helft van de leden die deelneemt, moet ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

 

De hierboven aangehaalde wijzigingen zijn van toepassing tot en met 9 maart 2021. Gezien de bijzonder onvoorspelbare evolutie van de corona situatie volgen wij de aankondiging van een eventuele verlenging op de voet!

 

m.m.v. Chloe WAUTERS

Auteur

Louise Van Wassenhove

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

08/02/2021

De algemene vergadering van mede-eigenaars en de coronacrisis: een tijdelijke oplossing

Bij het verstrengen van de maatregelen in oktober 2020 kwamen heel wat organisatorische problemen naar boven op de vastgoedmarkt. Een van deze was het organiseren van de verplichte fysieke algemene vergadering van mede-eigenaars. De wetgeving had tot voor kort geen alternatief voorzien om dergelijke vergaderingen te laten doorgaan zonder fysieke bijeenkomst.

 

Minister Van Quickenborne erkende het probleem omtrent de algemene vergaderingen en formuleerde een aantal voorstellen. Dit resulteerde in een, weliswaar tijdelijke, wettelijke verankering van volgende punten:

 

 1. Digitale algemene vergadering

Mits het respecteren van de regels omtrent de bijeenroeping ervan, kan de algemene vergadering nu ook digitaal plaatsvinden via Teams, Zoom en dergelijke online platformen.

 

 1. Uitstel van de algemene vergadering

De algemene vergaderingen die normaliter plaatsvonden na 1 oktober 2020 kunnen met een jaar worden uitgesteld naar de eerst volgende 15-daagse periode voorzien in het reglement van interne orde.

 

Het uitstel van de algemene vergadering is echter een keuzemogelijkheid. Indien er een algemene vergadering wordt verzocht op vraag van éen of meerdere mede-eigenaars die ten minste 1/5de van de aandelen van de gemeenschappelijke delen bezit(ten), dan houdt de syndicus alsnog een algemene vergadering. Indien dit verzoek plaatsvindt tijdens verstrengde corona-maatregelen kan deze dus digitaal plaatsvinden. Indien deze op een of andere manier ook niet digitaal kan verlopen, kan er steeds worden teruggegrepen naar de regeling die wordt besproken in het derde punt van deze nieuwsbrief.

 

 1. Versoepeling van de unanimiteitsvereiste bij schriftelijke beslissingen

Waar tot voor kort een unanimiteit vereist was bij schriftelijke beslissingen, is het nu zo dat deze rechtsgeldig kunnen worden genomen volgens de meerderheden opgenomen in het Burgerlijk Wetboek maar met 2 bijkomende (cumulatieve) vereisten, nl.:

 • Meer dan de helft van de leden van de VME moeten aan de stemming deelnemen;
 • En de helft van de leden die deelneemt, moet ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

 

De hierboven aangehaalde wijzigingen zijn van toepassing tot en met 9 maart 2021. Gezien de bijzonder onvoorspelbare evolutie van de corona situatie volgen wij de aankondiging van een eventuele verlenging op de voet!

 

m.m.v. Chloe WAUTERS

Auteur

Louise Van Wassenhove

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

08/02/2021

De algemene vergadering van mede-eigenaars en de coronacrisis: een tijdelijke oplossing

Bij het verstrengen van de maatregelen in oktober 2020 kwamen heel wat organisatorische problemen naar boven op de vastgoedmarkt. Een van deze was het organiseren van de verplichte fysieke algemene vergadering van mede-eigenaars. De wetgeving had tot voor kort geen alternatief voorzien om dergelijke vergaderingen te laten doorgaan zonder fysieke bijeenkomst.

 

Minister Van Quickenborne erkende het probleem omtrent de algemene vergaderingen en formuleerde een aantal voorstellen. Dit resulteerde in een, weliswaar tijdelijke, wettelijke verankering van volgende punten:

 

 1. Digitale algemene vergadering

Mits het respecteren van de regels omtrent de bijeenroeping ervan, kan de algemene vergadering nu ook digitaal plaatsvinden via Teams, Zoom en dergelijke online platformen.

 

 1. Uitstel van de algemene vergadering

De algemene vergaderingen die normaliter plaatsvonden na 1 oktober 2020 kunnen met een jaar worden uitgesteld naar de eerst volgende 15-daagse periode voorzien in het reglement van interne orde.

 

Het uitstel van de algemene vergadering is echter een keuzemogelijkheid. Indien er een algemene vergadering wordt verzocht op vraag van éen of meerdere mede-eigenaars die ten minste 1/5de van de aandelen van de gemeenschappelijke delen bezit(ten), dan houdt de syndicus alsnog een algemene vergadering. Indien dit verzoek plaatsvindt tijdens verstrengde corona-maatregelen kan deze dus digitaal plaatsvinden. Indien deze op een of andere manier ook niet digitaal kan verlopen, kan er steeds worden teruggegrepen naar de regeling die wordt besproken in het derde punt van deze nieuwsbrief.

 

 1. Versoepeling van de unanimiteitsvereiste bij schriftelijke beslissingen

Waar tot voor kort een unanimiteit vereist was bij schriftelijke beslissingen, is het nu zo dat deze rechtsgeldig kunnen worden genomen volgens de meerderheden opgenomen in het Burgerlijk Wetboek maar met 2 bijkomende (cumulatieve) vereisten, nl.:

 • Meer dan de helft van de leden van de VME moeten aan de stemming deelnemen;
 • En de helft van de leden die deelneemt, moet ten minste de helft van de aandelen in de gemeenschappelijke delen bezitten.

 

De hierboven aangehaalde wijzigingen zijn van toepassing tot en met 9 maart 2021. Gezien de bijzonder onvoorspelbare evolutie van de corona situatie volgen wij de aankondiging van een eventuele verlenging op de voet!

 

m.m.v. Chloe WAUTERS