News & events

Linkedin maart

06/03/2023

Aankoop buitenlands vastgoed: Frankrijk & Spanje

FRANKRIJK 

 

Steeds vaker kiezen Belgen ervoor om een buitenlandse eigendom of vakantiewoning te verwerven. Landen zoals Spanje, Frankijk en Italië zijn dan ook erg populaire bestemmingen om een eigen goed te verwerven.

 

Frankrijk is mogelijks voor Belgen één van de meest populaire bestemmingen. Er zijn dan ook prachtige regio’s zoals de Provence, de Ardèche, de Côte d’Azure en Bretagne.

 

Niettemin brengt de aankoop van vastgoed in Frankrijk heel wat juridische implicaties met zich mee. Soms wordt er een voorlopige overeenkomst (“avant-contrat”) gesloten tussen de partijen. In tegenstelling tot wat de terminologie doet vermoeden, is een “avant-contrat” wel degelijk bindend.

 

Bij aankoop zou in eerste instantie een “promesse d’achat” kunnen worden opgesteld en ondertekend worden, in afwachting van het echte contract. Er bestaat echter risico bij een “promesse d’achat” dat de woning aan een derde verkocht zal worden. Bij een “promesse d’achat” is immers enkel de koper gebonden en niet de verkoper.

 

Het is dan ook veeleer aangewezen om een verkoopbelofte af te sluiten (“promesse unilatérale de vente”) waarbij de eigenaar zich ertoe verbindt het goed tegen een bepaalde prijs aan de koper te verkopen gedurende een bepaalde periode. Tijdens deze periode is het verboden om van de verkoop af te zien of te verkopen aan een derde. Om geldig te zijn, dient de verkoopbelofte te worden vastgelegd in een authentieke akte (via de notaris; “acte authentique”) of een onderhandse akte (“acte sous signature privée”) die binnen tien dagen na de aanvaarding ervan door de begunstigde bij de belastingdienst wordt geregistreerd.

 

Daarnaast bestaat ook de voorlopige verkoopovereenkomst (“compromis de vente” of “promesse synallagmatique de vente”) in dewelke verkoper en koper zich beiden er toe verbinden om de verkoop te sluiten tegen een gezamenlijk vastgestelde prijs. Het compromis is binden voor partijen en geschieden onder de vorm van een onderhandse akte (“acte sous signature privée”) of authentieke akte (“acte authentique”).

 

Bovendien is volgende informatie relevant:

 

 • Krachtens art. L 271-1 van de Code de la construction et de l’habitation heeft de niet-professionele koper het recht de overeenkomst (“acte”) te herroepen binnen 10 dagen vanaf de dag na de eerste overhandiging van de brief waarin hem van de akte in kennis wordt gesteld. Het gaat om o.a. elke akte betreffende de bouw of verwerving van een woongebouw.
 • Deze akte kan aan de koper worden meegedeeld via aangetekende brief of met elk ander middel dat gelijkwaardige waarborgen biedt voor het bepalen van de datum van ontvangst/levering. Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend onder dezelfde vormen.
 • Het tarief bij een verkoop onderworpen aan registratierechten kan 5,09% tot 5,80% zijn. Daarbovenop komen nog notariskosten en kosten voor de hypotheekbewaarder. Uiteindelijk zal de koper moeten rekening houden met ongeveer 7% bijkomende aankoopkosten, plus 1,5% voor eventuele hypotheek.
 • Bij het “avant-contrat” dienen nog verplichte documenten te worden bijgevoegd:

 

In het bijzonder het technisch diagnosedossier (“dossier de diagnostique technique”). Dit technisch diagnosedossier omvat de documenten opgelijst in artikel L 271-4 van de Code de la construction et de l’habitation, zoals o.a. de verklaring van het risico van blootstelling aan lood, het rapport over de aanwezigheid van termieten in het gebouw…

 

In geval het goed deel uitmaakt van een mede-eigendom, dienen ook de documenten opgelijst in artikel L721-2 van de Code de la construction et de l’habitation aanwezig te zijn, o.a. documenten betreffende de organisatie van het gebouw, documenten betreffende de financiële situatie van de mede-eigendom en van de verkopende mede-eigenaar, het onderhoudsboekje voor het gebouw.

 

Uit bovenstaande blijkt dus dat er heel wat zaken komen kijken bij een aankoop van een onroerend goed in Frankrijk. Het is dan ook aangewezen om zich goed te laten begeleiden zodat alles correct verloopt.

 

 

SPANJE 

 

Vaak wordt Spanje beschouwd als een toeristische topbestemming. Ongetwijfeld dragen het fijne klimaat, de stranden, goede infrastructuur, sportfaciliteiten en het rijke en verscheiden cultureel en historisch erfgoed bij tot de aantrekkingskracht.

 

Zo zijn de Costa del Sol, de Costa Blanca, de Balearen en de Canarische eilanden enkele van de populaire toeristische trekpleisters en bijgevolg ook populaire gebieden om te investeren in vastgoed.

 

Bij aankoop van vastgoed in Spanje zal in eerste instantie een reservatiecontract (“contrato de reserva”) dienen getekend te worden. Bij een reservatieovereenkomst is het mogelijk dat de identiteit van de verkopers niet vermeld wordt. De voorwaarden van de aankoopreservatie (“reserva de compra”)  worden vastgelegd voor de koper. Er wordt een betaling gedaan als reservering en zodra de aankoopreservatie (“reserva de compra”) aanvaard wordt door de kopers, wordt het betaalde bedrag omgezet in een aanbetaling. Deze aanbetaling dient als waarborg beschouwd te worden en bent u kwijt indien u afziet van de koop. Vaak gaat het om 1%-5% van de prijs van het huis.

 

Principieel is het mogelijk om een terugbetaling te bekomen in geval het reservatiecontract deze modaliteit heeft voorzien. In het alternatief geval, indien er wordt afgezien van de koop of de overeengekomen termijn in het reservatiecontract is verstreken verliest u het recht op terugbetaling van deze som.

 

Hieruit blijkt reeds het belang van een correct en sluitende overeenkomst met de nodige juridische clausules. In tegenstelling tot België heeft de advocaat of juridisch adviseur dan ook een cruciale rol bij de aankoop van vastgoed in Spanje. De notaris heeft slechts een beperkte rol.

 

Na het verrichten van de nodige juridische onderzoeken kan de koopovereenkomst/compromis worden gesloten (“Contrato de compraventa”). Binnen een korte termijn na de ondertekening zal een volgende voorschot betaald dienen te worden. Het resterend saldo zal binnen afzienbare termijn ook dienen te worden voldaan.

 

Finaal dient de aankoop van vastgoed altijd geformaliseerd te worden door een authentieke akte bij een Spaanse notaris teneinde de eigendomsoverdracht mogelijk te maken.

 

Enkele aandachtspunten bij de aankoop van vastgoed in Spanje:

 

 • Verplichte aanvraag NIE-nummer (Spaans fiscaal identificatienummer) voor niet-inwoners van Spanje
 • Verplichte laatste betaling van de aankoop via een Spaanse bankrekening
 • De eventuele notariskosten zijn gebaseerd op het aantal pagina’s van het document, identiteit van de partijen, etc. Het is een variabele kost die afhankelijk is van de feitelijke situatie.
 • Registratierechten zijn variabel en afhankelijk van de situatie. In het kader van overdracht van niet-nieuwe onroerende goederen zijn tarieven verschuldigd tussen 6-10%.

 

Voor verdere vragen omtrent de begeleiding van uw vastgoedaankoop in Frankrijk en Spanje, kunt u steeds contact opnemen met het kantoor!

 

 

Auteur

Jerry Lin

News & events

Linkedin maart

06/03/2023

Aankoop buitenlands vastgoed: Frankrijk & Spanje

FRANKRIJK 

 

Steeds vaker kiezen Belgen ervoor om een buitenlandse eigendom of vakantiewoning te verwerven. Landen zoals Spanje, Frankijk en Italië zijn dan ook erg populaire bestemmingen om een eigen goed te verwerven.

 

Frankrijk is mogelijks voor Belgen één van de meest populaire bestemmingen. Er zijn dan ook prachtige regio’s zoals de Provence, de Ardèche, de Côte d’Azure en Bretagne.

 

Niettemin brengt de aankoop van vastgoed in Frankrijk heel wat juridische implicaties met zich mee. Soms wordt er een voorlopige overeenkomst (“avant-contrat”) gesloten tussen de partijen. In tegenstelling tot wat de terminologie doet vermoeden, is een “avant-contrat” wel degelijk bindend.

 

Bij aankoop zou in eerste instantie een “promesse d’achat” kunnen worden opgesteld en ondertekend worden, in afwachting van het echte contract. Er bestaat echter risico bij een “promesse d’achat” dat de woning aan een derde verkocht zal worden. Bij een “promesse d’achat” is immers enkel de koper gebonden en niet de verkoper.

 

Het is dan ook veeleer aangewezen om een verkoopbelofte af te sluiten (“promesse unilatérale de vente”) waarbij de eigenaar zich ertoe verbindt het goed tegen een bepaalde prijs aan de koper te verkopen gedurende een bepaalde periode. Tijdens deze periode is het verboden om van de verkoop af te zien of te verkopen aan een derde. Om geldig te zijn, dient de verkoopbelofte te worden vastgelegd in een authentieke akte (via de notaris; “acte authentique”) of een onderhandse akte (“acte sous signature privée”) die binnen tien dagen na de aanvaarding ervan door de begunstigde bij de belastingdienst wordt geregistreerd.

 

Daarnaast bestaat ook de voorlopige verkoopovereenkomst (“compromis de vente” of “promesse synallagmatique de vente”) in dewelke verkoper en koper zich beiden er toe verbinden om de verkoop te sluiten tegen een gezamenlijk vastgestelde prijs. Het compromis is binden voor partijen en geschieden onder de vorm van een onderhandse akte (“acte sous signature privée”) of authentieke akte (“acte authentique”).

 

Bovendien is volgende informatie relevant:

 

 • Krachtens art. L 271-1 van de Code de la construction et de l’habitation heeft de niet-professionele koper het recht de overeenkomst (“acte”) te herroepen binnen 10 dagen vanaf de dag na de eerste overhandiging van de brief waarin hem van de akte in kennis wordt gesteld. Het gaat om o.a. elke akte betreffende de bouw of verwerving van een woongebouw.
 • Deze akte kan aan de koper worden meegedeeld via aangetekende brief of met elk ander middel dat gelijkwaardige waarborgen biedt voor het bepalen van de datum van ontvangst/levering. Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend onder dezelfde vormen.
 • Het tarief bij een verkoop onderworpen aan registratierechten kan 5,09% tot 5,80% zijn. Daarbovenop komen nog notariskosten en kosten voor de hypotheekbewaarder. Uiteindelijk zal de koper moeten rekening houden met ongeveer 7% bijkomende aankoopkosten, plus 1,5% voor eventuele hypotheek.
 • Bij het “avant-contrat” dienen nog verplichte documenten te worden bijgevoegd:

 

In het bijzonder het technisch diagnosedossier (“dossier de diagnostique technique”). Dit technisch diagnosedossier omvat de documenten opgelijst in artikel L 271-4 van de Code de la construction et de l’habitation, zoals o.a. de verklaring van het risico van blootstelling aan lood, het rapport over de aanwezigheid van termieten in het gebouw…

 

In geval het goed deel uitmaakt van een mede-eigendom, dienen ook de documenten opgelijst in artikel L721-2 van de Code de la construction et de l’habitation aanwezig te zijn, o.a. documenten betreffende de organisatie van het gebouw, documenten betreffende de financiële situatie van de mede-eigendom en van de verkopende mede-eigenaar, het onderhoudsboekje voor het gebouw.

 

Uit bovenstaande blijkt dus dat er heel wat zaken komen kijken bij een aankoop van een onroerend goed in Frankrijk. Het is dan ook aangewezen om zich goed te laten begeleiden zodat alles correct verloopt.

 

 

SPANJE 

 

Vaak wordt Spanje beschouwd als een toeristische topbestemming. Ongetwijfeld dragen het fijne klimaat, de stranden, goede infrastructuur, sportfaciliteiten en het rijke en verscheiden cultureel en historisch erfgoed bij tot de aantrekkingskracht.

 

Zo zijn de Costa del Sol, de Costa Blanca, de Balearen en de Canarische eilanden enkele van de populaire toeristische trekpleisters en bijgevolg ook populaire gebieden om te investeren in vastgoed.

 

Bij aankoop van vastgoed in Spanje zal in eerste instantie een reservatiecontract (“contrato de reserva”) dienen getekend te worden. Bij een reservatieovereenkomst is het mogelijk dat de identiteit van de verkopers niet vermeld wordt. De voorwaarden van de aankoopreservatie (“reserva de compra”)  worden vastgelegd voor de koper. Er wordt een betaling gedaan als reservering en zodra de aankoopreservatie (“reserva de compra”) aanvaard wordt door de kopers, wordt het betaalde bedrag omgezet in een aanbetaling. Deze aanbetaling dient als waarborg beschouwd te worden en bent u kwijt indien u afziet van de koop. Vaak gaat het om 1%-5% van de prijs van het huis.

 

Principieel is het mogelijk om een terugbetaling te bekomen in geval het reservatiecontract deze modaliteit heeft voorzien. In het alternatief geval, indien er wordt afgezien van de koop of de overeengekomen termijn in het reservatiecontract is verstreken verliest u het recht op terugbetaling van deze som.

 

Hieruit blijkt reeds het belang van een correct en sluitende overeenkomst met de nodige juridische clausules. In tegenstelling tot België heeft de advocaat of juridisch adviseur dan ook een cruciale rol bij de aankoop van vastgoed in Spanje. De notaris heeft slechts een beperkte rol.

 

Na het verrichten van de nodige juridische onderzoeken kan de koopovereenkomst/compromis worden gesloten (“Contrato de compraventa”). Binnen een korte termijn na de ondertekening zal een volgende voorschot betaald dienen te worden. Het resterend saldo zal binnen afzienbare termijn ook dienen te worden voldaan.

 

Finaal dient de aankoop van vastgoed altijd geformaliseerd te worden door een authentieke akte bij een Spaanse notaris teneinde de eigendomsoverdracht mogelijk te maken.

 

Enkele aandachtspunten bij de aankoop van vastgoed in Spanje:

 

 • Verplichte aanvraag NIE-nummer (Spaans fiscaal identificatienummer) voor niet-inwoners van Spanje
 • Verplichte laatste betaling van de aankoop via een Spaanse bankrekening
 • De eventuele notariskosten zijn gebaseerd op het aantal pagina’s van het document, identiteit van de partijen, etc. Het is een variabele kost die afhankelijk is van de feitelijke situatie.
 • Registratierechten zijn variabel en afhankelijk van de situatie. In het kader van overdracht van niet-nieuwe onroerende goederen zijn tarieven verschuldigd tussen 6-10%.

 

Voor verdere vragen omtrent de begeleiding van uw vastgoedaankoop in Frankrijk en Spanje, kunt u steeds contact opnemen met het kantoor!

 

 

Auteur

Jerry Lin

News & events

Linkedin maart

06/03/2023

Aankoop buitenlands vastgoed: Frankrijk & Spanje

FRANKRIJK 

 

Steeds vaker kiezen Belgen ervoor om een buitenlandse eigendom of vakantiewoning te verwerven. Landen zoals Spanje, Frankijk en Italië zijn dan ook erg populaire bestemmingen om een eigen goed te verwerven.

 

Frankrijk is mogelijks voor Belgen één van de meest populaire bestemmingen. Er zijn dan ook prachtige regio’s zoals de Provence, de Ardèche, de Côte d’Azure en Bretagne.

 

Niettemin brengt de aankoop van vastgoed in Frankrijk heel wat juridische implicaties met zich mee. Soms wordt er een voorlopige overeenkomst (“avant-contrat”) gesloten tussen de partijen. In tegenstelling tot wat de terminologie doet vermoeden, is een “avant-contrat” wel degelijk bindend.

 

Bij aankoop zou in eerste instantie een “promesse d’achat” kunnen worden opgesteld en ondertekend worden, in afwachting van het echte contract. Er bestaat echter risico bij een “promesse d’achat” dat de woning aan een derde verkocht zal worden. Bij een “promesse d’achat” is immers enkel de koper gebonden en niet de verkoper.

 

Het is dan ook veeleer aangewezen om een verkoopbelofte af te sluiten (“promesse unilatérale de vente”) waarbij de eigenaar zich ertoe verbindt het goed tegen een bepaalde prijs aan de koper te verkopen gedurende een bepaalde periode. Tijdens deze periode is het verboden om van de verkoop af te zien of te verkopen aan een derde. Om geldig te zijn, dient de verkoopbelofte te worden vastgelegd in een authentieke akte (via de notaris; “acte authentique”) of een onderhandse akte (“acte sous signature privée”) die binnen tien dagen na de aanvaarding ervan door de begunstigde bij de belastingdienst wordt geregistreerd.

 

Daarnaast bestaat ook de voorlopige verkoopovereenkomst (“compromis de vente” of “promesse synallagmatique de vente”) in dewelke verkoper en koper zich beiden er toe verbinden om de verkoop te sluiten tegen een gezamenlijk vastgestelde prijs. Het compromis is binden voor partijen en geschieden onder de vorm van een onderhandse akte (“acte sous signature privée”) of authentieke akte (“acte authentique”).

 

Bovendien is volgende informatie relevant:

 

 • Krachtens art. L 271-1 van de Code de la construction et de l’habitation heeft de niet-professionele koper het recht de overeenkomst (“acte”) te herroepen binnen 10 dagen vanaf de dag na de eerste overhandiging van de brief waarin hem van de akte in kennis wordt gesteld. Het gaat om o.a. elke akte betreffende de bouw of verwerving van een woongebouw.
 • Deze akte kan aan de koper worden meegedeeld via aangetekende brief of met elk ander middel dat gelijkwaardige waarborgen biedt voor het bepalen van de datum van ontvangst/levering. Het herroepingsrecht wordt uitgeoefend onder dezelfde vormen.
 • Het tarief bij een verkoop onderworpen aan registratierechten kan 5,09% tot 5,80% zijn. Daarbovenop komen nog notariskosten en kosten voor de hypotheekbewaarder. Uiteindelijk zal de koper moeten rekening houden met ongeveer 7% bijkomende aankoopkosten, plus 1,5% voor eventuele hypotheek.
 • Bij het “avant-contrat” dienen nog verplichte documenten te worden bijgevoegd:

 

In het bijzonder het technisch diagnosedossier (“dossier de diagnostique technique”). Dit technisch diagnosedossier omvat de documenten opgelijst in artikel L 271-4 van de Code de la construction et de l’habitation, zoals o.a. de verklaring van het risico van blootstelling aan lood, het rapport over de aanwezigheid van termieten in het gebouw…

 

In geval het goed deel uitmaakt van een mede-eigendom, dienen ook de documenten opgelijst in artikel L721-2 van de Code de la construction et de l’habitation aanwezig te zijn, o.a. documenten betreffende de organisatie van het gebouw, documenten betreffende de financiële situatie van de mede-eigendom en van de verkopende mede-eigenaar, het onderhoudsboekje voor het gebouw.

 

Uit bovenstaande blijkt dus dat er heel wat zaken komen kijken bij een aankoop van een onroerend goed in Frankrijk. Het is dan ook aangewezen om zich goed te laten begeleiden zodat alles correct verloopt.

 

 

SPANJE 

 

Vaak wordt Spanje beschouwd als een toeristische topbestemming. Ongetwijfeld dragen het fijne klimaat, de stranden, goede infrastructuur, sportfaciliteiten en het rijke en verscheiden cultureel en historisch erfgoed bij tot de aantrekkingskracht.

 

Zo zijn de Costa del Sol, de Costa Blanca, de Balearen en de Canarische eilanden enkele van de populaire toeristische trekpleisters en bijgevolg ook populaire gebieden om te investeren in vastgoed.

 

Bij aankoop van vastgoed in Spanje zal in eerste instantie een reservatiecontract (“contrato de reserva”) dienen getekend te worden. Bij een reservatieovereenkomst is het mogelijk dat de identiteit van de verkopers niet vermeld wordt. De voorwaarden van de aankoopreservatie (“reserva de compra”)  worden vastgelegd voor de koper. Er wordt een betaling gedaan als reservering en zodra de aankoopreservatie (“reserva de compra”) aanvaard wordt door de kopers, wordt het betaalde bedrag omgezet in een aanbetaling. Deze aanbetaling dient als waarborg beschouwd te worden en bent u kwijt indien u afziet van de koop. Vaak gaat het om 1%-5% van de prijs van het huis.

 

Principieel is het mogelijk om een terugbetaling te bekomen in geval het reservatiecontract deze modaliteit heeft voorzien. In het alternatief geval, indien er wordt afgezien van de koop of de overeengekomen termijn in het reservatiecontract is verstreken verliest u het recht op terugbetaling van deze som.

 

Hieruit blijkt reeds het belang van een correct en sluitende overeenkomst met de nodige juridische clausules. In tegenstelling tot België heeft de advocaat of juridisch adviseur dan ook een cruciale rol bij de aankoop van vastgoed in Spanje. De notaris heeft slechts een beperkte rol.

 

Na het verrichten van de nodige juridische onderzoeken kan de koopovereenkomst/compromis worden gesloten (“Contrato de compraventa”). Binnen een korte termijn na de ondertekening zal een volgende voorschot betaald dienen te worden. Het resterend saldo zal binnen afzienbare termijn ook dienen te worden voldaan.

 

Finaal dient de aankoop van vastgoed altijd geformaliseerd te worden door een authentieke akte bij een Spaanse notaris teneinde de eigendomsoverdracht mogelijk te maken.

 

Enkele aandachtspunten bij de aankoop van vastgoed in Spanje:

 

 • Verplichte aanvraag NIE-nummer (Spaans fiscaal identificatienummer) voor niet-inwoners van Spanje
 • Verplichte laatste betaling van de aankoop via een Spaanse bankrekening
 • De eventuele notariskosten zijn gebaseerd op het aantal pagina’s van het document, identiteit van de partijen, etc. Het is een variabele kost die afhankelijk is van de feitelijke situatie.
 • Registratierechten zijn variabel en afhankelijk van de situatie. In het kader van overdracht van niet-nieuwe onroerende goederen zijn tarieven verschuldigd tussen 6-10%.

 

Voor verdere vragen omtrent de begeleiding van uw vastgoedaankoop in Frankrijk en Spanje, kunt u steeds contact opnemen met het kantoor!