News & events

NB november 2023

20/11/2023

Aangepaste regeling voor huurindexatie sinds 1 oktober 2023

In onze nieuwsbrief van 5 juni 2023 mochten we u reeds informeren over de toenmalige beperking op de indexering van de huurprijzen. Het Vlaams parlement vaardigde een decreet uit voor de onmiddellijke bevriezing van de huurprijzen van huurwoningen die onvoldoende energiezuinig waren.

 

Deze beperkingsmaatregelen waren geldig voor huurcontracten die in werking zijn getreden voor 1 oktober 2022 en dit voor de periode van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023.

 

Aldus is sinds 1 oktober 2023 een indexering voor huurwoningen zonder EPC of met label D, E en F opnieuw mogelijk, mits inachtneming van een correctiefactor (aangepaste formule). De ratio hierbij is dat huurders niet plotseling na één jaar voor een heel hoge huurprijs komen te staan.

 

De indexering met correctiefactor dient toegepast te worden indien de woning aan drie cumulatieve voorwaarden voldoet (die tevens ook de voorwaarden waren voor de bevriezing):

 

 1. Het betreft de (ver)huur van een woning als hoofdverblijfplaats op de private markt (dus niet sociale woningen of studentenhuurovereenkomsten).
 2. De huurovereenkomst is in werking getreden voor 1 oktober 2022 conform de Woninghuurwet dan wel het Vlaams Woninghuurdecreet.
 3. De woning heeft geen EPC-label of label D, E of F.

 

De aangepaste indexering is het resultaat van de standaardindexatieformule, vermenigvuldigd met een correctiefactor.

 

 • De standaardindexatieformule is de volgende:

            Basishuurprijs x nieuwe indexcijfer

           -----------------------------------------------------

                     Aanvangsindexcijfer

 

 • Welke correctiefactor dient toegepast te worden is afhankelijk van (1) het EPC-label en (2) verjaardatum van het huurcontract.

1.      Correctiefactor bij EPC-label D

 

Enerzijds is er een wettelijke (decretale) correctiefactor voorzien, anderzijds bestaat er een vereenvoudigde correctiefactor. Beide berekeningswijzen leiden tot hetzelfde resultaat.

 

1.1.       De huurovereenkomst verjaarde vanaf 1 januari 2023 t.e.m. 30 september 2023

 

1.1.1.    Formele huurprijsindexering:

 

Basishuurprijs x nieuwe indexcijfer

    ----------------------------------------------------  x correctiefactor

              Aanvangsindexcijfer

 

1.1.2.   Decretale correctiefactor:

 

(Indexcijfer 2022/indexcijfer 2023) x [1 + 50% x (indexcijfer 2023/indexcijfer 2022-1)]

 

Waarbij: 

 • Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de inwerkingtreding of de verjaardag in 2022 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
 • Het indexcijfer 2023 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag in 2023 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

1.1.3.  Vereenvoudigde correctiefactor:

 

50% x ((index 2022 + index 2023) / index 2023 )

 

 

1.2.      De huurovereenkomst verjaarde vanaf 1 oktober 2022 t.e.m. 31 september 2022

 

1.2.1.  Formele huurprijsindexering:

 

     Basishuurprijs x nieuwe indexcijfer

     ---------------------------------------------------  x correctiefactor

             Aanvangsindexcijfer

 

1.2.2. Decretale correctiefactor:

 

(indexcijfer 2021/indexcijfer 2022) x [1 + 50% x (indexcijfer 2022/indexcijfer 2021-1)]

 

Waarbij:

 • Het indexcijfer 2021 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de inwerkingtreding of de verjaardag in 2021 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
 • Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag in 2022 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

 

1.2.3. Vereenvoudigde correctiefactor:

 

50% x [ (index 2021 + index 2022) / index 2022]

 

2.          Correctiefactor bij EPC-label E en F of zonder EPC-label

 

2.1.       De huurovereenkomst verjaarde vanaf 1 januari 2023 t.e.m. 30 september 2023

 

Formele huurprijsindexering:

 

    Basishuurprijs x nieuwe indexcijfer

    ---------------------------------------------------  x correctiefactor

             Aanvangsindexcijfer

 

Met als correctiefactor: indexcijfer 2022 / indexcijfer 2023

 • Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de inwerkingtreding of de verjaardag van de inwerkingtreding in 2022.
 • Het indexcijfer 2023 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding in 2023.

 

2.2.     De huurovereenkomst verjaarde vanaf 1 oktober 2022 t.e.m. 31 september 2022

 

Formele huurprijsindexering:

 

          Basishuurprijs x nieuwe indexcijfer

          ---------------------------------------------------  x correctiefactor

                  Aanvangsindexcijfer

 

Met als correctiefactor: indexcijfer 2021 / indexcijfer 2022

 •  Het indexcijfer 2021 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de inwerkingtreding of de verjaardag van de inwerkingtreding in 2021.
 • Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding in 2022.

 

 

Mocht u vragen hebben omtrent deze materie, aarzel niet om het kantoor te contacteren!

Auteur

Jerry Lin

News & events

NB november 2023

20/11/2023

Aangepaste regeling voor huurindexatie sinds 1 oktober 2023

In onze nieuwsbrief van 5 juni 2023 mochten we u reeds informeren over de toenmalige beperking op de indexering van de huurprijzen. Het Vlaams parlement vaardigde een decreet uit voor de onmiddellijke bevriezing van de huurprijzen van huurwoningen die onvoldoende energiezuinig waren.

 

Deze beperkingsmaatregelen waren geldig voor huurcontracten die in werking zijn getreden voor 1 oktober 2022 en dit voor de periode van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023.

 

Aldus is sinds 1 oktober 2023 een indexering voor huurwoningen zonder EPC of met label D, E en F opnieuw mogelijk, mits inachtneming van een correctiefactor (aangepaste formule). De ratio hierbij is dat huurders niet plotseling na één jaar voor een heel hoge huurprijs komen te staan.

 

De indexering met correctiefactor dient toegepast te worden indien de woning aan drie cumulatieve voorwaarden voldoet (die tevens ook de voorwaarden waren voor de bevriezing):

 

 1. Het betreft de (ver)huur van een woning als hoofdverblijfplaats op de private markt (dus niet sociale woningen of studentenhuurovereenkomsten).
 2. De huurovereenkomst is in werking getreden voor 1 oktober 2022 conform de Woninghuurwet dan wel het Vlaams Woninghuurdecreet.
 3. De woning heeft geen EPC-label of label D, E of F.

 

De aangepaste indexering is het resultaat van de standaardindexatieformule, vermenigvuldigd met een correctiefactor.

 

 • De standaardindexatieformule is de volgende:

            Basishuurprijs x nieuwe indexcijfer

           -----------------------------------------------------

                     Aanvangsindexcijfer

 

 • Welke correctiefactor dient toegepast te worden is afhankelijk van (1) het EPC-label en (2) verjaardatum van het huurcontract.

1.      Correctiefactor bij EPC-label D

 

Enerzijds is er een wettelijke (decretale) correctiefactor voorzien, anderzijds bestaat er een vereenvoudigde correctiefactor. Beide berekeningswijzen leiden tot hetzelfde resultaat.

 

1.1.       De huurovereenkomst verjaarde vanaf 1 januari 2023 t.e.m. 30 september 2023

 

1.1.1.    Formele huurprijsindexering:

 

Basishuurprijs x nieuwe indexcijfer

    ----------------------------------------------------  x correctiefactor

              Aanvangsindexcijfer

 

1.1.2.   Decretale correctiefactor:

 

(Indexcijfer 2022/indexcijfer 2023) x [1 + 50% x (indexcijfer 2023/indexcijfer 2022-1)]

 

Waarbij: 

 • Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de inwerkingtreding of de verjaardag in 2022 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
 • Het indexcijfer 2023 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag in 2023 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

1.1.3.  Vereenvoudigde correctiefactor:

 

50% x ((index 2022 + index 2023) / index 2023 )

 

 

1.2.      De huurovereenkomst verjaarde vanaf 1 oktober 2022 t.e.m. 31 september 2022

 

1.2.1.  Formele huurprijsindexering:

 

     Basishuurprijs x nieuwe indexcijfer

     ---------------------------------------------------  x correctiefactor

             Aanvangsindexcijfer

 

1.2.2. Decretale correctiefactor:

 

(indexcijfer 2021/indexcijfer 2022) x [1 + 50% x (indexcijfer 2022/indexcijfer 2021-1)]

 

Waarbij:

 • Het indexcijfer 2021 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de inwerkingtreding of de verjaardag in 2021 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
 • Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag in 2022 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

 

1.2.3. Vereenvoudigde correctiefactor:

 

50% x [ (index 2021 + index 2022) / index 2022]

 

2.          Correctiefactor bij EPC-label E en F of zonder EPC-label

 

2.1.       De huurovereenkomst verjaarde vanaf 1 januari 2023 t.e.m. 30 september 2023

 

Formele huurprijsindexering:

 

    Basishuurprijs x nieuwe indexcijfer

    ---------------------------------------------------  x correctiefactor

             Aanvangsindexcijfer

 

Met als correctiefactor: indexcijfer 2022 / indexcijfer 2023

 • Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de inwerkingtreding of de verjaardag van de inwerkingtreding in 2022.
 • Het indexcijfer 2023 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding in 2023.

 

2.2.     De huurovereenkomst verjaarde vanaf 1 oktober 2022 t.e.m. 31 september 2022

 

Formele huurprijsindexering:

 

          Basishuurprijs x nieuwe indexcijfer

          ---------------------------------------------------  x correctiefactor

                  Aanvangsindexcijfer

 

Met als correctiefactor: indexcijfer 2021 / indexcijfer 2022

 •  Het indexcijfer 2021 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de inwerkingtreding of de verjaardag van de inwerkingtreding in 2021.
 • Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding in 2022.

 

 

Mocht u vragen hebben omtrent deze materie, aarzel niet om het kantoor te contacteren!

Auteur

Jerry Lin

News & events

NB november 2023

20/11/2023

Aangepaste regeling voor huurindexatie sinds 1 oktober 2023

In onze nieuwsbrief van 5 juni 2023 mochten we u reeds informeren over de toenmalige beperking op de indexering van de huurprijzen. Het Vlaams parlement vaardigde een decreet uit voor de onmiddellijke bevriezing van de huurprijzen van huurwoningen die onvoldoende energiezuinig waren.

 

Deze beperkingsmaatregelen waren geldig voor huurcontracten die in werking zijn getreden voor 1 oktober 2022 en dit voor de periode van 1 oktober 2022 tot 30 september 2023.

 

Aldus is sinds 1 oktober 2023 een indexering voor huurwoningen zonder EPC of met label D, E en F opnieuw mogelijk, mits inachtneming van een correctiefactor (aangepaste formule). De ratio hierbij is dat huurders niet plotseling na één jaar voor een heel hoge huurprijs komen te staan.

 

De indexering met correctiefactor dient toegepast te worden indien de woning aan drie cumulatieve voorwaarden voldoet (die tevens ook de voorwaarden waren voor de bevriezing):

 

 1. Het betreft de (ver)huur van een woning als hoofdverblijfplaats op de private markt (dus niet sociale woningen of studentenhuurovereenkomsten).
 2. De huurovereenkomst is in werking getreden voor 1 oktober 2022 conform de Woninghuurwet dan wel het Vlaams Woninghuurdecreet.
 3. De woning heeft geen EPC-label of label D, E of F.

 

De aangepaste indexering is het resultaat van de standaardindexatieformule, vermenigvuldigd met een correctiefactor.

 

 • De standaardindexatieformule is de volgende:

            Basishuurprijs x nieuwe indexcijfer

           -----------------------------------------------------

                     Aanvangsindexcijfer

 

 • Welke correctiefactor dient toegepast te worden is afhankelijk van (1) het EPC-label en (2) verjaardatum van het huurcontract.

1.      Correctiefactor bij EPC-label D

 

Enerzijds is er een wettelijke (decretale) correctiefactor voorzien, anderzijds bestaat er een vereenvoudigde correctiefactor. Beide berekeningswijzen leiden tot hetzelfde resultaat.

 

1.1.       De huurovereenkomst verjaarde vanaf 1 januari 2023 t.e.m. 30 september 2023

 

1.1.1.    Formele huurprijsindexering:

 

Basishuurprijs x nieuwe indexcijfer

    ----------------------------------------------------  x correctiefactor

              Aanvangsindexcijfer

 

1.1.2.   Decretale correctiefactor:

 

(Indexcijfer 2022/indexcijfer 2023) x [1 + 50% x (indexcijfer 2023/indexcijfer 2022-1)]

 

Waarbij: 

 • Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de inwerkingtreding of de verjaardag in 2022 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
 • Het indexcijfer 2023 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag in 2023 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

1.1.3.  Vereenvoudigde correctiefactor:

 

50% x ((index 2022 + index 2023) / index 2023 )

 

 

1.2.      De huurovereenkomst verjaarde vanaf 1 oktober 2022 t.e.m. 31 september 2022

 

1.2.1.  Formele huurprijsindexering:

 

     Basishuurprijs x nieuwe indexcijfer

     ---------------------------------------------------  x correctiefactor

             Aanvangsindexcijfer

 

1.2.2. Decretale correctiefactor:

 

(indexcijfer 2021/indexcijfer 2022) x [1 + 50% x (indexcijfer 2022/indexcijfer 2021-1)]

 

Waarbij:

 • Het indexcijfer 2021 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de inwerkingtreding of de verjaardag in 2021 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.
 • Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan die van de verjaardag in 2022 van de inwerkingtreding van de huurovereenkomst.

 

1.2.3. Vereenvoudigde correctiefactor:

 

50% x [ (index 2021 + index 2022) / index 2022]

 

2.          Correctiefactor bij EPC-label E en F of zonder EPC-label

 

2.1.       De huurovereenkomst verjaarde vanaf 1 januari 2023 t.e.m. 30 september 2023

 

Formele huurprijsindexering:

 

    Basishuurprijs x nieuwe indexcijfer

    ---------------------------------------------------  x correctiefactor

             Aanvangsindexcijfer

 

Met als correctiefactor: indexcijfer 2022 / indexcijfer 2023

 • Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de inwerkingtreding of de verjaardag van de inwerkingtreding in 2022.
 • Het indexcijfer 2023 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding in 2023.

 

2.2.     De huurovereenkomst verjaarde vanaf 1 oktober 2022 t.e.m. 31 september 2022

 

Formele huurprijsindexering:

 

          Basishuurprijs x nieuwe indexcijfer

          ---------------------------------------------------  x correctiefactor

                  Aanvangsindexcijfer

 

Met als correctiefactor: indexcijfer 2021 / indexcijfer 2022

 •  Het indexcijfer 2021 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de inwerkingtreding of de verjaardag van de inwerkingtreding in 2021.
 • Het indexcijfer 2022 is het gezondheidsindexcijfer van de maand die voorafgaat aan de verjaardag van de inwerkingtreding in 2022.

 

 

Mocht u vragen hebben omtrent deze materie, aarzel niet om het kantoor te contacteren!