News & events

BERICHT_ALGEMEEN

05/03/2019

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd

 

U kon het nieuwe vennootschapsrecht al leren kennen tijdens een seminarie van ons kantoor op 12 februari 2019. Het wetsontwerp dat we toen hebben besproken, is donderdag 28 februari 2019 goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

Quasi alle onderdelen van de wet ondergaan ingrijpende wijzigingen.

 

Voor een uitgebreidere bespreking verwijzen we naar onze nieuwsbrief van 1 maart 2018.

 

Dit nieuwe wetboek treedt in werking vanaf 1 mei 2019. Elke vennootschap die na die datum wordt opgericht, zal onderworpen zijn aan het nieuw Belgisch vennootschapsrecht.

 

Voor bestaande vennootschappen is er een overgangsregeling voorzien. Vanaf 1 januari 2020 zullen ook de reeds bestaande vennootschappen aan het nieuwe recht onderworpen zijn. 

 

Indien u dit wenst, kan u de volledige syllabus van ons seminarie opvragen.

Auteur

Louise Van Wassenhove

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

05/03/2019

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd

 

U kon het nieuwe vennootschapsrecht al leren kennen tijdens een seminarie van ons kantoor op 12 februari 2019. Het wetsontwerp dat we toen hebben besproken, is donderdag 28 februari 2019 goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

Quasi alle onderdelen van de wet ondergaan ingrijpende wijzigingen.

 

Voor een uitgebreidere bespreking verwijzen we naar onze nieuwsbrief van 1 maart 2018.

 

Dit nieuwe wetboek treedt in werking vanaf 1 mei 2019. Elke vennootschap die na die datum wordt opgericht, zal onderworpen zijn aan het nieuw Belgisch vennootschapsrecht.

 

Voor bestaande vennootschappen is er een overgangsregeling voorzien. Vanaf 1 januari 2020 zullen ook de reeds bestaande vennootschappen aan het nieuwe recht onderworpen zijn. 

 

Indien u dit wenst, kan u de volledige syllabus van ons seminarie opvragen.

Auteur

Louise Van Wassenhove

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

05/03/2019

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen goedgekeurd

 

U kon het nieuwe vennootschapsrecht al leren kennen tijdens een seminarie van ons kantoor op 12 februari 2019. Het wetsontwerp dat we toen hebben besproken, is donderdag 28 februari 2019 goedgekeurd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

 

Quasi alle onderdelen van de wet ondergaan ingrijpende wijzigingen.

 

Voor een uitgebreidere bespreking verwijzen we naar onze nieuwsbrief van 1 maart 2018.

 

Dit nieuwe wetboek treedt in werking vanaf 1 mei 2019. Elke vennootschap die na die datum wordt opgericht, zal onderworpen zijn aan het nieuw Belgisch vennootschapsrecht.

 

Voor bestaande vennootschappen is er een overgangsregeling voorzien. Vanaf 1 januari 2020 zullen ook de reeds bestaande vennootschappen aan het nieuwe recht onderworpen zijn. 

 

Indien u dit wenst, kan u de volledige syllabus van ons seminarie opvragen.