News & events

BERICHT_ALGEMEEN

01/11/2015

Wat met de bedrijfswagen bij een langdurige ziekte?

Ingeval van ziekte van een bediende, wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. Wat als de werkgever verzoekt om de bedrijfswagen met tankkaart tijdens de schorsing terug te geven.

 

Indien het privégebruik van de bedrijfswagen gedurende de arbeidsovereenkomst hoe dan ook verboden is (een dergelijk verbod zou moeten blijken hetzij uit de arbeidsovereenkomst, hetzij uit het
arbeidsreglement, hetzij uit een car policy), dan mag de bediende de bedrijfswagen en in voorkomend geval de bijhorende tankkaart, ook tijdens de periodes van schorsing wegens arbeidsongeschiktheid niet voor private doeleinden gebruiken. In dit geval zal de werkgever dan ook het recht hebben om de teruggave van de bedrijfswagen en de eventueel bijhorende tankkaart te vragen, vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.


Indien de bediende de bedrijfswagen met eventueel bijhorende tankkaart, tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wel voor privé-doeleinden mag gebruiken, dient evenwel een onderscheid gemaakt te worden tussen periodes van gewaarborgd loon enerzijds, en de periodes na gewaarborgd loon anderzijds.

 

Immers, indien de bediende de bedrijfswagen, met eventuele bijhorende tankkaart, voor privé-doeleinden mag gebruiken tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan is dit een voordeel ingevolge de arbeidsovereenkomst en bijgevolg een loonbestandeel.


Een bediende die arbeidsongeschikt wordt wegens ziekte behoudt gedurende de eerste 30 dagen van zijn arbeidsongeschiktheid het recht op zijn loon, met inbegrip van alle voordelen, dus ook het gebruik van de bedrijfswagen en, in voorkomend geval, de bijhorende tankkaart.


Gelet op het voorgaande, heeft de werkgever dan ook, gedurende de periode van gewaarborgd loon (voor bedienden is dit in principe de eerste 30 dagen van arbeidsongeschiktheid), niet het recht om
de teruggave van de bedrijfswagen en eventueel bijhorende tankkaart te vorderen ten aanzien van de arbeidsongeschikte bediende. Indien de werkgever dit wel zou doen, dan zou dit een eenzijdige wijziging door de werkgever van de overeengekomen loonsvoorwaarden uitmaken.


Indien de arbeidsongeschiktheid van de bediende na de periode van gewaarborgd loon echter verder blijft duren, heeft de bediende geen recht meer op loon ten aanzien van zijn werkgever en dus ook geen recht meer op het genot van de bedrijfswagen en eventueel bijhorende tankkaart. Zodra de periode van gewaarborgd loon verstreken is, heeft de werkgever dus het recht om van de arbeidsongeschikte bediende de afgifte van de bedrijfswagen en de eventueel bijhorende tankkaart te vorderen, en dit tot op het ogenblik van hervatting van het werk door de bediende.


Van de voormelde algemene regels en principes, kunnen de bediende en werkgever evenwel conventioneel afwijken. Zo is het perfect mogelijk dat werkgever en bediende overeenkomen dat ook tijdens periodes na gewaarborgd loon, de bediende verder zal mogen genieten van de bedrijfswagen en eventueel bijhorende tankkaart. De concrete modaliteiten in dat verband kunnen vrij worden overeengekomen door werkgever en bediende: de contractuele vrijheid speelt hier ten volle.


Een dergelijke van de algemene regels en principes afwijkende conventionele regeling tussen werkgever en bediende omtrent het genot en gebruik van bedrijfswagen en tankkaart tijdens periodes waarin geen gewaarborgd loon verschuldigd is, kan ook stilzwijgend tot stand komen doordat de werkgever feitelijk de bediende de bedrijfswagen en tankkaart in die periodes laat gebruiken, zonder daartegen te protesteren en/of de afgifte ervan te vragen aan de bediende.

Auteur

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

01/11/2015

Wat met de bedrijfswagen bij een langdurige ziekte?

Ingeval van ziekte van een bediende, wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. Wat als de werkgever verzoekt om de bedrijfswagen met tankkaart tijdens de schorsing terug te geven.

 

Indien het privégebruik van de bedrijfswagen gedurende de arbeidsovereenkomst hoe dan ook verboden is (een dergelijk verbod zou moeten blijken hetzij uit de arbeidsovereenkomst, hetzij uit het
arbeidsreglement, hetzij uit een car policy), dan mag de bediende de bedrijfswagen en in voorkomend geval de bijhorende tankkaart, ook tijdens de periodes van schorsing wegens arbeidsongeschiktheid niet voor private doeleinden gebruiken. In dit geval zal de werkgever dan ook het recht hebben om de teruggave van de bedrijfswagen en de eventueel bijhorende tankkaart te vragen, vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.


Indien de bediende de bedrijfswagen met eventueel bijhorende tankkaart, tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wel voor privé-doeleinden mag gebruiken, dient evenwel een onderscheid gemaakt te worden tussen periodes van gewaarborgd loon enerzijds, en de periodes na gewaarborgd loon anderzijds.

 

Immers, indien de bediende de bedrijfswagen, met eventuele bijhorende tankkaart, voor privé-doeleinden mag gebruiken tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan is dit een voordeel ingevolge de arbeidsovereenkomst en bijgevolg een loonbestandeel.


Een bediende die arbeidsongeschikt wordt wegens ziekte behoudt gedurende de eerste 30 dagen van zijn arbeidsongeschiktheid het recht op zijn loon, met inbegrip van alle voordelen, dus ook het gebruik van de bedrijfswagen en, in voorkomend geval, de bijhorende tankkaart.


Gelet op het voorgaande, heeft de werkgever dan ook, gedurende de periode van gewaarborgd loon (voor bedienden is dit in principe de eerste 30 dagen van arbeidsongeschiktheid), niet het recht om
de teruggave van de bedrijfswagen en eventueel bijhorende tankkaart te vorderen ten aanzien van de arbeidsongeschikte bediende. Indien de werkgever dit wel zou doen, dan zou dit een eenzijdige wijziging door de werkgever van de overeengekomen loonsvoorwaarden uitmaken.


Indien de arbeidsongeschiktheid van de bediende na de periode van gewaarborgd loon echter verder blijft duren, heeft de bediende geen recht meer op loon ten aanzien van zijn werkgever en dus ook geen recht meer op het genot van de bedrijfswagen en eventueel bijhorende tankkaart. Zodra de periode van gewaarborgd loon verstreken is, heeft de werkgever dus het recht om van de arbeidsongeschikte bediende de afgifte van de bedrijfswagen en de eventueel bijhorende tankkaart te vorderen, en dit tot op het ogenblik van hervatting van het werk door de bediende.


Van de voormelde algemene regels en principes, kunnen de bediende en werkgever evenwel conventioneel afwijken. Zo is het perfect mogelijk dat werkgever en bediende overeenkomen dat ook tijdens periodes na gewaarborgd loon, de bediende verder zal mogen genieten van de bedrijfswagen en eventueel bijhorende tankkaart. De concrete modaliteiten in dat verband kunnen vrij worden overeengekomen door werkgever en bediende: de contractuele vrijheid speelt hier ten volle.


Een dergelijke van de algemene regels en principes afwijkende conventionele regeling tussen werkgever en bediende omtrent het genot en gebruik van bedrijfswagen en tankkaart tijdens periodes waarin geen gewaarborgd loon verschuldigd is, kan ook stilzwijgend tot stand komen doordat de werkgever feitelijk de bediende de bedrijfswagen en tankkaart in die periodes laat gebruiken, zonder daartegen te protesteren en/of de afgifte ervan te vragen aan de bediende.

Auteur

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

01/11/2015

Wat met de bedrijfswagen bij een langdurige ziekte?

Ingeval van ziekte van een bediende, wordt de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst. Wat als de werkgever verzoekt om de bedrijfswagen met tankkaart tijdens de schorsing terug te geven.

 

Indien het privégebruik van de bedrijfswagen gedurende de arbeidsovereenkomst hoe dan ook verboden is (een dergelijk verbod zou moeten blijken hetzij uit de arbeidsovereenkomst, hetzij uit het
arbeidsreglement, hetzij uit een car policy), dan mag de bediende de bedrijfswagen en in voorkomend geval de bijhorende tankkaart, ook tijdens de periodes van schorsing wegens arbeidsongeschiktheid niet voor private doeleinden gebruiken. In dit geval zal de werkgever dan ook het recht hebben om de teruggave van de bedrijfswagen en de eventueel bijhorende tankkaart te vragen, vanaf de eerste dag van de arbeidsongeschiktheid.


Indien de bediende de bedrijfswagen met eventueel bijhorende tankkaart, tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst wel voor privé-doeleinden mag gebruiken, dient evenwel een onderscheid gemaakt te worden tussen periodes van gewaarborgd loon enerzijds, en de periodes na gewaarborgd loon anderzijds.

 

Immers, indien de bediende de bedrijfswagen, met eventuele bijhorende tankkaart, voor privé-doeleinden mag gebruiken tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, dan is dit een voordeel ingevolge de arbeidsovereenkomst en bijgevolg een loonbestandeel.


Een bediende die arbeidsongeschikt wordt wegens ziekte behoudt gedurende de eerste 30 dagen van zijn arbeidsongeschiktheid het recht op zijn loon, met inbegrip van alle voordelen, dus ook het gebruik van de bedrijfswagen en, in voorkomend geval, de bijhorende tankkaart.


Gelet op het voorgaande, heeft de werkgever dan ook, gedurende de periode van gewaarborgd loon (voor bedienden is dit in principe de eerste 30 dagen van arbeidsongeschiktheid), niet het recht om
de teruggave van de bedrijfswagen en eventueel bijhorende tankkaart te vorderen ten aanzien van de arbeidsongeschikte bediende. Indien de werkgever dit wel zou doen, dan zou dit een eenzijdige wijziging door de werkgever van de overeengekomen loonsvoorwaarden uitmaken.


Indien de arbeidsongeschiktheid van de bediende na de periode van gewaarborgd loon echter verder blijft duren, heeft de bediende geen recht meer op loon ten aanzien van zijn werkgever en dus ook geen recht meer op het genot van de bedrijfswagen en eventueel bijhorende tankkaart. Zodra de periode van gewaarborgd loon verstreken is, heeft de werkgever dus het recht om van de arbeidsongeschikte bediende de afgifte van de bedrijfswagen en de eventueel bijhorende tankkaart te vorderen, en dit tot op het ogenblik van hervatting van het werk door de bediende.


Van de voormelde algemene regels en principes, kunnen de bediende en werkgever evenwel conventioneel afwijken. Zo is het perfect mogelijk dat werkgever en bediende overeenkomen dat ook tijdens periodes na gewaarborgd loon, de bediende verder zal mogen genieten van de bedrijfswagen en eventueel bijhorende tankkaart. De concrete modaliteiten in dat verband kunnen vrij worden overeengekomen door werkgever en bediende: de contractuele vrijheid speelt hier ten volle.


Een dergelijke van de algemene regels en principes afwijkende conventionele regeling tussen werkgever en bediende omtrent het genot en gebruik van bedrijfswagen en tankkaart tijdens periodes waarin geen gewaarborgd loon verschuldigd is, kan ook stilzwijgend tot stand komen doordat de werkgever feitelijk de bediende de bedrijfswagen en tankkaart in die periodes laat gebruiken, zonder daartegen te protesteren en/of de afgifte ervan te vragen aan de bediende.