News & events

BERICHT_ALGEMEEN

06/07/2018

De onderneming 2.0 wordt gelanceerd

Het Parlement gaf op 29 maart 2018 haar finale zegen over het wetsontwerp met betrekking tot de hervorming van het ondernemingsrecht. Hiermee neemt België na 211 jaar afscheid van de Code de Commerce (het Wetboek van Koophandel) van Napoleon.

De hervorming omvat drie krachtlijnen.

 

    1. De nieuwe definitie van “de onderneming”

 

Het ontwerp implementeert een nieuw ondernemingsbegrip ter vervanging van de vroegere notie "handelaar".

Het concept van “de handelaar” viel niet meer te rijmen met de hedendaagse economische realiteit. Het nieuwe basisbegrip moet meer coherentie en uniformiteit creëren.

 

Op grond van de nieuwe wet worden als onderneming bestempeld:

 • Iedere rechtspersoon, met inbegrip van VZW’s en stichtingen, zelf al streven zij geen economisch doel na;
 • Alle natuurlijke personen die op zelfstandige basis een economische activiteit uitoefenen, waaronder ook de zaakvoerders, bestuurders en beoefenaars van vrije beroepen; en
 • Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, tenzij zij niet aan winstuitkering doet of beoogt te doen (het betreft hier in het bijzonder de maatschap).

Dit is van belang voor de inschrijving en registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen maar heeft ook een uitbreiding van de boekhoudkundige verplichtingen tot gevolg. Bovendien wordt het nieuwe faillissements- en insolventierecht geënt op dit ondernemersbegrip, zodat bijvoorbeeld vrije beroepen voortaan het betwijfelbare privilege zullen hebben om failliet verklaard te worden.

 

 1. Rechtbank van koophandel krijgt make-over

Deze ondernemingen zullen hun geschillen kunnen voorleggen aan een gespecialiseerde rechtbank, namelijk de ondernemingsrechtbank. De rechtbank van koophandel wordt dus omgedoopt tot “ondernemingsrechtbank”.

Het gaat echter om meer dan een loutere naamswijziging. Zo zal de groep waaruit de lekenrechters gekozen worden groter worden.

 

 1. Wetboek van Koophandel verdwijnt

De weinige bepalingen die nog waren te vinden in het Wetboek van Koophandel worden eruit gelicht en verhuizen naar het Wetboek van Economisch Recht. Enkele artikelen omtrent de zee- en binnenvaart blijven achter.

De bewijsregels voor ondernemingen worden geïncorporeerd in het Burgerlijk Wetboek. Inhoudelijk zal er echter weinig veranderen. Zo blijft onder andere de vrijheid van bewijs het uitgangspunt.

 

Deze hervormingen zullen grotendeels in werking treden op 1 november 2018.

Auteur

Louise Van Wassenhove

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

06/07/2018

De onderneming 2.0 wordt gelanceerd

Het Parlement gaf op 29 maart 2018 haar finale zegen over het wetsontwerp met betrekking tot de hervorming van het ondernemingsrecht. Hiermee neemt België na 211 jaar afscheid van de Code de Commerce (het Wetboek van Koophandel) van Napoleon.

De hervorming omvat drie krachtlijnen.

 

    1. De nieuwe definitie van “de onderneming”

 

Het ontwerp implementeert een nieuw ondernemingsbegrip ter vervanging van de vroegere notie "handelaar".

Het concept van “de handelaar” viel niet meer te rijmen met de hedendaagse economische realiteit. Het nieuwe basisbegrip moet meer coherentie en uniformiteit creëren.

 

Op grond van de nieuwe wet worden als onderneming bestempeld:

 • Iedere rechtspersoon, met inbegrip van VZW’s en stichtingen, zelf al streven zij geen economisch doel na;
 • Alle natuurlijke personen die op zelfstandige basis een economische activiteit uitoefenen, waaronder ook de zaakvoerders, bestuurders en beoefenaars van vrije beroepen; en
 • Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, tenzij zij niet aan winstuitkering doet of beoogt te doen (het betreft hier in het bijzonder de maatschap).

Dit is van belang voor de inschrijving en registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen maar heeft ook een uitbreiding van de boekhoudkundige verplichtingen tot gevolg. Bovendien wordt het nieuwe faillissements- en insolventierecht geënt op dit ondernemersbegrip, zodat bijvoorbeeld vrije beroepen voortaan het betwijfelbare privilege zullen hebben om failliet verklaard te worden.

 

 1. Rechtbank van koophandel krijgt make-over

Deze ondernemingen zullen hun geschillen kunnen voorleggen aan een gespecialiseerde rechtbank, namelijk de ondernemingsrechtbank. De rechtbank van koophandel wordt dus omgedoopt tot “ondernemingsrechtbank”.

Het gaat echter om meer dan een loutere naamswijziging. Zo zal de groep waaruit de lekenrechters gekozen worden groter worden.

 

 1. Wetboek van Koophandel verdwijnt

De weinige bepalingen die nog waren te vinden in het Wetboek van Koophandel worden eruit gelicht en verhuizen naar het Wetboek van Economisch Recht. Enkele artikelen omtrent de zee- en binnenvaart blijven achter.

De bewijsregels voor ondernemingen worden geïncorporeerd in het Burgerlijk Wetboek. Inhoudelijk zal er echter weinig veranderen. Zo blijft onder andere de vrijheid van bewijs het uitgangspunt.

 

Deze hervormingen zullen grotendeels in werking treden op 1 november 2018.

Auteur

Louise Van Wassenhove

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

06/07/2018

De onderneming 2.0 wordt gelanceerd

Het Parlement gaf op 29 maart 2018 haar finale zegen over het wetsontwerp met betrekking tot de hervorming van het ondernemingsrecht. Hiermee neemt België na 211 jaar afscheid van de Code de Commerce (het Wetboek van Koophandel) van Napoleon.

De hervorming omvat drie krachtlijnen.

 

    1. De nieuwe definitie van “de onderneming”

 

Het ontwerp implementeert een nieuw ondernemingsbegrip ter vervanging van de vroegere notie "handelaar".

Het concept van “de handelaar” viel niet meer te rijmen met de hedendaagse economische realiteit. Het nieuwe basisbegrip moet meer coherentie en uniformiteit creëren.

 

Op grond van de nieuwe wet worden als onderneming bestempeld:

 • Iedere rechtspersoon, met inbegrip van VZW’s en stichtingen, zelf al streven zij geen economisch doel na;
 • Alle natuurlijke personen die op zelfstandige basis een economische activiteit uitoefenen, waaronder ook de zaakvoerders, bestuurders en beoefenaars van vrije beroepen; en
 • Iedere andere organisatie zonder rechtspersoonlijkheid, tenzij zij niet aan winstuitkering doet of beoogt te doen (het betreft hier in het bijzonder de maatschap).

Dit is van belang voor de inschrijving en registratie in de Kruispuntbank van Ondernemingen maar heeft ook een uitbreiding van de boekhoudkundige verplichtingen tot gevolg. Bovendien wordt het nieuwe faillissements- en insolventierecht geënt op dit ondernemersbegrip, zodat bijvoorbeeld vrije beroepen voortaan het betwijfelbare privilege zullen hebben om failliet verklaard te worden.

 

 1. Rechtbank van koophandel krijgt make-over

Deze ondernemingen zullen hun geschillen kunnen voorleggen aan een gespecialiseerde rechtbank, namelijk de ondernemingsrechtbank. De rechtbank van koophandel wordt dus omgedoopt tot “ondernemingsrechtbank”.

Het gaat echter om meer dan een loutere naamswijziging. Zo zal de groep waaruit de lekenrechters gekozen worden groter worden.

 

 1. Wetboek van Koophandel verdwijnt

De weinige bepalingen die nog waren te vinden in het Wetboek van Koophandel worden eruit gelicht en verhuizen naar het Wetboek van Economisch Recht. Enkele artikelen omtrent de zee- en binnenvaart blijven achter.

De bewijsregels voor ondernemingen worden geïncorporeerd in het Burgerlijk Wetboek. Inhoudelijk zal er echter weinig veranderen. Zo blijft onder andere de vrijheid van bewijs het uitgangspunt.

 

Deze hervormingen zullen grotendeels in werking treden op 1 november 2018.