News & events

BERICHT_ALGEMEEN

30/10/2019

Werken in bouwteam

1. Wat?

Wanneer men een bouwproject wenst te realiseren, zijn de drie klassieke partijen die ten tonele verschijnen; de opdrachtgever, de architect en de aannemer. De interactie tussen deze actoren is vandaag echter nog te vaak afwezig. Een diepgaandere samenwerking kan nochtans heel wat voordelen bieden.

 

Werken in bouwteam kan hiervoor een oplossing bieden, doordat reeds in de ontwerpfase van het bouwproject nauw wordt samengewerkt tussen de diverse bouwactoren. Werken in bouwteam komt neer op een vorm van samenwerking tussen de opdrachtgever, de architect, adviseurs, producenten, de diverse (onder)aannemers… met als doelstelling de creatie van een meerwaarde voor de opdrachtgever door de optimalisatie van onder meer het resultaat, de kostprijs, de uitvoeringstermijn en uitvoeringskwaliteit.

 

2. Voordelen

Door te werken in bouwteam kan bespaard worden op kosten, aangezien reeds in de planfase gebruik gemaakt wordt van de specifieke kennis van de diverse actoren. Zo kan de architect in de ontwerpfase een beroep doen op de uitvoeringsdeskundigheid van de aannemer.

 

Aangezien reeds in de beginfase van het bouwproject intensief wordt samengewerkt, kan de kwaliteit van het project naar een hoger niveau getild worden. De specifieke kennis van iedere partij kan meteen gedeeld worden en op die manier bijdragen aan een optimaal en vlot uit te voeren ontwerp.  Bovendien zullen alle partijen van het bouwteam sterk betrokken worden bij het project, waardoor de samenwerking aangenamer en efficiënter zal verlopen en tot snellere en betere resultaten zal leiden.

 

3. BIM: toepassing van het multidisciplinair samenwerken in bouwteam

Het bouwinformatiemodel of kortweg BIM kan als aanvulling van het bouwteam ervoor zorgen dat de verschillende bouwactoren kunnen samenwerken aan één digitaal bouwmodel, en dit reeds bij aanvang van de ontwerpfase. Op deze manier kan rekening gehouden worden met de ruime expertise van de verschillende bouwactoren om zo tot een ideaal ontwerp te komen.   Het voordeel hiervan is dat elke betrokkene steeds beschikt over de laatste versie van het ontwerp. Faalkosten naar aanleiding van niet-doorgegeven wijzigingen worden op die manier vermeden.

 

4. Aandachtspunten

Bij het opstellen van een bouwteamovereenkomst zal onder meer erop gelet moeten worden dat de onafhankelijkheid van de architect wordt bewaard. Doordat bij het werken in bouwteam nauw wordt samengewerkt tussen de architect en andere actoren kan deze onafhankelijkheid in het gedrang komen. Het is dan ook noodzakelijk hiervoor contractueel de nodige waarborgen in te bouwen.

 

Verder is het inzake de diverse aansprakelijkheden die naar aanleiding van het bouwproject kunnen optreden aangewezen contractueel te anticiperen. Er wordt eveneens best gedacht aan exitmogelijkheden, voor het geval dat een van de bouwpartners tijdens de ontwerpfase niet meer wil deelnemen of niet de juiste kandidaat blijkt te zijn.

 

OCKIER & Partners staat u graag bij met advies en kan uiteraard steeds ingeschakeld worden voor het opstellen van sluitende contracten om van het werken in bouwteam een succes te maken.

Auteur

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

30/10/2019

Werken in bouwteam

1. Wat?

Wanneer men een bouwproject wenst te realiseren, zijn de drie klassieke partijen die ten tonele verschijnen; de opdrachtgever, de architect en de aannemer. De interactie tussen deze actoren is vandaag echter nog te vaak afwezig. Een diepgaandere samenwerking kan nochtans heel wat voordelen bieden.

 

Werken in bouwteam kan hiervoor een oplossing bieden, doordat reeds in de ontwerpfase van het bouwproject nauw wordt samengewerkt tussen de diverse bouwactoren. Werken in bouwteam komt neer op een vorm van samenwerking tussen de opdrachtgever, de architect, adviseurs, producenten, de diverse (onder)aannemers… met als doelstelling de creatie van een meerwaarde voor de opdrachtgever door de optimalisatie van onder meer het resultaat, de kostprijs, de uitvoeringstermijn en uitvoeringskwaliteit.

 

2. Voordelen

Door te werken in bouwteam kan bespaard worden op kosten, aangezien reeds in de planfase gebruik gemaakt wordt van de specifieke kennis van de diverse actoren. Zo kan de architect in de ontwerpfase een beroep doen op de uitvoeringsdeskundigheid van de aannemer.

 

Aangezien reeds in de beginfase van het bouwproject intensief wordt samengewerkt, kan de kwaliteit van het project naar een hoger niveau getild worden. De specifieke kennis van iedere partij kan meteen gedeeld worden en op die manier bijdragen aan een optimaal en vlot uit te voeren ontwerp.  Bovendien zullen alle partijen van het bouwteam sterk betrokken worden bij het project, waardoor de samenwerking aangenamer en efficiënter zal verlopen en tot snellere en betere resultaten zal leiden.

 

3. BIM: toepassing van het multidisciplinair samenwerken in bouwteam

Het bouwinformatiemodel of kortweg BIM kan als aanvulling van het bouwteam ervoor zorgen dat de verschillende bouwactoren kunnen samenwerken aan één digitaal bouwmodel, en dit reeds bij aanvang van de ontwerpfase. Op deze manier kan rekening gehouden worden met de ruime expertise van de verschillende bouwactoren om zo tot een ideaal ontwerp te komen.   Het voordeel hiervan is dat elke betrokkene steeds beschikt over de laatste versie van het ontwerp. Faalkosten naar aanleiding van niet-doorgegeven wijzigingen worden op die manier vermeden.

 

4. Aandachtspunten

Bij het opstellen van een bouwteamovereenkomst zal onder meer erop gelet moeten worden dat de onafhankelijkheid van de architect wordt bewaard. Doordat bij het werken in bouwteam nauw wordt samengewerkt tussen de architect en andere actoren kan deze onafhankelijkheid in het gedrang komen. Het is dan ook noodzakelijk hiervoor contractueel de nodige waarborgen in te bouwen.

 

Verder is het inzake de diverse aansprakelijkheden die naar aanleiding van het bouwproject kunnen optreden aangewezen contractueel te anticiperen. Er wordt eveneens best gedacht aan exitmogelijkheden, voor het geval dat een van de bouwpartners tijdens de ontwerpfase niet meer wil deelnemen of niet de juiste kandidaat blijkt te zijn.

 

OCKIER & Partners staat u graag bij met advies en kan uiteraard steeds ingeschakeld worden voor het opstellen van sluitende contracten om van het werken in bouwteam een succes te maken.

Auteur

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

30/10/2019

Werken in bouwteam

1. Wat?

Wanneer men een bouwproject wenst te realiseren, zijn de drie klassieke partijen die ten tonele verschijnen; de opdrachtgever, de architect en de aannemer. De interactie tussen deze actoren is vandaag echter nog te vaak afwezig. Een diepgaandere samenwerking kan nochtans heel wat voordelen bieden.

 

Werken in bouwteam kan hiervoor een oplossing bieden, doordat reeds in de ontwerpfase van het bouwproject nauw wordt samengewerkt tussen de diverse bouwactoren. Werken in bouwteam komt neer op een vorm van samenwerking tussen de opdrachtgever, de architect, adviseurs, producenten, de diverse (onder)aannemers… met als doelstelling de creatie van een meerwaarde voor de opdrachtgever door de optimalisatie van onder meer het resultaat, de kostprijs, de uitvoeringstermijn en uitvoeringskwaliteit.

 

2. Voordelen

Door te werken in bouwteam kan bespaard worden op kosten, aangezien reeds in de planfase gebruik gemaakt wordt van de specifieke kennis van de diverse actoren. Zo kan de architect in de ontwerpfase een beroep doen op de uitvoeringsdeskundigheid van de aannemer.

 

Aangezien reeds in de beginfase van het bouwproject intensief wordt samengewerkt, kan de kwaliteit van het project naar een hoger niveau getild worden. De specifieke kennis van iedere partij kan meteen gedeeld worden en op die manier bijdragen aan een optimaal en vlot uit te voeren ontwerp.  Bovendien zullen alle partijen van het bouwteam sterk betrokken worden bij het project, waardoor de samenwerking aangenamer en efficiënter zal verlopen en tot snellere en betere resultaten zal leiden.

 

3. BIM: toepassing van het multidisciplinair samenwerken in bouwteam

Het bouwinformatiemodel of kortweg BIM kan als aanvulling van het bouwteam ervoor zorgen dat de verschillende bouwactoren kunnen samenwerken aan één digitaal bouwmodel, en dit reeds bij aanvang van de ontwerpfase. Op deze manier kan rekening gehouden worden met de ruime expertise van de verschillende bouwactoren om zo tot een ideaal ontwerp te komen.   Het voordeel hiervan is dat elke betrokkene steeds beschikt over de laatste versie van het ontwerp. Faalkosten naar aanleiding van niet-doorgegeven wijzigingen worden op die manier vermeden.

 

4. Aandachtspunten

Bij het opstellen van een bouwteamovereenkomst zal onder meer erop gelet moeten worden dat de onafhankelijkheid van de architect wordt bewaard. Doordat bij het werken in bouwteam nauw wordt samengewerkt tussen de architect en andere actoren kan deze onafhankelijkheid in het gedrang komen. Het is dan ook noodzakelijk hiervoor contractueel de nodige waarborgen in te bouwen.

 

Verder is het inzake de diverse aansprakelijkheden die naar aanleiding van het bouwproject kunnen optreden aangewezen contractueel te anticiperen. Er wordt eveneens best gedacht aan exitmogelijkheden, voor het geval dat een van de bouwpartners tijdens de ontwerpfase niet meer wil deelnemen of niet de juiste kandidaat blijkt te zijn.

 

OCKIER & Partners staat u graag bij met advies en kan uiteraard steeds ingeschakeld worden voor het opstellen van sluitende contracten om van het werken in bouwteam een succes te maken.