News & events

BERICHT_ALGEMEEN

27/03/2020

Overheidsopdrachten in tijden van Corona

Momenteel hebben reeds meerdere aannemers te kampen met een verlaagde productiviteit teneinde de opgelegde maatregelen wat betreft het coronavirus en de verspreiding hiervan te respecteren. Wat betreft lopende overheidsopdrachten kunnen wij u het volgende meegeven.

 

Indien u als aannemer te kampen krijgt met een tekort aan materiaal of indien de uitvoering van de opdracht in het gedrang komt omdat personeelsleden in quarantaine werden geplaatst en de personeelsorganisatie verstoord geraakt, kan dit een redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid uitmaken waarvoor de opdrachtnemer op basis van art. 38/9 AUR (Voor opdrachten onder het toepassingsgebied van AUR 2013 is dit artikel 56) om herziening van de gegunde opdracht kan verzoeken. 

 

Op heden heeft de federale regering reeds op 6 maart een aantal maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus. Een van de maatregelen was een grotere flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten. Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is de huidige coronacrisis, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

 

Op basis van de herzieningsclausule kan de opdrachtnemer opteren voor een van volgende oplossingen:

 

  • Termijnverlenging

Het coronavirus is een geldige rechtsgrond voor de opdrachtnemer om omwille van onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden een vordering tot termijnverlenging aan te vragen (art. 38/9 AURK.B.). Om termijnverlenging van de opdracht te bekomen dient hiervoor geen zeer belangrijk nadeel te worden aangetoond

 

  • Financiële herziening

Voor financiële herzieningen van de opdracht dient wel een zeer belangrijk nadeel aangetoond te worden.

 

De te bewijzen prijsstijging dient evenwel het contractueel evenwicht ernstig aan te tasten, d.w.z. een schade te veroorzaken van minstens 2.5% van de waarde van de initiële opdracht of – indien minstens 50% van de gunningscriteria van de opdracht de prijs betroffen – een schade vanaf:

a) 175.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 7.500.000 euro en lager of gelijk is aan 15.000.000 euro;

b) 225.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 15.000.000 euro en lager of gelijk is aan 30.000.000 euro;

c) 300.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 30.000.000 euro;

 

  • Kenbaar maken aan opdrachtgever

Belangrijk is dat de gevolgen van de maatregelen wat betreft de coronacrisis  en de gevolgen hiervan wat betreft uw overheidsopdracht zo snel mogelijk schriftelijk en aangetekend kenbaar gemaakt worden aan de aanbestedende overheid en dit uiterlijk binnen de dertig dagen ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan ofwel na de datum waarop de opdrachtnemer of de aanbesteder ze normaal had moeten kennen (de maatregelen zijn bekend gemaakt op 13  maart 2020 waardoor u veiligheidshalve dit schrijven verstuurt voor 12 april 2020). Uiteraard zult u  moeten aantonen dat effectief voldaan is aan de voorwaarden van artikel 38/9 KB Uitvoering. Elk verzoek zal concreet worden beoordeeld op basis van de elementen die eigen zijn aan de opdracht zelf.

 

Indien u nog specifieke vragen hebt wat betreft deze materie kan u steeds ons kantoor contacteren.

Auteur

Louise Van Wassenhove

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

27/03/2020

Overheidsopdrachten in tijden van Corona

Momenteel hebben reeds meerdere aannemers te kampen met een verlaagde productiviteit teneinde de opgelegde maatregelen wat betreft het coronavirus en de verspreiding hiervan te respecteren. Wat betreft lopende overheidsopdrachten kunnen wij u het volgende meegeven.

 

Indien u als aannemer te kampen krijgt met een tekort aan materiaal of indien de uitvoering van de opdracht in het gedrang komt omdat personeelsleden in quarantaine werden geplaatst en de personeelsorganisatie verstoord geraakt, kan dit een redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid uitmaken waarvoor de opdrachtnemer op basis van art. 38/9 AUR (Voor opdrachten onder het toepassingsgebied van AUR 2013 is dit artikel 56) om herziening van de gegunde opdracht kan verzoeken. 

 

Op heden heeft de federale regering reeds op 6 maart een aantal maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus. Een van de maatregelen was een grotere flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten. Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is de huidige coronacrisis, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

 

Op basis van de herzieningsclausule kan de opdrachtnemer opteren voor een van volgende oplossingen:

 

  • Termijnverlenging

Het coronavirus is een geldige rechtsgrond voor de opdrachtnemer om omwille van onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden een vordering tot termijnverlenging aan te vragen (art. 38/9 AURK.B.). Om termijnverlenging van de opdracht te bekomen dient hiervoor geen zeer belangrijk nadeel te worden aangetoond

 

  • Financiële herziening

Voor financiële herzieningen van de opdracht dient wel een zeer belangrijk nadeel aangetoond te worden.

 

De te bewijzen prijsstijging dient evenwel het contractueel evenwicht ernstig aan te tasten, d.w.z. een schade te veroorzaken van minstens 2.5% van de waarde van de initiële opdracht of – indien minstens 50% van de gunningscriteria van de opdracht de prijs betroffen – een schade vanaf:

a) 175.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 7.500.000 euro en lager of gelijk is aan 15.000.000 euro;

b) 225.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 15.000.000 euro en lager of gelijk is aan 30.000.000 euro;

c) 300.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 30.000.000 euro;

 

  • Kenbaar maken aan opdrachtgever

Belangrijk is dat de gevolgen van de maatregelen wat betreft de coronacrisis  en de gevolgen hiervan wat betreft uw overheidsopdracht zo snel mogelijk schriftelijk en aangetekend kenbaar gemaakt worden aan de aanbestedende overheid en dit uiterlijk binnen de dertig dagen ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan ofwel na de datum waarop de opdrachtnemer of de aanbesteder ze normaal had moeten kennen (de maatregelen zijn bekend gemaakt op 13  maart 2020 waardoor u veiligheidshalve dit schrijven verstuurt voor 12 april 2020). Uiteraard zult u  moeten aantonen dat effectief voldaan is aan de voorwaarden van artikel 38/9 KB Uitvoering. Elk verzoek zal concreet worden beoordeeld op basis van de elementen die eigen zijn aan de opdracht zelf.

 

Indien u nog specifieke vragen hebt wat betreft deze materie kan u steeds ons kantoor contacteren.

Auteur

Louise Van Wassenhove

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

27/03/2020

Overheidsopdrachten in tijden van Corona

Momenteel hebben reeds meerdere aannemers te kampen met een verlaagde productiviteit teneinde de opgelegde maatregelen wat betreft het coronavirus en de verspreiding hiervan te respecteren. Wat betreft lopende overheidsopdrachten kunnen wij u het volgende meegeven.

 

Indien u als aannemer te kampen krijgt met een tekort aan materiaal of indien de uitvoering van de opdracht in het gedrang komt omdat personeelsleden in quarantaine werden geplaatst en de personeelsorganisatie verstoord geraakt, kan dit een redelijkerwijze niet voorzienbare omstandigheid uitmaken waarvoor de opdrachtnemer op basis van art. 38/9 AUR (Voor opdrachten onder het toepassingsgebied van AUR 2013 is dit artikel 56) om herziening van de gegunde opdracht kan verzoeken. 

 

Op heden heeft de federale regering reeds op 6 maart een aantal maatregelen goedgekeurd ter ondersteuning van bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van het coronavirus. Een van de maatregelen was een grotere flexibiliteit bij de uitvoering van federale overheidsopdrachten. Voor alle federale overheidsopdrachten waarvan wordt aangetoond dat de vertraging of niet-uitvoering te wijten is de huidige coronacrisis, zal de federale staat geen boetes of sancties opleggen aan dienstverleners, bedrijven of zelfstandigen.

 

Op basis van de herzieningsclausule kan de opdrachtnemer opteren voor een van volgende oplossingen:

 

  • Termijnverlenging

Het coronavirus is een geldige rechtsgrond voor de opdrachtnemer om omwille van onvoorziene en onvermijdbare omstandigheden een vordering tot termijnverlenging aan te vragen (art. 38/9 AURK.B.). Om termijnverlenging van de opdracht te bekomen dient hiervoor geen zeer belangrijk nadeel te worden aangetoond

 

  • Financiële herziening

Voor financiële herzieningen van de opdracht dient wel een zeer belangrijk nadeel aangetoond te worden.

 

De te bewijzen prijsstijging dient evenwel het contractueel evenwicht ernstig aan te tasten, d.w.z. een schade te veroorzaken van minstens 2.5% van de waarde van de initiële opdracht of – indien minstens 50% van de gunningscriteria van de opdracht de prijs betroffen – een schade vanaf:

a) 175.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 7.500.000 euro en lager of gelijk is aan 15.000.000 euro;

b) 225.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 15.000.000 euro en lager of gelijk is aan 30.000.000 euro;

c) 300.000 euro voor opdrachten waarvan het initiële opdrachtbedrag hoger is dan 30.000.000 euro;

 

  • Kenbaar maken aan opdrachtgever

Belangrijk is dat de gevolgen van de maatregelen wat betreft de coronacrisis  en de gevolgen hiervan wat betreft uw overheidsopdracht zo snel mogelijk schriftelijk en aangetekend kenbaar gemaakt worden aan de aanbestedende overheid en dit uiterlijk binnen de dertig dagen ofwel nadat ze zich hebben voorgedaan ofwel na de datum waarop de opdrachtnemer of de aanbesteder ze normaal had moeten kennen (de maatregelen zijn bekend gemaakt op 13  maart 2020 waardoor u veiligheidshalve dit schrijven verstuurt voor 12 april 2020). Uiteraard zult u  moeten aantonen dat effectief voldaan is aan de voorwaarden van artikel 38/9 KB Uitvoering. Elk verzoek zal concreet worden beoordeeld op basis van de elementen die eigen zijn aan de opdracht zelf.

 

Indien u nog specifieke vragen hebt wat betreft deze materie kan u steeds ons kantoor contacteren.