News & events

Aannemingsrecht in kort bestek_OCKIER-boekcover

06/07/2021

NU TE KOOP: Aanneming in kort bestek, van Mr. Ludo OCKIER

Ondertussen is er al meer dan dertig jaar verstreken sinds de publicatie van het Zwartboek van het actuele privaatrechtelijke aannemingsrecht, dat werd geschreven door Mr. Luc Delacourt en Mr. Ludo Ockier. In het licht van de overvloed aan rechtspraak, rechtsleer en wetgeving die sindsdien is tot stand gekomen dringt er zich een actualisering op.

 

Het boek dat nu voorligt, herwerkt grondig de inhoud van de bovenvermelde publicatie, en zal voor bepaalde aspecten van het aannemingsrecht opnieuw een mogelijke aanpassing de lege ferenda voorstellen. Het aannemingsrecht wordt immers nog steeds gekenmerkt door talrijke knelpunten.

 

Onder meer volgende onderwerpen komen aan bod: de gevolgen van respectievelijk de voorlopige en definitieve oplevering van bouwwerken, de tienjarige aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken, buitengerechtelijke vervanging, buitengerechtelijke ontbinding, onrechtmatige bedingen in B2C- en B2B-relaties, de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen in de bouwsector...

 

Dit boek heeft zeker en vast niet de intentie een allesomvattend naslagwerk te zijn. Het beoogt een bondige bespreking van de belangrijkste regels uit het aannemingsrecht aan de hand van actuele rechtspraak en rechtsleer. Waar mogelijk kijken we al vooruit naar de wetsvoorstellen en -ontwerpen die momenteel hangende zijn in het parlement.

 

U kan het boek (190 blz.) bestellen voor 60 euro via info@ockier-advocaten.be.

 

Hieronder kan u reeds een kijkje nemen in de korte inhoudsopgave.

 

DANKWOORD.. 3

 

INLEIDING.. 12

 

HOOFDSTUK 1. NOODZAAK TOT HERVORMING.. 14

Afdeling 1. Historisch overzicht.. 14

Afdeling 2. Argumenten die een herziening van de wettelijke bepalingen inzake aanneming wettigen.. 17

 

HOOFDSTUK 2. DE AANNEMINGSOVEREENKOMST.. 25

Afdeling 1. Een definitie.. 25

Afdeling 2. De verbintenissen van partijen.. 31

 

HOOFDSTUK 3. RISICO-OVERDRACHT.. 35

Afdeling 1. De aannemer levert diensten en materiaal.. 35

Afdeling 2. De aannemer levert uitsluitend arbeid.. 35

Afdeling 3. De oprichting van een gebouw op de grond van de bouwheer.. 35

 

HOOFDSTUK 4. OPLEVERING VAN DE WERKEN.. 37

Afdeling 1. Algemeen.. 37

Afdeling 2. Wijze van oplevering.. 37

Afdeling 3. Over de draagwijdte van de voorlopige en definitieve oplevering.. 38

Afdeling 4. Schept de Woningbouwwet klaarheid?. 41

Afdeling 5. Voorstel tot hervorming de lege ferenda.. 42

 

HOOFDSTUK 5. DE CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER TOT DE AANVAARDING VAN DE WERKEN.. 43

Afdeling 1. De uitvoering in natura.. 43

Afdeling 2. De uitvoering bij equivalent.. 48

Afdeling 3. De ontbinding (met aanvullende schadevergoeding) 49

Afdeling 4. De exceptio non adimpleti contractus. 51

 

HOOFDSTUK 6. CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE AANVAARDING VAN DE WERKEN.. 53

Afdeling 1. Tienjarige aansprakelijkheid (artikelen 1792 en 2270 oud BW) 53

Afdeling 2. De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken.. 60

Afdeling 3. De toekomst van de aansprakelijkheid van de aannemer na aanvaarding   67

 

HOOFDSTUK 7. DE AANNEMINGSPRIJS. 69

Afdeling 1. Aanneming tegen vaste prijs. 69

Afdeling 2. Aanneming tegen eenheidsprijzen.. 71

Afdeling 3. Aanneming tegen onbepaalde prijs. 72

Afdeling 4. Kosten voor bestek en voorstudie in de precontractuele fase.. 72

 

HOOFDSTUK 8. ONDERAANNEMING.. 74

Afdeling 1. Een definitie.. 74

Afdeling 2. Principieel recht op aanstellen onderaannemer.. 74

Afdeling 3. Verhouding TUSSEN opdrachtgever EN hoofdaannemer.. 75

Afdeling 4. Verhouding TUSSEN hoofdaannemer EN onderaannemer.. 75

Afdeling 5. Verhouding TUSSEN opdrachtgever  EN onderaannemer.. 76

 

HOOFDSTUK 9. EINDE VAN DE AANNEMINGSOVEREENKOMST.. 82

Afdeling 1. Eenzijdige verbreking (artikel 1794 oud BW) 82

Afdeling 2. Overlijden van de aannemer (artikelen 1795-1796 oud BW) 84

 

HOOFDSTUK 10. DE WONINGBOUWWET.. 85

Afdeling 1. Algemeen.. 85

Afdeling 2. Totstandkoming van de Woningbouwwet.. 85

Afdeling 3. Het toepassingsgebied.. 86

Afdeling 4. Inhoudelijke bepalingen van de Woningbouwwet.. 90

Afdeling 5. Sancties (artikelen 13 en 14) 97

Afdeling 6. Enkele beschouwingen de lege ferenda.. 98

 

HOOFDSTUK 11. DE POSITIE VAN DE ARCHITECT IN HET ACTUELE AANNEMINGSRECHT.. 101

Afdeling 1. Het wettelijk monopolie van de architect.. 101

Afdeling 2. De verplichte bouwbijstand door de architect.. 103

Afdeling 3. De onverenigbaarheid van de beroepen van architect en aannemer.. 107

Afdeling 4. Beschouwingen de lege ferenda.. 111

 

HOOFDSTUK 12. VERZEKERINGEN IN DE BOUWSECTOR.. 113

Afdeling 1. Verplichte verzekering VAN DE tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector.. 113

Afdeling 2. De verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van intellectuele beroepen in de bouwsector.. 126

Afdeling 3. De verzekering alle bouwplaatsrisico’s (ABR-verzekering) 135

 

HOOFDSTUK 13. ALGEMENE OVERWEGINGEN DE LEGE FERENDA.. 143

Auteur

Ludo Ockier

News & events

Aannemingsrecht in kort bestek_OCKIER-boekcover

06/07/2021

NU TE KOOP: Aanneming in kort bestek, van Mr. Ludo OCKIER

Ondertussen is er al meer dan dertig jaar verstreken sinds de publicatie van het Zwartboek van het actuele privaatrechtelijke aannemingsrecht, dat werd geschreven door Mr. Luc Delacourt en Mr. Ludo Ockier. In het licht van de overvloed aan rechtspraak, rechtsleer en wetgeving die sindsdien is tot stand gekomen dringt er zich een actualisering op.

 

Het boek dat nu voorligt, herwerkt grondig de inhoud van de bovenvermelde publicatie, en zal voor bepaalde aspecten van het aannemingsrecht opnieuw een mogelijke aanpassing de lege ferenda voorstellen. Het aannemingsrecht wordt immers nog steeds gekenmerkt door talrijke knelpunten.

 

Onder meer volgende onderwerpen komen aan bod: de gevolgen van respectievelijk de voorlopige en definitieve oplevering van bouwwerken, de tienjarige aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken, buitengerechtelijke vervanging, buitengerechtelijke ontbinding, onrechtmatige bedingen in B2C- en B2B-relaties, de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen in de bouwsector...

 

Dit boek heeft zeker en vast niet de intentie een allesomvattend naslagwerk te zijn. Het beoogt een bondige bespreking van de belangrijkste regels uit het aannemingsrecht aan de hand van actuele rechtspraak en rechtsleer. Waar mogelijk kijken we al vooruit naar de wetsvoorstellen en -ontwerpen die momenteel hangende zijn in het parlement.

 

U kan het boek (190 blz.) bestellen voor 60 euro via info@ockier-advocaten.be.

 

Hieronder kan u reeds een kijkje nemen in de korte inhoudsopgave.

 

DANKWOORD.. 3

 

INLEIDING.. 12

 

HOOFDSTUK 1. NOODZAAK TOT HERVORMING.. 14

Afdeling 1. Historisch overzicht.. 14

Afdeling 2. Argumenten die een herziening van de wettelijke bepalingen inzake aanneming wettigen.. 17

 

HOOFDSTUK 2. DE AANNEMINGSOVEREENKOMST.. 25

Afdeling 1. Een definitie.. 25

Afdeling 2. De verbintenissen van partijen.. 31

 

HOOFDSTUK 3. RISICO-OVERDRACHT.. 35

Afdeling 1. De aannemer levert diensten en materiaal.. 35

Afdeling 2. De aannemer levert uitsluitend arbeid.. 35

Afdeling 3. De oprichting van een gebouw op de grond van de bouwheer.. 35

 

HOOFDSTUK 4. OPLEVERING VAN DE WERKEN.. 37

Afdeling 1. Algemeen.. 37

Afdeling 2. Wijze van oplevering.. 37

Afdeling 3. Over de draagwijdte van de voorlopige en definitieve oplevering.. 38

Afdeling 4. Schept de Woningbouwwet klaarheid?. 41

Afdeling 5. Voorstel tot hervorming de lege ferenda.. 42

 

HOOFDSTUK 5. DE CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER TOT DE AANVAARDING VAN DE WERKEN.. 43

Afdeling 1. De uitvoering in natura.. 43

Afdeling 2. De uitvoering bij equivalent.. 48

Afdeling 3. De ontbinding (met aanvullende schadevergoeding) 49

Afdeling 4. De exceptio non adimpleti contractus. 51

 

HOOFDSTUK 6. CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE AANVAARDING VAN DE WERKEN.. 53

Afdeling 1. Tienjarige aansprakelijkheid (artikelen 1792 en 2270 oud BW) 53

Afdeling 2. De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken.. 60

Afdeling 3. De toekomst van de aansprakelijkheid van de aannemer na aanvaarding   67

 

HOOFDSTUK 7. DE AANNEMINGSPRIJS. 69

Afdeling 1. Aanneming tegen vaste prijs. 69

Afdeling 2. Aanneming tegen eenheidsprijzen.. 71

Afdeling 3. Aanneming tegen onbepaalde prijs. 72

Afdeling 4. Kosten voor bestek en voorstudie in de precontractuele fase.. 72

 

HOOFDSTUK 8. ONDERAANNEMING.. 74

Afdeling 1. Een definitie.. 74

Afdeling 2. Principieel recht op aanstellen onderaannemer.. 74

Afdeling 3. Verhouding TUSSEN opdrachtgever EN hoofdaannemer.. 75

Afdeling 4. Verhouding TUSSEN hoofdaannemer EN onderaannemer.. 75

Afdeling 5. Verhouding TUSSEN opdrachtgever  EN onderaannemer.. 76

 

HOOFDSTUK 9. EINDE VAN DE AANNEMINGSOVEREENKOMST.. 82

Afdeling 1. Eenzijdige verbreking (artikel 1794 oud BW) 82

Afdeling 2. Overlijden van de aannemer (artikelen 1795-1796 oud BW) 84

 

HOOFDSTUK 10. DE WONINGBOUWWET.. 85

Afdeling 1. Algemeen.. 85

Afdeling 2. Totstandkoming van de Woningbouwwet.. 85

Afdeling 3. Het toepassingsgebied.. 86

Afdeling 4. Inhoudelijke bepalingen van de Woningbouwwet.. 90

Afdeling 5. Sancties (artikelen 13 en 14) 97

Afdeling 6. Enkele beschouwingen de lege ferenda.. 98

 

HOOFDSTUK 11. DE POSITIE VAN DE ARCHITECT IN HET ACTUELE AANNEMINGSRECHT.. 101

Afdeling 1. Het wettelijk monopolie van de architect.. 101

Afdeling 2. De verplichte bouwbijstand door de architect.. 103

Afdeling 3. De onverenigbaarheid van de beroepen van architect en aannemer.. 107

Afdeling 4. Beschouwingen de lege ferenda.. 111

 

HOOFDSTUK 12. VERZEKERINGEN IN DE BOUWSECTOR.. 113

Afdeling 1. Verplichte verzekering VAN DE tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector.. 113

Afdeling 2. De verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van intellectuele beroepen in de bouwsector.. 126

Afdeling 3. De verzekering alle bouwplaatsrisico’s (ABR-verzekering) 135

 

HOOFDSTUK 13. ALGEMENE OVERWEGINGEN DE LEGE FERENDA.. 143

Auteur

Ludo Ockier

News & events

Aannemingsrecht in kort bestek_OCKIER-boekcover

06/07/2021

NU TE KOOP: Aanneming in kort bestek, van Mr. Ludo OCKIER

Ondertussen is er al meer dan dertig jaar verstreken sinds de publicatie van het Zwartboek van het actuele privaatrechtelijke aannemingsrecht, dat werd geschreven door Mr. Luc Delacourt en Mr. Ludo Ockier. In het licht van de overvloed aan rechtspraak, rechtsleer en wetgeving die sindsdien is tot stand gekomen dringt er zich een actualisering op.

 

Het boek dat nu voorligt, herwerkt grondig de inhoud van de bovenvermelde publicatie, en zal voor bepaalde aspecten van het aannemingsrecht opnieuw een mogelijke aanpassing de lege ferenda voorstellen. Het aannemingsrecht wordt immers nog steeds gekenmerkt door talrijke knelpunten.

 

Onder meer volgende onderwerpen komen aan bod: de gevolgen van respectievelijk de voorlopige en definitieve oplevering van bouwwerken, de tienjarige aansprakelijkheid, de aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken, buitengerechtelijke vervanging, buitengerechtelijke ontbinding, onrechtmatige bedingen in B2C- en B2B-relaties, de wettelijk verplichte aansprakelijkheidsverzekeringen in de bouwsector...

 

Dit boek heeft zeker en vast niet de intentie een allesomvattend naslagwerk te zijn. Het beoogt een bondige bespreking van de belangrijkste regels uit het aannemingsrecht aan de hand van actuele rechtspraak en rechtsleer. Waar mogelijk kijken we al vooruit naar de wetsvoorstellen en -ontwerpen die momenteel hangende zijn in het parlement.

 

U kan het boek (190 blz.) bestellen voor 60 euro via info@ockier-advocaten.be.

 

Hieronder kan u reeds een kijkje nemen in de korte inhoudsopgave.

 

DANKWOORD.. 3

 

INLEIDING.. 12

 

HOOFDSTUK 1. NOODZAAK TOT HERVORMING.. 14

Afdeling 1. Historisch overzicht.. 14

Afdeling 2. Argumenten die een herziening van de wettelijke bepalingen inzake aanneming wettigen.. 17

 

HOOFDSTUK 2. DE AANNEMINGSOVEREENKOMST.. 25

Afdeling 1. Een definitie.. 25

Afdeling 2. De verbintenissen van partijen.. 31

 

HOOFDSTUK 3. RISICO-OVERDRACHT.. 35

Afdeling 1. De aannemer levert diensten en materiaal.. 35

Afdeling 2. De aannemer levert uitsluitend arbeid.. 35

Afdeling 3. De oprichting van een gebouw op de grond van de bouwheer.. 35

 

HOOFDSTUK 4. OPLEVERING VAN DE WERKEN.. 37

Afdeling 1. Algemeen.. 37

Afdeling 2. Wijze van oplevering.. 37

Afdeling 3. Over de draagwijdte van de voorlopige en definitieve oplevering.. 38

Afdeling 4. Schept de Woningbouwwet klaarheid?. 41

Afdeling 5. Voorstel tot hervorming de lege ferenda.. 42

 

HOOFDSTUK 5. DE CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER TOT DE AANVAARDING VAN DE WERKEN.. 43

Afdeling 1. De uitvoering in natura.. 43

Afdeling 2. De uitvoering bij equivalent.. 48

Afdeling 3. De ontbinding (met aanvullende schadevergoeding) 49

Afdeling 4. De exceptio non adimpleti contractus. 51

 

HOOFDSTUK 6. CONTRACTUELE AANSPRAKELIJKHEID VAN DE AANNEMER NA DE AANVAARDING VAN DE WERKEN.. 53

Afdeling 1. Tienjarige aansprakelijkheid (artikelen 1792 en 2270 oud BW) 53

Afdeling 2. De aansprakelijkheid voor lichte verborgen gebreken.. 60

Afdeling 3. De toekomst van de aansprakelijkheid van de aannemer na aanvaarding   67

 

HOOFDSTUK 7. DE AANNEMINGSPRIJS. 69

Afdeling 1. Aanneming tegen vaste prijs. 69

Afdeling 2. Aanneming tegen eenheidsprijzen.. 71

Afdeling 3. Aanneming tegen onbepaalde prijs. 72

Afdeling 4. Kosten voor bestek en voorstudie in de precontractuele fase.. 72

 

HOOFDSTUK 8. ONDERAANNEMING.. 74

Afdeling 1. Een definitie.. 74

Afdeling 2. Principieel recht op aanstellen onderaannemer.. 74

Afdeling 3. Verhouding TUSSEN opdrachtgever EN hoofdaannemer.. 75

Afdeling 4. Verhouding TUSSEN hoofdaannemer EN onderaannemer.. 75

Afdeling 5. Verhouding TUSSEN opdrachtgever  EN onderaannemer.. 76

 

HOOFDSTUK 9. EINDE VAN DE AANNEMINGSOVEREENKOMST.. 82

Afdeling 1. Eenzijdige verbreking (artikel 1794 oud BW) 82

Afdeling 2. Overlijden van de aannemer (artikelen 1795-1796 oud BW) 84

 

HOOFDSTUK 10. DE WONINGBOUWWET.. 85

Afdeling 1. Algemeen.. 85

Afdeling 2. Totstandkoming van de Woningbouwwet.. 85

Afdeling 3. Het toepassingsgebied.. 86

Afdeling 4. Inhoudelijke bepalingen van de Woningbouwwet.. 90

Afdeling 5. Sancties (artikelen 13 en 14) 97

Afdeling 6. Enkele beschouwingen de lege ferenda.. 98

 

HOOFDSTUK 11. DE POSITIE VAN DE ARCHITECT IN HET ACTUELE AANNEMINGSRECHT.. 101

Afdeling 1. Het wettelijk monopolie van de architect.. 101

Afdeling 2. De verplichte bouwbijstand door de architect.. 103

Afdeling 3. De onverenigbaarheid van de beroepen van architect en aannemer.. 107

Afdeling 4. Beschouwingen de lege ferenda.. 111

 

HOOFDSTUK 12. VERZEKERINGEN IN DE BOUWSECTOR.. 113

Afdeling 1. Verplichte verzekering VAN DE tienjarige aansprakelijkheid van aannemers, architecten en andere dienstverleners in de bouwsector.. 113

Afdeling 2. De verplichte verzekering van de burgerlijke beroepsaansprakelijkheid van intellectuele beroepen in de bouwsector.. 126

Afdeling 3. De verzekering alle bouwplaatsrisico’s (ABR-verzekering) 135

 

HOOFDSTUK 13. ALGEMENE OVERWEGINGEN DE LEGE FERENDA.. 143