News & events

BERICHT_ALGEMEEN

15/07/2019

Nieuwe verzekeringsplicht voor intellectuele beroepen in de bouwsector vanaf 1 juli 2019

Betere bescherming voor de bouwheer

Met ingang van 1 juli 2019 is er een nieuwe verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele beroepen in de bouwsector. In navolging van de architect, de aannemer en andere dienstverleners in de bouwsector, wordt door deze wet de verzekeringsplicht nu ook uitgebreid tot alle intellectuele beroepen in de bouwsector. Het doel van deze wet is tweeledig: enerzijds een billijke en niet-discriminerende regeling uitwerken voor architecten en andere (intellectuele) dienstverleners in de bouwsector door de verplichte burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering te veralgemenen en anderzijds de bouwheer een betere bescherming bieden.[1]

 

Intellectuele dienstverleners

Onder intellectuele dienstverleners zal onder meer worden begrepen, de architecten, ingenieurs, landmeters-experten, studiebureaus, interieurarchitecten, energie-certificatoren, auditors, projectmanagers, quantity surveyors... Een aantal van deze dienstverleners hebben thans een wettelijke verzekeringsplicht, terwijl anderen dat niet hebben. Er was dan ook nood aan een gelijke behandeling van deze actoren. Door deze wet zullen vermelde personen hun burgerlijke aansprakelijkheid moeten verzekeren voor alle beroepsfouten wanneer zij bouwen of renoveren. Deze regeling zal bovendien gelden voor elke vorm van onroerende werken, en dus niet enkel voor woningbouw.

 

Onroerende werken

Deze wet kan gezien worden als een aanvulling op de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector. Een nieuwigheid is dat het toepassingsgebied wordt verruimd, in die zin dat het niet langer vereist is dat het gaat om onroerende werken waarvoor de tussenkomst van een architect is vereist.

 

Dekkingsgrenzen

Concreet zal de burgerlijke aansprakelijkheid wegens beroepshalve gestelde intellectuele prestaties per schadegeval ten minste gedekt moeten zijn ten belope van volgende bedragen: 1.500.000 EUR voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels; 500.000 EUR voor het totaal van de materiële en immateriële schade; en 10.000 EUR voor de door de bouwheer aan de verzekerde toevertrouwde voorwerpen.

 

Het zal daarbij mogelijk zijn om de verzekering aan te gaan onder de vorm van een jaarpolis of onder de vorm van een polis per project. Een mogelijkheid is eveneens om gebruik te maken van een globale verzekering voor alle verzekeringsplichtigen die op een bepaalde werf moeten optreden.

 

Sanctionering

Verder is het noodzakelijk dat op alle contractuele documenten opgesteld door de architect, landmeter-expert, veiligheids- en gezondheidscoördinator of andere dienstverlener in de bouwsector de naam en het ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming wordt vermeld, alsook het nummer van de verzekeringsovereenkomst. Niet-naleving van deze verzekeringsplicht en andere verplichtingen door de wet opgelegd, kunnen bestraft worden met geldboetes tot 10.000[2] EUR.

 

[1] Zie Parl. St.  Kamer, 2018-19, nr. 3602/003, 3.

[2] Dit bedrag dient nog vermenigvuldigd te worden met 8, gelet op de opdeciemen. De boete kan dus oplopen tot 80.000 EUR.

Auteur

Louise Van Wassenhove

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

15/07/2019

Nieuwe verzekeringsplicht voor intellectuele beroepen in de bouwsector vanaf 1 juli 2019

Betere bescherming voor de bouwheer

Met ingang van 1 juli 2019 is er een nieuwe verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele beroepen in de bouwsector. In navolging van de architect, de aannemer en andere dienstverleners in de bouwsector, wordt door deze wet de verzekeringsplicht nu ook uitgebreid tot alle intellectuele beroepen in de bouwsector. Het doel van deze wet is tweeledig: enerzijds een billijke en niet-discriminerende regeling uitwerken voor architecten en andere (intellectuele) dienstverleners in de bouwsector door de verplichte burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering te veralgemenen en anderzijds de bouwheer een betere bescherming bieden.[1]

 

Intellectuele dienstverleners

Onder intellectuele dienstverleners zal onder meer worden begrepen, de architecten, ingenieurs, landmeters-experten, studiebureaus, interieurarchitecten, energie-certificatoren, auditors, projectmanagers, quantity surveyors... Een aantal van deze dienstverleners hebben thans een wettelijke verzekeringsplicht, terwijl anderen dat niet hebben. Er was dan ook nood aan een gelijke behandeling van deze actoren. Door deze wet zullen vermelde personen hun burgerlijke aansprakelijkheid moeten verzekeren voor alle beroepsfouten wanneer zij bouwen of renoveren. Deze regeling zal bovendien gelden voor elke vorm van onroerende werken, en dus niet enkel voor woningbouw.

 

Onroerende werken

Deze wet kan gezien worden als een aanvulling op de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector. Een nieuwigheid is dat het toepassingsgebied wordt verruimd, in die zin dat het niet langer vereist is dat het gaat om onroerende werken waarvoor de tussenkomst van een architect is vereist.

 

Dekkingsgrenzen

Concreet zal de burgerlijke aansprakelijkheid wegens beroepshalve gestelde intellectuele prestaties per schadegeval ten minste gedekt moeten zijn ten belope van volgende bedragen: 1.500.000 EUR voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels; 500.000 EUR voor het totaal van de materiële en immateriële schade; en 10.000 EUR voor de door de bouwheer aan de verzekerde toevertrouwde voorwerpen.

 

Het zal daarbij mogelijk zijn om de verzekering aan te gaan onder de vorm van een jaarpolis of onder de vorm van een polis per project. Een mogelijkheid is eveneens om gebruik te maken van een globale verzekering voor alle verzekeringsplichtigen die op een bepaalde werf moeten optreden.

 

Sanctionering

Verder is het noodzakelijk dat op alle contractuele documenten opgesteld door de architect, landmeter-expert, veiligheids- en gezondheidscoördinator of andere dienstverlener in de bouwsector de naam en het ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming wordt vermeld, alsook het nummer van de verzekeringsovereenkomst. Niet-naleving van deze verzekeringsplicht en andere verplichtingen door de wet opgelegd, kunnen bestraft worden met geldboetes tot 10.000[2] EUR.

 

[1] Zie Parl. St.  Kamer, 2018-19, nr. 3602/003, 3.

[2] Dit bedrag dient nog vermenigvuldigd te worden met 8, gelet op de opdeciemen. De boete kan dus oplopen tot 80.000 EUR.

Auteur

Louise Van Wassenhove

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

15/07/2019

Nieuwe verzekeringsplicht voor intellectuele beroepen in de bouwsector vanaf 1 juli 2019

Betere bescherming voor de bouwheer

Met ingang van 1 juli 2019 is er een nieuwe verplichte burgerlijke aansprakelijkheidsverzekering voor intellectuele beroepen in de bouwsector. In navolging van de architect, de aannemer en andere dienstverleners in de bouwsector, wordt door deze wet de verzekeringsplicht nu ook uitgebreid tot alle intellectuele beroepen in de bouwsector. Het doel van deze wet is tweeledig: enerzijds een billijke en niet-discriminerende regeling uitwerken voor architecten en andere (intellectuele) dienstverleners in de bouwsector door de verplichte burgerlijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering te veralgemenen en anderzijds de bouwheer een betere bescherming bieden.[1]

 

Intellectuele dienstverleners

Onder intellectuele dienstverleners zal onder meer worden begrepen, de architecten, ingenieurs, landmeters-experten, studiebureaus, interieurarchitecten, energie-certificatoren, auditors, projectmanagers, quantity surveyors... Een aantal van deze dienstverleners hebben thans een wettelijke verzekeringsplicht, terwijl anderen dat niet hebben. Er was dan ook nood aan een gelijke behandeling van deze actoren. Door deze wet zullen vermelde personen hun burgerlijke aansprakelijkheid moeten verzekeren voor alle beroepsfouten wanneer zij bouwen of renoveren. Deze regeling zal bovendien gelden voor elke vorm van onroerende werken, en dus niet enkel voor woningbouw.

 

Onroerende werken

Deze wet kan gezien worden als een aanvulling op de wet van 31 mei 2017 betreffende de verplichte verzekering van de tienjarige burgerlijke aansprakelijkheid in de bouwsector. Een nieuwigheid is dat het toepassingsgebied wordt verruimd, in die zin dat het niet langer vereist is dat het gaat om onroerende werken waarvoor de tussenkomst van een architect is vereist.

 

Dekkingsgrenzen

Concreet zal de burgerlijke aansprakelijkheid wegens beroepshalve gestelde intellectuele prestaties per schadegeval ten minste gedekt moeten zijn ten belope van volgende bedragen: 1.500.000 EUR voor de schade voortvloeiend uit lichamelijke letsels; 500.000 EUR voor het totaal van de materiële en immateriële schade; en 10.000 EUR voor de door de bouwheer aan de verzekerde toevertrouwde voorwerpen.

 

Het zal daarbij mogelijk zijn om de verzekering aan te gaan onder de vorm van een jaarpolis of onder de vorm van een polis per project. Een mogelijkheid is eveneens om gebruik te maken van een globale verzekering voor alle verzekeringsplichtigen die op een bepaalde werf moeten optreden.

 

Sanctionering

Verder is het noodzakelijk dat op alle contractuele documenten opgesteld door de architect, landmeter-expert, veiligheids- en gezondheidscoördinator of andere dienstverlener in de bouwsector de naam en het ondernemingsnummer van de verzekeringsonderneming wordt vermeld, alsook het nummer van de verzekeringsovereenkomst. Niet-naleving van deze verzekeringsplicht en andere verplichtingen door de wet opgelegd, kunnen bestraft worden met geldboetes tot 10.000[2] EUR.

 

[1] Zie Parl. St.  Kamer, 2018-19, nr. 3602/003, 3.

[2] Dit bedrag dient nog vermenigvuldigd te worden met 8, gelet op de opdeciemen. De boete kan dus oplopen tot 80.000 EUR.