News & events

titelpagina nieuwsbrief maart 2022

25/03/2022

Bodemsaneringsfonds Promaz actief vanaf 1 april 2022

Naar schatting zijn er in Vlaanderen tussen de 6.000 à 10.000 lekkende stookolietanks. Dit heeft enorme gevolgen voor de bodem maar ook voor de eigenaars van dergelijke tank. Het probleem situeert zich vooral bij de hoge kostprijzen van bodemsaneringen. Door de hoge kosten durfden bepaalde eigenaars van een lekkende stookolietank in het verleden het lek gewoonweg niet melden. Promaz moet hierin verandering brengen door financiële tussenkomt voor de bodemsanering van vervuilde gronden door lekkende stookolietanks en dit ten behoeve van de eigenaars.

 

Promaz is een fonds, samengesteld uit vertegenwoordigers van de oliesector, dat werd opgericht in interregionaal samenwerkingsakkoord tussen de Federale en de Vlaamse Overheid dat operationeel zal zijn vanaf 1 april 2022.  

 

Wie komt in aanmerking?

 

Het bodemsaneringsfonds komt tussen voor bodemsaneringen bij eigenaars van stookolietanks dewelke op vandaag al dan niet nog in gebruik zijn voor het verwarmen van gebouwen. Het begrip ‘gebouw’ mag hierbij vrij ruim geïnterpreteerd worden en omvat gebouwen met woonfunctie zoals woningen of appartementen, maar ook gebouwen met een niet-woonfunctie zoals kantoorgebouwen kunnen in aanmerking komen voor een tussenkomst. 

 

De functie van de lekkende stookolietanks is cruciaal om al dan niet recht te hebben op een tussenkomst door Promaz. Enkel stookolietanks dewelke dienen, of gediend hebben, voor het verwarmen van gebouwen komen dus in aanmerking. De stookolietanks die dienst deden voor andere doeleinden, zoals een industriële toepassing, komen niet in aanmerking voor een tussenkomt door het bodemsaneringsfonds Promaz.

 

Overigens is het ook zo dat niet alleen een aanvraag met het oog op een toekomstige bodemsanering kan worden ingediend, maar ook mensen die in het verleden een bodemsanering hebben laten uitvoeren kunnen een beroep kunnen doen op Promaz voor een financiële tussenkomst.

 

Financiële tussenkomst

 

De kostprijs van een bodemsanering varieert naargelang de omvang van het onroerend goed maar overschrijdt vaak de financiële middelen van eigenaars. Het fonds komt tussen bij de financiering van de bodemsanering maar dit betekent niet dat de sanering geheel kosteloos is voor de eigenaar. De eigenaar zal volgende kosten zelf moeten betalen:

  • Een dossierkost van 25 EUR, exclusief BTW. Deze kost moet hoe dan ook betaald worden, zelfs indien de aanvraag voor een tussenkomst onontvankelijk of onvolledig wordt verklaard.
  • De beheerskosten dewelke ongeveer 10% van de totale kostprijs van het volledige proces van de bodemsanering inhouden.

Er zal geen tussenkomt zijn voor kosten dewelke niet-stookoliegerelateerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan de verontreiniging door metalen, met opzet veroorzaakte verontreiniging of een buitengebruikstelling van de stookolietank.

 

Actief op 1 april 2022

 

Promaz is op heden nog niet actief maar u kan in afwachting van de officiële start wel via de website van Promaz een aanmeldingsformulier indienen. Het fonds zal dus binnenkort volledig operationeel zijn waarna het de reeds ingediende aanvragen stelselmatig zal behandelen.

 

De aanvragen tot tussenkomst kunnen gedurende een periode van drie jaar ingediend worden.

 

Na het verstrijken van de driejarige termijn voor tussenkomt door het bodemsaneringsfonds, is het de bedoeling dat er tegen dan een verzekeringsmechanisme werd uitgewerkt zodat eigenaars met een lekkende stookolietank op die manier vergoed kunnen worden. 

Auteur

Chloƫ Wouters

News & events

titelpagina nieuwsbrief maart 2022

25/03/2022

Bodemsaneringsfonds Promaz actief vanaf 1 april 2022

Naar schatting zijn er in Vlaanderen tussen de 6.000 à 10.000 lekkende stookolietanks. Dit heeft enorme gevolgen voor de bodem maar ook voor de eigenaars van dergelijke tank. Het probleem situeert zich vooral bij de hoge kostprijzen van bodemsaneringen. Door de hoge kosten durfden bepaalde eigenaars van een lekkende stookolietank in het verleden het lek gewoonweg niet melden. Promaz moet hierin verandering brengen door financiële tussenkomt voor de bodemsanering van vervuilde gronden door lekkende stookolietanks en dit ten behoeve van de eigenaars.

 

Promaz is een fonds, samengesteld uit vertegenwoordigers van de oliesector, dat werd opgericht in interregionaal samenwerkingsakkoord tussen de Federale en de Vlaamse Overheid dat operationeel zal zijn vanaf 1 april 2022.  

 

Wie komt in aanmerking?

 

Het bodemsaneringsfonds komt tussen voor bodemsaneringen bij eigenaars van stookolietanks dewelke op vandaag al dan niet nog in gebruik zijn voor het verwarmen van gebouwen. Het begrip ‘gebouw’ mag hierbij vrij ruim geïnterpreteerd worden en omvat gebouwen met woonfunctie zoals woningen of appartementen, maar ook gebouwen met een niet-woonfunctie zoals kantoorgebouwen kunnen in aanmerking komen voor een tussenkomst. 

 

De functie van de lekkende stookolietanks is cruciaal om al dan niet recht te hebben op een tussenkomst door Promaz. Enkel stookolietanks dewelke dienen, of gediend hebben, voor het verwarmen van gebouwen komen dus in aanmerking. De stookolietanks die dienst deden voor andere doeleinden, zoals een industriële toepassing, komen niet in aanmerking voor een tussenkomt door het bodemsaneringsfonds Promaz.

 

Overigens is het ook zo dat niet alleen een aanvraag met het oog op een toekomstige bodemsanering kan worden ingediend, maar ook mensen die in het verleden een bodemsanering hebben laten uitvoeren kunnen een beroep kunnen doen op Promaz voor een financiële tussenkomst.

 

Financiële tussenkomst

 

De kostprijs van een bodemsanering varieert naargelang de omvang van het onroerend goed maar overschrijdt vaak de financiële middelen van eigenaars. Het fonds komt tussen bij de financiering van de bodemsanering maar dit betekent niet dat de sanering geheel kosteloos is voor de eigenaar. De eigenaar zal volgende kosten zelf moeten betalen:

  • Een dossierkost van 25 EUR, exclusief BTW. Deze kost moet hoe dan ook betaald worden, zelfs indien de aanvraag voor een tussenkomst onontvankelijk of onvolledig wordt verklaard.
  • De beheerskosten dewelke ongeveer 10% van de totale kostprijs van het volledige proces van de bodemsanering inhouden.

Er zal geen tussenkomt zijn voor kosten dewelke niet-stookoliegerelateerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan de verontreiniging door metalen, met opzet veroorzaakte verontreiniging of een buitengebruikstelling van de stookolietank.

 

Actief op 1 april 2022

 

Promaz is op heden nog niet actief maar u kan in afwachting van de officiële start wel via de website van Promaz een aanmeldingsformulier indienen. Het fonds zal dus binnenkort volledig operationeel zijn waarna het de reeds ingediende aanvragen stelselmatig zal behandelen.

 

De aanvragen tot tussenkomst kunnen gedurende een periode van drie jaar ingediend worden.

 

Na het verstrijken van de driejarige termijn voor tussenkomt door het bodemsaneringsfonds, is het de bedoeling dat er tegen dan een verzekeringsmechanisme werd uitgewerkt zodat eigenaars met een lekkende stookolietank op die manier vergoed kunnen worden. 

Auteur

Chloƫ Wouters

News & events

titelpagina nieuwsbrief maart 2022

25/03/2022

Bodemsaneringsfonds Promaz actief vanaf 1 april 2022

Naar schatting zijn er in Vlaanderen tussen de 6.000 à 10.000 lekkende stookolietanks. Dit heeft enorme gevolgen voor de bodem maar ook voor de eigenaars van dergelijke tank. Het probleem situeert zich vooral bij de hoge kostprijzen van bodemsaneringen. Door de hoge kosten durfden bepaalde eigenaars van een lekkende stookolietank in het verleden het lek gewoonweg niet melden. Promaz moet hierin verandering brengen door financiële tussenkomt voor de bodemsanering van vervuilde gronden door lekkende stookolietanks en dit ten behoeve van de eigenaars.

 

Promaz is een fonds, samengesteld uit vertegenwoordigers van de oliesector, dat werd opgericht in interregionaal samenwerkingsakkoord tussen de Federale en de Vlaamse Overheid dat operationeel zal zijn vanaf 1 april 2022.  

 

Wie komt in aanmerking?

 

Het bodemsaneringsfonds komt tussen voor bodemsaneringen bij eigenaars van stookolietanks dewelke op vandaag al dan niet nog in gebruik zijn voor het verwarmen van gebouwen. Het begrip ‘gebouw’ mag hierbij vrij ruim geïnterpreteerd worden en omvat gebouwen met woonfunctie zoals woningen of appartementen, maar ook gebouwen met een niet-woonfunctie zoals kantoorgebouwen kunnen in aanmerking komen voor een tussenkomst. 

 

De functie van de lekkende stookolietanks is cruciaal om al dan niet recht te hebben op een tussenkomst door Promaz. Enkel stookolietanks dewelke dienen, of gediend hebben, voor het verwarmen van gebouwen komen dus in aanmerking. De stookolietanks die dienst deden voor andere doeleinden, zoals een industriële toepassing, komen niet in aanmerking voor een tussenkomt door het bodemsaneringsfonds Promaz.

 

Overigens is het ook zo dat niet alleen een aanvraag met het oog op een toekomstige bodemsanering kan worden ingediend, maar ook mensen die in het verleden een bodemsanering hebben laten uitvoeren kunnen een beroep kunnen doen op Promaz voor een financiële tussenkomst.

 

Financiële tussenkomst

 

De kostprijs van een bodemsanering varieert naargelang de omvang van het onroerend goed maar overschrijdt vaak de financiële middelen van eigenaars. Het fonds komt tussen bij de financiering van de bodemsanering maar dit betekent niet dat de sanering geheel kosteloos is voor de eigenaar. De eigenaar zal volgende kosten zelf moeten betalen:

  • Een dossierkost van 25 EUR, exclusief BTW. Deze kost moet hoe dan ook betaald worden, zelfs indien de aanvraag voor een tussenkomst onontvankelijk of onvolledig wordt verklaard.
  • De beheerskosten dewelke ongeveer 10% van de totale kostprijs van het volledige proces van de bodemsanering inhouden.

Er zal geen tussenkomt zijn voor kosten dewelke niet-stookoliegerelateerd zijn. Denk bijvoorbeeld aan de verontreiniging door metalen, met opzet veroorzaakte verontreiniging of een buitengebruikstelling van de stookolietank.

 

Actief op 1 april 2022

 

Promaz is op heden nog niet actief maar u kan in afwachting van de officiële start wel via de website van Promaz een aanmeldingsformulier indienen. Het fonds zal dus binnenkort volledig operationeel zijn waarna het de reeds ingediende aanvragen stelselmatig zal behandelen.

 

De aanvragen tot tussenkomst kunnen gedurende een periode van drie jaar ingediend worden.

 

Na het verstrijken van de driejarige termijn voor tussenkomt door het bodemsaneringsfonds, is het de bedoeling dat er tegen dan een verzekeringsmechanisme werd uitgewerkt zodat eigenaars met een lekkende stookolietank op die manier vergoed kunnen worden.