News & events

1

27/05/2022

Afwijzing vordering tot schorsing van de interpretatieve Wet van artikel 124 Wet Verzekeringen door het Grondwettelijk Hof

In onze nieuwsbrief van 24 februari 2022* brachten wij u op de hoogte van de veranderingen aangaande de tussenkomst van de brandverzekering in de schade veroorzaakt door droogte naar aanleiding van de interpretatieve Wet van 29 oktober 2021 van artikel 124, § 1, d), van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

 

De wet op de natuurrampen voorziet sinds september 2007 een verplichte waarborg in de brandpolissen voor de eenvoudige risico’s. Schade veroorzaakt door een aardbeving, een overstroming, het overlopen of de opstuwing van de openbare riolen maar ook door een aardverschuiving of grondverzakking worden daardoor gedekt in de brandverzekering voor eenvoudige risico’s.

 

Naar aanleiding van de dekkingsgrond ‘aardverschuiving’ of ‘grondverzakking’ was er bijzonder veel discussies omtrent de interpretatie van deze begrippen en de kwalificatie van ‘inklinking van de bodem’ als zijnde een natuurramp.

 

De interpretatieve Wet van 29 oktober 2021 verduidelijkte eerder dit jaar dat het inklinken van de bodem als gevolg van langdurige droogte wel degelijk binnen het toepassingsgebied valt van art. 124 van de Wet Verzekeringen . Op basis van deze Wet zijn de verzekeraars aldus verplicht om de schade die het gevolg is van de droogte, te verzekeren in de brandverzekering voor eenvoudige risico’s. Meer nog, de interpretatieve Wet voorziet een retroactieve toepassing van de wetsbepaling.

 

In een relatief korte tijd vorderden de beroepsvereniging Assuralia en diverse verzekeringsmaatschappijen de schorsing én vernietiging van de interpretatieve Wet bij het Grondwettelijk Hof.

 

Op 25.05.2022 heeft het Hof de vordering tot schorsing verworpen aangezien aan de grondvoorwaarden om de schorsing uit te spreken, namelijk (1) een risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel en (2) het aanvoeren van middelen die ernstig zijn, niet is voldaan.

 

Het beroep tot vernietiging van de interpretatieve Wet is op heden nog hangende, waarover uiteraard nog een uitspraak aankomt.

 

Toch blijft de interpretatieve Wet van 29 oktober 2021 van artikel 124, § 1, d), van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen dus op heden in werking waardoor schade als gevolg van het inklinken van een belangrijke massa van de bodemlaag ten gevolge van de  droogte verplicht te verzekeren is door verzekeringsmaatschappijen in het kader van de brandverzekering eenvoudige risico’s.

 

Uiteraard volgen wij deze ongetwijfeld interessante rechtspraak voor u op en kan u voor vragen steeds contact opnemen met het kantoor.

 

* Nieuwsbrief 24.02.2022: https://www.ockier-advocaten.be/nl/news-events/bouwrecht/schade-door-grondverzakking-voortaan-gedekt-door-de-brandverzekering-of-toch-niet

Auteur

Chloƫ Wouters

News & events

1

27/05/2022

Afwijzing vordering tot schorsing van de interpretatieve Wet van artikel 124 Wet Verzekeringen door het Grondwettelijk Hof

In onze nieuwsbrief van 24 februari 2022* brachten wij u op de hoogte van de veranderingen aangaande de tussenkomst van de brandverzekering in de schade veroorzaakt door droogte naar aanleiding van de interpretatieve Wet van 29 oktober 2021 van artikel 124, § 1, d), van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

 

De wet op de natuurrampen voorziet sinds september 2007 een verplichte waarborg in de brandpolissen voor de eenvoudige risico’s. Schade veroorzaakt door een aardbeving, een overstroming, het overlopen of de opstuwing van de openbare riolen maar ook door een aardverschuiving of grondverzakking worden daardoor gedekt in de brandverzekering voor eenvoudige risico’s.

 

Naar aanleiding van de dekkingsgrond ‘aardverschuiving’ of ‘grondverzakking’ was er bijzonder veel discussies omtrent de interpretatie van deze begrippen en de kwalificatie van ‘inklinking van de bodem’ als zijnde een natuurramp.

 

De interpretatieve Wet van 29 oktober 2021 verduidelijkte eerder dit jaar dat het inklinken van de bodem als gevolg van langdurige droogte wel degelijk binnen het toepassingsgebied valt van art. 124 van de Wet Verzekeringen . Op basis van deze Wet zijn de verzekeraars aldus verplicht om de schade die het gevolg is van de droogte, te verzekeren in de brandverzekering voor eenvoudige risico’s. Meer nog, de interpretatieve Wet voorziet een retroactieve toepassing van de wetsbepaling.

 

In een relatief korte tijd vorderden de beroepsvereniging Assuralia en diverse verzekeringsmaatschappijen de schorsing én vernietiging van de interpretatieve Wet bij het Grondwettelijk Hof.

 

Op 25.05.2022 heeft het Hof de vordering tot schorsing verworpen aangezien aan de grondvoorwaarden om de schorsing uit te spreken, namelijk (1) een risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel en (2) het aanvoeren van middelen die ernstig zijn, niet is voldaan.

 

Het beroep tot vernietiging van de interpretatieve Wet is op heden nog hangende, waarover uiteraard nog een uitspraak aankomt.

 

Toch blijft de interpretatieve Wet van 29 oktober 2021 van artikel 124, § 1, d), van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen dus op heden in werking waardoor schade als gevolg van het inklinken van een belangrijke massa van de bodemlaag ten gevolge van de  droogte verplicht te verzekeren is door verzekeringsmaatschappijen in het kader van de brandverzekering eenvoudige risico’s.

 

Uiteraard volgen wij deze ongetwijfeld interessante rechtspraak voor u op en kan u voor vragen steeds contact opnemen met het kantoor.

 

* Nieuwsbrief 24.02.2022: https://www.ockier-advocaten.be/nl/news-events/bouwrecht/schade-door-grondverzakking-voortaan-gedekt-door-de-brandverzekering-of-toch-niet

Auteur

Chloƫ Wouters

News & events

1

27/05/2022

Afwijzing vordering tot schorsing van de interpretatieve Wet van artikel 124 Wet Verzekeringen door het Grondwettelijk Hof

In onze nieuwsbrief van 24 februari 2022* brachten wij u op de hoogte van de veranderingen aangaande de tussenkomst van de brandverzekering in de schade veroorzaakt door droogte naar aanleiding van de interpretatieve Wet van 29 oktober 2021 van artikel 124, § 1, d), van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen.

 

De wet op de natuurrampen voorziet sinds september 2007 een verplichte waarborg in de brandpolissen voor de eenvoudige risico’s. Schade veroorzaakt door een aardbeving, een overstroming, het overlopen of de opstuwing van de openbare riolen maar ook door een aardverschuiving of grondverzakking worden daardoor gedekt in de brandverzekering voor eenvoudige risico’s.

 

Naar aanleiding van de dekkingsgrond ‘aardverschuiving’ of ‘grondverzakking’ was er bijzonder veel discussies omtrent de interpretatie van deze begrippen en de kwalificatie van ‘inklinking van de bodem’ als zijnde een natuurramp.

 

De interpretatieve Wet van 29 oktober 2021 verduidelijkte eerder dit jaar dat het inklinken van de bodem als gevolg van langdurige droogte wel degelijk binnen het toepassingsgebied valt van art. 124 van de Wet Verzekeringen . Op basis van deze Wet zijn de verzekeraars aldus verplicht om de schade die het gevolg is van de droogte, te verzekeren in de brandverzekering voor eenvoudige risico’s. Meer nog, de interpretatieve Wet voorziet een retroactieve toepassing van de wetsbepaling.

 

In een relatief korte tijd vorderden de beroepsvereniging Assuralia en diverse verzekeringsmaatschappijen de schorsing én vernietiging van de interpretatieve Wet bij het Grondwettelijk Hof.

 

Op 25.05.2022 heeft het Hof de vordering tot schorsing verworpen aangezien aan de grondvoorwaarden om de schorsing uit te spreken, namelijk (1) een risico van een moeilijk te herstellen ernstig nadeel en (2) het aanvoeren van middelen die ernstig zijn, niet is voldaan.

 

Het beroep tot vernietiging van de interpretatieve Wet is op heden nog hangende, waarover uiteraard nog een uitspraak aankomt.

 

Toch blijft de interpretatieve Wet van 29 oktober 2021 van artikel 124, § 1, d), van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen dus op heden in werking waardoor schade als gevolg van het inklinken van een belangrijke massa van de bodemlaag ten gevolge van de  droogte verplicht te verzekeren is door verzekeringsmaatschappijen in het kader van de brandverzekering eenvoudige risico’s.

 

Uiteraard volgen wij deze ongetwijfeld interessante rechtspraak voor u op en kan u voor vragen steeds contact opnemen met het kantoor.

 

* Nieuwsbrief 24.02.2022: https://www.ockier-advocaten.be/nl/news-events/bouwrecht/schade-door-grondverzakking-voortaan-gedekt-door-de-brandverzekering-of-toch-niet