News & events

BERICHT_ALGEMEEN

01/01/2016

1 januari 2016: wat is er (niet) veranderd?

De start van het nieuwe jaar brengt een aantal wijzigingen met zich mee. In de vorige nieuwsbrief werden de wijzigingen van het fiscale btw-tarief van 6 % besproken. Dit is echter niet de enige verandering. Ook aan de regeling van de Vlaamse woonbonus en het EBPeisenpakket werd gesleuteld. Voor een aantal huurwoningen zijn rookmelders vanaf 1 januari 2016 verplicht. Tot slot ook goed nieuws, want de belastingvermindering voor dakisolatie werd behouden voor 2016. Hieronder worden deze punten kort toegelicht.

 

1. DE VLAAMSE WOONBONUS


Toen de woonbonus een Vlaamse bevoegdheid werd, werden reeds een aantal wijzingen doorgevoerd. Deze trend zet zich nu verder.

 

Vanaf 1 januari 2016 werd de woonbonus omgevormd tot de ‘geïntegreerde woonbonus’, voor zowel enige als nietenige woningen.

 

De woonbonus geldt dus niet langer uitsluitend voor de eerste en enige woning van kopers.

 

Het was de bedoeling van de Vlaamse regelgever om hiermee een einde te maken aan de drie naast elkaar bestaande systemen: de woonbonus voor de enige eigen woning, de belastingvermindering
voor het lange termijnsparen en de belastingvermindering voor de gewone interesten.

 

Deze laatste twee regelingen waren van toepassing op de niet-enige, eigen woning en konden ertoe leiden dat iemand die in 2015 een tweede woning kocht, een hoger belastingvoordeel genoot dan iemand die in 2015 een eerste woning kocht.

 

Door de integratie van de voordelen voor de niet-enige woning in de geïntegreerde woonbonus, zal voor leningen vanaf 1 januari 2016 het voordeel groter zijn voor wie een enige eigen woning heeft, dan
voor wie een lening aangaat voor een nietenige eigen woningen.

 

Voor wie al een lening afsloot, voor de enige of niet-enige woning, vóór 1 januari 2016, blijft alles hetzelfde.

 

2. VENTILATIEVOORONTWERP EN PRESTATIEVERSLAG


De Vlaamse regelgever zet vanaf 2016 volop in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen.

 

Vanaf 1 januari 2016 moet de aangifteplichtige immers voor alle nieuwe en ingrijpende energetische te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding rekening houden met twee nieuwe verplichtingen.

 

Zo moet voor de start van de werkzaamheden een ventilatieontwerp opgemaakt worden en moet na de uitvoering een prestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem opgesteld worden.

 

De aangifteplichtige moet een ventilatieverslaggever aanstellen die instaat voor dit ventilatievoorontwerp en het ventilatieprestatieverslag. Deze ventilatieverslaggever kan vrij gekozen worden door de aangifteplichtige, maar moet wel erkend zijn bij de kwaliteitsorganisatie.

 

3. ROOKMELDERS


Sinds 31 december 2012 moeten huurwoningen waarvan de huurovereenkomst na deze datum wordt afgesloten, uitgerust zijn met rookmelders.

 

Voor de toen bestaande huurovereenkomsten werd in een gefaseerde invoering voorzien:

 • Voor woningen die voor 1945 werden gebouwd, zijn rookmelders verplicht vanaf 1 januari 2016.
 • Voor woningen die na 1945 werden gebouwd, zullen rookmelders verplicht zijn vanaf 1 januari 2019.

Het is de verhuurder die moet instaan voor de aankoop- en installatiekost van de rookmelder. Na installatie moet het bewijs daarvan aan de huurovereenkomst gehecht worden.

 

Op de huurder rust dan weer de verplichting om de rookmelders te onderhouden en te vervangen na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij.

 

Een woning die niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen zal in de regel als “niet-conform” worden beschouwd.

 

4. BELASTINGVERMINDERING VOOR DAKISOLATIE


Ook in 2016 blijft de belastingvermindering voor dakisolatie behouden.

 

Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie.
 • De woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
 • De dakisolatie moet geplaatst zijn door een aannemer.
 • Het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand hebben van minstens 2,5 m²K/W.
 • De aannemer moet een aantal gegevens op de factuur vermelden.

De belastingvermindering bedraagt 30 % van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag. Voor het inkomstenjaar 2015 bedraagt de vermindering maximaal 3.050 euro per woning.

 

Voor verdere vragen, staan wij uiteraard graag ter beschikking.

 

 

 

Auteur

Ludo Ockier

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

01/01/2016

1 januari 2016: wat is er (niet) veranderd?

De start van het nieuwe jaar brengt een aantal wijzigingen met zich mee. In de vorige nieuwsbrief werden de wijzigingen van het fiscale btw-tarief van 6 % besproken. Dit is echter niet de enige verandering. Ook aan de regeling van de Vlaamse woonbonus en het EBPeisenpakket werd gesleuteld. Voor een aantal huurwoningen zijn rookmelders vanaf 1 januari 2016 verplicht. Tot slot ook goed nieuws, want de belastingvermindering voor dakisolatie werd behouden voor 2016. Hieronder worden deze punten kort toegelicht.

 

1. DE VLAAMSE WOONBONUS


Toen de woonbonus een Vlaamse bevoegdheid werd, werden reeds een aantal wijzingen doorgevoerd. Deze trend zet zich nu verder.

 

Vanaf 1 januari 2016 werd de woonbonus omgevormd tot de ‘geïntegreerde woonbonus’, voor zowel enige als nietenige woningen.

 

De woonbonus geldt dus niet langer uitsluitend voor de eerste en enige woning van kopers.

 

Het was de bedoeling van de Vlaamse regelgever om hiermee een einde te maken aan de drie naast elkaar bestaande systemen: de woonbonus voor de enige eigen woning, de belastingvermindering
voor het lange termijnsparen en de belastingvermindering voor de gewone interesten.

 

Deze laatste twee regelingen waren van toepassing op de niet-enige, eigen woning en konden ertoe leiden dat iemand die in 2015 een tweede woning kocht, een hoger belastingvoordeel genoot dan iemand die in 2015 een eerste woning kocht.

 

Door de integratie van de voordelen voor de niet-enige woning in de geïntegreerde woonbonus, zal voor leningen vanaf 1 januari 2016 het voordeel groter zijn voor wie een enige eigen woning heeft, dan
voor wie een lening aangaat voor een nietenige eigen woningen.

 

Voor wie al een lening afsloot, voor de enige of niet-enige woning, vóór 1 januari 2016, blijft alles hetzelfde.

 

2. VENTILATIEVOORONTWERP EN PRESTATIEVERSLAG


De Vlaamse regelgever zet vanaf 2016 volop in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen.

 

Vanaf 1 januari 2016 moet de aangifteplichtige immers voor alle nieuwe en ingrijpende energetische te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding rekening houden met twee nieuwe verplichtingen.

 

Zo moet voor de start van de werkzaamheden een ventilatieontwerp opgemaakt worden en moet na de uitvoering een prestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem opgesteld worden.

 

De aangifteplichtige moet een ventilatieverslaggever aanstellen die instaat voor dit ventilatievoorontwerp en het ventilatieprestatieverslag. Deze ventilatieverslaggever kan vrij gekozen worden door de aangifteplichtige, maar moet wel erkend zijn bij de kwaliteitsorganisatie.

 

3. ROOKMELDERS


Sinds 31 december 2012 moeten huurwoningen waarvan de huurovereenkomst na deze datum wordt afgesloten, uitgerust zijn met rookmelders.

 

Voor de toen bestaande huurovereenkomsten werd in een gefaseerde invoering voorzien:

 • Voor woningen die voor 1945 werden gebouwd, zijn rookmelders verplicht vanaf 1 januari 2016.
 • Voor woningen die na 1945 werden gebouwd, zullen rookmelders verplicht zijn vanaf 1 januari 2019.

Het is de verhuurder die moet instaan voor de aankoop- en installatiekost van de rookmelder. Na installatie moet het bewijs daarvan aan de huurovereenkomst gehecht worden.

 

Op de huurder rust dan weer de verplichting om de rookmelders te onderhouden en te vervangen na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij.

 

Een woning die niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen zal in de regel als “niet-conform” worden beschouwd.

 

4. BELASTINGVERMINDERING VOOR DAKISOLATIE


Ook in 2016 blijft de belastingvermindering voor dakisolatie behouden.

 

Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie.
 • De woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
 • De dakisolatie moet geplaatst zijn door een aannemer.
 • Het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand hebben van minstens 2,5 m²K/W.
 • De aannemer moet een aantal gegevens op de factuur vermelden.

De belastingvermindering bedraagt 30 % van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag. Voor het inkomstenjaar 2015 bedraagt de vermindering maximaal 3.050 euro per woning.

 

Voor verdere vragen, staan wij uiteraard graag ter beschikking.

 

 

 

Auteur

Ludo Ockier

News & events

BERICHT_ALGEMEEN

01/01/2016

1 januari 2016: wat is er (niet) veranderd?

De start van het nieuwe jaar brengt een aantal wijzigingen met zich mee. In de vorige nieuwsbrief werden de wijzigingen van het fiscale btw-tarief van 6 % besproken. Dit is echter niet de enige verandering. Ook aan de regeling van de Vlaamse woonbonus en het EBPeisenpakket werd gesleuteld. Voor een aantal huurwoningen zijn rookmelders vanaf 1 januari 2016 verplicht. Tot slot ook goed nieuws, want de belastingvermindering voor dakisolatie werd behouden voor 2016. Hieronder worden deze punten kort toegelicht.

 

1. DE VLAAMSE WOONBONUS


Toen de woonbonus een Vlaamse bevoegdheid werd, werden reeds een aantal wijzingen doorgevoerd. Deze trend zet zich nu verder.

 

Vanaf 1 januari 2016 werd de woonbonus omgevormd tot de ‘geïntegreerde woonbonus’, voor zowel enige als nietenige woningen.

 

De woonbonus geldt dus niet langer uitsluitend voor de eerste en enige woning van kopers.

 

Het was de bedoeling van de Vlaamse regelgever om hiermee een einde te maken aan de drie naast elkaar bestaande systemen: de woonbonus voor de enige eigen woning, de belastingvermindering
voor het lange termijnsparen en de belastingvermindering voor de gewone interesten.

 

Deze laatste twee regelingen waren van toepassing op de niet-enige, eigen woning en konden ertoe leiden dat iemand die in 2015 een tweede woning kocht, een hoger belastingvoordeel genoot dan iemand die in 2015 een eerste woning kocht.

 

Door de integratie van de voordelen voor de niet-enige woning in de geïntegreerde woonbonus, zal voor leningen vanaf 1 januari 2016 het voordeel groter zijn voor wie een enige eigen woning heeft, dan
voor wie een lening aangaat voor een nietenige eigen woningen.

 

Voor wie al een lening afsloot, voor de enige of niet-enige woning, vóór 1 januari 2016, blijft alles hetzelfde.

 

2. VENTILATIEVOORONTWERP EN PRESTATIEVERSLAG


De Vlaamse regelgever zet vanaf 2016 volop in op de verbetering van de kwaliteit van ventilatiesystemen in residentiële gebouwen.

 

Vanaf 1 januari 2016 moet de aangifteplichtige immers voor alle nieuwe en ingrijpende energetische te renoveren wooneenheden met stedenbouwkundige vergunningsaanvraag of melding rekening houden met twee nieuwe verplichtingen.

 

Zo moet voor de start van de werkzaamheden een ventilatieontwerp opgemaakt worden en moet na de uitvoering een prestatieverslag van het geplaatste ventilatiesysteem opgesteld worden.

 

De aangifteplichtige moet een ventilatieverslaggever aanstellen die instaat voor dit ventilatievoorontwerp en het ventilatieprestatieverslag. Deze ventilatieverslaggever kan vrij gekozen worden door de aangifteplichtige, maar moet wel erkend zijn bij de kwaliteitsorganisatie.

 

3. ROOKMELDERS


Sinds 31 december 2012 moeten huurwoningen waarvan de huurovereenkomst na deze datum wordt afgesloten, uitgerust zijn met rookmelders.

 

Voor de toen bestaande huurovereenkomsten werd in een gefaseerde invoering voorzien:

 • Voor woningen die voor 1945 werden gebouwd, zijn rookmelders verplicht vanaf 1 januari 2016.
 • Voor woningen die na 1945 werden gebouwd, zullen rookmelders verplicht zijn vanaf 1 januari 2019.

Het is de verhuurder die moet instaan voor de aankoop- en installatiekost van de rookmelder. Na installatie moet het bewijs daarvan aan de huurovereenkomst gehecht worden.

 

Op de huurder rust dan weer de verplichting om de rookmelders te onderhouden en te vervangen na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij.

 

Een woning die niet voldoet aan de rookmeldersverplichtingen zal in de regel als “niet-conform” worden beschouwd.

 

4. BELASTINGVERMINDERING VOOR DAKISOLATIE


Ook in 2016 blijft de belastingvermindering voor dakisolatie behouden.

 

Hieraan zijn de volgende voorwaarden verbonden:

 • Het moet gaan om een gebouw, of een gedeelte van een gebouw, met een woonfunctie.
 • De woning moet minimaal 5 jaar in gebruik zijn als woning bij de start van de werken.
 • De dakisolatie moet geplaatst zijn door een aannemer.
 • Het isolatiemateriaal moet een warmteweerstand hebben van minstens 2,5 m²K/W.
 • De aannemer moet een aantal gegevens op de factuur vermelden.

De belastingvermindering bedraagt 30 % van de betaalde factuur, beperkt tot een bepaald maximumbedrag. Voor het inkomstenjaar 2015 bedraagt de vermindering maximaal 3.050 euro per woning.

 

Voor verdere vragen, staan wij uiteraard graag ter beschikking.