News & events

a31102023

31/10/2023

btw-tarief sloop- en heropbouw: nieuwe maatregel vanaf 1 januari 2024

Sinds de aankondiging naar aanleiding van het federaal begrotingsakkoord van midden oktober, heerst er heel wat onzekerheid over het lot van de nieuwe maatregel inzake het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw.

 

Op vandaag bestaan er twee maatregelen. Enerzijds de permanente maatregel die geldt in de 32 centrumsteden, anderzijds de tijdelijke maatregel die in het leven is geroepen in de context van de coronacrisis, en die van toepassing op het gehele Belgische grondgebied. Deze tijdelijke maatregel loopt nog tot 31 december 2023.

 

Recent werd beslist de regelgeving omtrent het verlaagde btw-tarief inzake sloop en heropbouw, te wijzigen vanaf 2024.

 

Wij zetten de nieuwe regelgeving graag voor u op een rijtje.

 

 

1.    Algemene situatie tot en met 31 december 2023

 

1.1.       In de 32 centrumsteden

 

Op vandaag geldt in de 32 centrumsteden een verlaagd btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw. Dit tarief geldt voor particulieren of rechtspersonen, voor privéwoningen die zich één van de 32 centrumsteden situeren. Voor het overige zijn geen sociale voorwaarden van toepassing. Woningen die worden aangekocht bij een bouwpromotor, vallen niet onder deze maatregel.

 

1.2.       In heel het land (inclusief de 32 centrumsteden)

 

Tijdens de coronacrisis werd een tijdelijke maatregel in het leven geroepen, die van toepassing is op het gehele Belgische grondgebied. De maatregel is van toepassing sinds 1 januari 2021 en loopt nog tot en met 31 december 2023.

 

Aan de tijdelijke maatregel zijn sociale voorwaarden gekoppeld. Deze maatregel kan enkel gebruikt worden door:

 

 • Particulieren die na afbraak zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m²;
 • Particulieren en rechtspersonen die na afbraak een woning langdurig verhuren in het kader van het sociale huisvestingsbeleid;
 • Eenieder die na afbraak aankoopt van een bouwpromotor, indien de woning:
  • Door de particuliere koper wordt bestemd als enige en eigen woning, met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m²;
  • Door de koper (particulier of rechtspersoon) langdurig wordt verhuurd in het kader van het sociaal huisvestingsbeleid.

 

2.    Algemene situatie vanaf 1 januari 2024

 

2.1.       In heel het land (inclusief de 32 centrumsteden)

 

Vanaf 2024 is het zo dat er niet langer sprake is van een specifieke maatregel in de 32 centrumsteden. Vanaf dan geldt er slechts één enkele maatregel voor het gehele grondgebied. Het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw geldt vanaf 2024 overal in ons land op dezelfde manier, voor particulieren en rechtspersonen. Bovendien zijn een aantal sociale voorwaarden van toepassing:

 

 • Particulieren die na afbraak zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximaal bewoonbare oppervlakte van 200 m²;
 • Particulieren en rechtspersonen die na afbraak een woning langdurig verhuren in het kader van het sociale huisvestingsbeleid. 

Deze nieuwe situatie vanaf 2024 betekent bijgevolg een verstrenging van de maatregel die op vandaag geldt in de 32 centrumsteden. Tot eind 2023 zijn in de 32 centrumsteden namelijk geen sociale voorwaarden van toepassing. Er is geen sprake van een oppervlaktebegrenzing, alsook is het niet vereist dat de woning wordt gebruikt als enige en eigen woning. Dit alles verandert vanaf 2024. 

 

 

3.    Overgangsmaatregelen (1 januari 2024 tot en met 31 december 2024)

 

Samen met de nieuwe maatregel, zijn bovendien een aantal overgangsmaatregelen van toepassing. Enerzijds is er een overgangsmaatregel die van toepassing is op het gehele Belgische grondgebied, anderzijds geldt er een overgangsmaatregel die louter van toepassing is in de 32 centrumsteden.

 

3.1.       In heel het land (inclusief de 32 centrumsteden)

 

Wie na afbraak een heropgebouwde woning heeft aangekocht, of nog zal aankopen van een bouwpromotor, kan gebruikmaken van een overgangsmaatregel. De voorwaarde hiervoor is dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 1 juli 2023 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd en betaald tot eind 2024. De aangekochte woning dient uiteraard aan de sociale voorwaarden te voldoen. De woning dient de enige en eigen woning te zijn, met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m², of dient langdurig verhuurd te worden in het kader van het sociaal beleid.

 

Hierbij valt op te merken dat waar de omgevingsvergunning dient aangevraagd te zijn vóór 1 juli 2023, er geen uiterste datum geldt voor de indiening van de verklaring 111-3.

 

3.2.       In de 32 centrumsteden

 

Ook in de 32 centrumsteden wordt een overgangsmaatregel voorzien. Deze heeft betrekking op de particulieren en rechtspersonen die niet voldoen aan de sociale voorwaarden, maar omwille van hun ligging in de 32 centrumsteden tot 2024 konden genieten van het verlaagde btw-tarief. In dit geval dient de omgevingsvergunning voor heropbouw van de woning te zijn ingediend vóór 1 januari 2024, en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024.

 

Deze bijkomende overgangsmaatregel in de 32 centrumsteden heeft aldus geen betrekking op de aankopen van bouwpromotoren. Dergelijke aankopen komen namelijk niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief in de 32 centrumsteden. Huidige overgangsmaatregel heeft daarentegen wel betrekking op tweede verblijven, of op projecten van ontwikkelaars en investeerders die panden aankochten om deze na afbraak en heropbouw te bestemmen voor verhuur voor andere doeleinden dan langdurig verhuur in het kader van het sociaal huisvestingsbeleid.

 

 

4.    Afsluitend

 

Vanaf 2024 zal het aldus (los van de overgangsmaatregelen) niet meer mogelijk zijn om van projectontwikkelaars een heropgerichte woning aan te kopen tegen een verlaagd tarief van 6%. Voor aankopen zal zodoende het btw-tarief van 21% gelden.

 

In het gehele Belgische grondgebied zal vanaf 2024 aldus eenzelfde maatregel gelden, waarbij sociale voorwaarden van toepassing zijn. 

 

 

Wij zijn uiteraard steeds beschikbaar voor verdere verduidelijkingen.

 

Auteur

Claire Finaut

News & events

a31102023

31/10/2023

btw-tarief sloop- en heropbouw: nieuwe maatregel vanaf 1 januari 2024

Sinds de aankondiging naar aanleiding van het federaal begrotingsakkoord van midden oktober, heerst er heel wat onzekerheid over het lot van de nieuwe maatregel inzake het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw.

 

Op vandaag bestaan er twee maatregelen. Enerzijds de permanente maatregel die geldt in de 32 centrumsteden, anderzijds de tijdelijke maatregel die in het leven is geroepen in de context van de coronacrisis, en die van toepassing op het gehele Belgische grondgebied. Deze tijdelijke maatregel loopt nog tot 31 december 2023.

 

Recent werd beslist de regelgeving omtrent het verlaagde btw-tarief inzake sloop en heropbouw, te wijzigen vanaf 2024.

 

Wij zetten de nieuwe regelgeving graag voor u op een rijtje.

 

 

1.    Algemene situatie tot en met 31 december 2023

 

1.1.       In de 32 centrumsteden

 

Op vandaag geldt in de 32 centrumsteden een verlaagd btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw. Dit tarief geldt voor particulieren of rechtspersonen, voor privéwoningen die zich één van de 32 centrumsteden situeren. Voor het overige zijn geen sociale voorwaarden van toepassing. Woningen die worden aangekocht bij een bouwpromotor, vallen niet onder deze maatregel.

 

1.2.       In heel het land (inclusief de 32 centrumsteden)

 

Tijdens de coronacrisis werd een tijdelijke maatregel in het leven geroepen, die van toepassing is op het gehele Belgische grondgebied. De maatregel is van toepassing sinds 1 januari 2021 en loopt nog tot en met 31 december 2023.

 

Aan de tijdelijke maatregel zijn sociale voorwaarden gekoppeld. Deze maatregel kan enkel gebruikt worden door:

 

 • Particulieren die na afbraak zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m²;
 • Particulieren en rechtspersonen die na afbraak een woning langdurig verhuren in het kader van het sociale huisvestingsbeleid;
 • Eenieder die na afbraak aankoopt van een bouwpromotor, indien de woning:
  • Door de particuliere koper wordt bestemd als enige en eigen woning, met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m²;
  • Door de koper (particulier of rechtspersoon) langdurig wordt verhuurd in het kader van het sociaal huisvestingsbeleid.

 

2.    Algemene situatie vanaf 1 januari 2024

 

2.1.       In heel het land (inclusief de 32 centrumsteden)

 

Vanaf 2024 is het zo dat er niet langer sprake is van een specifieke maatregel in de 32 centrumsteden. Vanaf dan geldt er slechts één enkele maatregel voor het gehele grondgebied. Het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw geldt vanaf 2024 overal in ons land op dezelfde manier, voor particulieren en rechtspersonen. Bovendien zijn een aantal sociale voorwaarden van toepassing:

 

 • Particulieren die na afbraak zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximaal bewoonbare oppervlakte van 200 m²;
 • Particulieren en rechtspersonen die na afbraak een woning langdurig verhuren in het kader van het sociale huisvestingsbeleid. 

Deze nieuwe situatie vanaf 2024 betekent bijgevolg een verstrenging van de maatregel die op vandaag geldt in de 32 centrumsteden. Tot eind 2023 zijn in de 32 centrumsteden namelijk geen sociale voorwaarden van toepassing. Er is geen sprake van een oppervlaktebegrenzing, alsook is het niet vereist dat de woning wordt gebruikt als enige en eigen woning. Dit alles verandert vanaf 2024. 

 

 

3.    Overgangsmaatregelen (1 januari 2024 tot en met 31 december 2024)

 

Samen met de nieuwe maatregel, zijn bovendien een aantal overgangsmaatregelen van toepassing. Enerzijds is er een overgangsmaatregel die van toepassing is op het gehele Belgische grondgebied, anderzijds geldt er een overgangsmaatregel die louter van toepassing is in de 32 centrumsteden.

 

3.1.       In heel het land (inclusief de 32 centrumsteden)

 

Wie na afbraak een heropgebouwde woning heeft aangekocht, of nog zal aankopen van een bouwpromotor, kan gebruikmaken van een overgangsmaatregel. De voorwaarde hiervoor is dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 1 juli 2023 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd en betaald tot eind 2024. De aangekochte woning dient uiteraard aan de sociale voorwaarden te voldoen. De woning dient de enige en eigen woning te zijn, met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m², of dient langdurig verhuurd te worden in het kader van het sociaal beleid.

 

Hierbij valt op te merken dat waar de omgevingsvergunning dient aangevraagd te zijn vóór 1 juli 2023, er geen uiterste datum geldt voor de indiening van de verklaring 111-3.

 

3.2.       In de 32 centrumsteden

 

Ook in de 32 centrumsteden wordt een overgangsmaatregel voorzien. Deze heeft betrekking op de particulieren en rechtspersonen die niet voldoen aan de sociale voorwaarden, maar omwille van hun ligging in de 32 centrumsteden tot 2024 konden genieten van het verlaagde btw-tarief. In dit geval dient de omgevingsvergunning voor heropbouw van de woning te zijn ingediend vóór 1 januari 2024, en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024.

 

Deze bijkomende overgangsmaatregel in de 32 centrumsteden heeft aldus geen betrekking op de aankopen van bouwpromotoren. Dergelijke aankopen komen namelijk niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief in de 32 centrumsteden. Huidige overgangsmaatregel heeft daarentegen wel betrekking op tweede verblijven, of op projecten van ontwikkelaars en investeerders die panden aankochten om deze na afbraak en heropbouw te bestemmen voor verhuur voor andere doeleinden dan langdurig verhuur in het kader van het sociaal huisvestingsbeleid.

 

 

4.    Afsluitend

 

Vanaf 2024 zal het aldus (los van de overgangsmaatregelen) niet meer mogelijk zijn om van projectontwikkelaars een heropgerichte woning aan te kopen tegen een verlaagd tarief van 6%. Voor aankopen zal zodoende het btw-tarief van 21% gelden.

 

In het gehele Belgische grondgebied zal vanaf 2024 aldus eenzelfde maatregel gelden, waarbij sociale voorwaarden van toepassing zijn. 

 

 

Wij zijn uiteraard steeds beschikbaar voor verdere verduidelijkingen.

 

Auteur

Claire Finaut

News & events

a31102023

31/10/2023

btw-tarief sloop- en heropbouw: nieuwe maatregel vanaf 1 januari 2024

Sinds de aankondiging naar aanleiding van het federaal begrotingsakkoord van midden oktober, heerst er heel wat onzekerheid over het lot van de nieuwe maatregel inzake het verlaagde btw-tarief voor sloop en heropbouw.

 

Op vandaag bestaan er twee maatregelen. Enerzijds de permanente maatregel die geldt in de 32 centrumsteden, anderzijds de tijdelijke maatregel die in het leven is geroepen in de context van de coronacrisis, en die van toepassing op het gehele Belgische grondgebied. Deze tijdelijke maatregel loopt nog tot 31 december 2023.

 

Recent werd beslist de regelgeving omtrent het verlaagde btw-tarief inzake sloop en heropbouw, te wijzigen vanaf 2024.

 

Wij zetten de nieuwe regelgeving graag voor u op een rijtje.

 

 

1.    Algemene situatie tot en met 31 december 2023

 

1.1.       In de 32 centrumsteden

 

Op vandaag geldt in de 32 centrumsteden een verlaagd btw-tarief van 6% voor sloop en heropbouw. Dit tarief geldt voor particulieren of rechtspersonen, voor privéwoningen die zich één van de 32 centrumsteden situeren. Voor het overige zijn geen sociale voorwaarden van toepassing. Woningen die worden aangekocht bij een bouwpromotor, vallen niet onder deze maatregel.

 

1.2.       In heel het land (inclusief de 32 centrumsteden)

 

Tijdens de coronacrisis werd een tijdelijke maatregel in het leven geroepen, die van toepassing is op het gehele Belgische grondgebied. De maatregel is van toepassing sinds 1 januari 2021 en loopt nog tot en met 31 december 2023.

 

Aan de tijdelijke maatregel zijn sociale voorwaarden gekoppeld. Deze maatregel kan enkel gebruikt worden door:

 

 • Particulieren die na afbraak zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m²;
 • Particulieren en rechtspersonen die na afbraak een woning langdurig verhuren in het kader van het sociale huisvestingsbeleid;
 • Eenieder die na afbraak aankoopt van een bouwpromotor, indien de woning:
  • Door de particuliere koper wordt bestemd als enige en eigen woning, met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m²;
  • Door de koper (particulier of rechtspersoon) langdurig wordt verhuurd in het kader van het sociaal huisvestingsbeleid.

 

2.    Algemene situatie vanaf 1 januari 2024

 

2.1.       In heel het land (inclusief de 32 centrumsteden)

 

Vanaf 2024 is het zo dat er niet langer sprake is van een specifieke maatregel in de 32 centrumsteden. Vanaf dan geldt er slechts één enkele maatregel voor het gehele grondgebied. Het verlaagde btw-tarief voor afbraak en heropbouw geldt vanaf 2024 overal in ons land op dezelfde manier, voor particulieren en rechtspersonen. Bovendien zijn een aantal sociale voorwaarden van toepassing:

 

 • Particulieren die na afbraak zelf hun enige en eigen woning laten bouwen met een maximaal bewoonbare oppervlakte van 200 m²;
 • Particulieren en rechtspersonen die na afbraak een woning langdurig verhuren in het kader van het sociale huisvestingsbeleid. 

Deze nieuwe situatie vanaf 2024 betekent bijgevolg een verstrenging van de maatregel die op vandaag geldt in de 32 centrumsteden. Tot eind 2023 zijn in de 32 centrumsteden namelijk geen sociale voorwaarden van toepassing. Er is geen sprake van een oppervlaktebegrenzing, alsook is het niet vereist dat de woning wordt gebruikt als enige en eigen woning. Dit alles verandert vanaf 2024. 

 

 

3.    Overgangsmaatregelen (1 januari 2024 tot en met 31 december 2024)

 

Samen met de nieuwe maatregel, zijn bovendien een aantal overgangsmaatregelen van toepassing. Enerzijds is er een overgangsmaatregel die van toepassing is op het gehele Belgische grondgebied, anderzijds geldt er een overgangsmaatregel die louter van toepassing is in de 32 centrumsteden.

 

3.1.       In heel het land (inclusief de 32 centrumsteden)

 

Wie na afbraak een heropgebouwde woning heeft aangekocht, of nog zal aankopen van een bouwpromotor, kan gebruikmaken van een overgangsmaatregel. De voorwaarde hiervoor is dat de omgevingsvergunning voor de heropbouw van de woning is ingediend vóór 1 juli 2023 en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd en betaald tot eind 2024. De aangekochte woning dient uiteraard aan de sociale voorwaarden te voldoen. De woning dient de enige en eigen woning te zijn, met een maximale bewoonbare oppervlakte van 200 m², of dient langdurig verhuurd te worden in het kader van het sociaal beleid.

 

Hierbij valt op te merken dat waar de omgevingsvergunning dient aangevraagd te zijn vóór 1 juli 2023, er geen uiterste datum geldt voor de indiening van de verklaring 111-3.

 

3.2.       In de 32 centrumsteden

 

Ook in de 32 centrumsteden wordt een overgangsmaatregel voorzien. Deze heeft betrekking op de particulieren en rechtspersonen die niet voldoen aan de sociale voorwaarden, maar omwille van hun ligging in de 32 centrumsteden tot 2024 konden genieten van het verlaagde btw-tarief. In dit geval dient de omgevingsvergunning voor heropbouw van de woning te zijn ingediend vóór 1 januari 2024, en dit voor alle werkzaamheden gefactureerd of betaald tot eind 2024.

 

Deze bijkomende overgangsmaatregel in de 32 centrumsteden heeft aldus geen betrekking op de aankopen van bouwpromotoren. Dergelijke aankopen komen namelijk niet in aanmerking voor het verlaagde btw-tarief in de 32 centrumsteden. Huidige overgangsmaatregel heeft daarentegen wel betrekking op tweede verblijven, of op projecten van ontwikkelaars en investeerders die panden aankochten om deze na afbraak en heropbouw te bestemmen voor verhuur voor andere doeleinden dan langdurig verhuur in het kader van het sociaal huisvestingsbeleid.

 

 

4.    Afsluitend

 

Vanaf 2024 zal het aldus (los van de overgangsmaatregelen) niet meer mogelijk zijn om van projectontwikkelaars een heropgerichte woning aan te kopen tegen een verlaagd tarief van 6%. Voor aankopen zal zodoende het btw-tarief van 21% gelden.

 

In het gehele Belgische grondgebied zal vanaf 2024 aldus eenzelfde maatregel gelden, waarbij sociale voorwaarden van toepassing zijn. 

 

 

Wij zijn uiteraard steeds beschikbaar voor verdere verduidelijkingen.