News & events

Ttielblad nieuwsbrief november

22/11/2021

Hervorming van de verkooprechten in Vlaanderen: wat weten we vandaag?

Na de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering werd bekendgemaakt dat er vrij ingrijpende wijzigingen zullen plaatsvinden met betrekking tot de Vlaamse verkooprechten. De wijziging treft zo goed als iedereen met een baksteen in de maag. De laatste jaren werd duidelijk dat de aankoop van een woning niet voor iedereen even evident was, in het bijzonder niet voor (jonge) starters op de woningmarkt.

 

Het ontwerpdecreet dat op 28 oktober 2021 werd ingediend, biedt volgende verantwoording voor de voorgestelde wijzigingen:

 

“(…) De voorgestelde wijzigingen worden ingevoerd als stimulans voor (jonge) kandidaat-kopers om een enige eigen woning te kunnen verwerven. Door de stijgende woningprijzen, mede door de coronacrisis en de beperkingen van de leningscapaciteit, vormen de huidige tarieven van 6% en 5% bovenop de aankoopprijs een belemmering voor vele potentiële kopers.”

 

Wij lichten graag de drie grootste wijzigingen nog even toe:

 

1.   Het verlaagde tarief voor de enige en eigen gezinswoning

 

Algemeen

Mede om aan de hierboven aangehaalde doelstelling tegemoet te komen, wordt het tarief voor de aankoop van een enige en eigen gezinswoning verlaagd van 6% naar 3%.

 

De toepassing van dit tarief is aan een paar voorwaarden verbonden, namelijk:

 • De koop is een zuivere aankoop;
 • Door éen of meerdere natuurlijke personen;
 • Voor de geheelheid in volle eigendom;
 • Van een woning of appartement;
 • Waar de koper binnen de drie jaar na aankoop zijn inschrijving in het bevolkingsregister zal moeten registreren;
 • En waarvan de koper niet voor geheel in volle eigendom eigenaar is van een ander onroerend goed. Indien dit wel het geval is, dan moet dat ander onroerend goed binnen de twee jaar vanaf de notariële aankoopakte worden verkocht (op vandaag heeft men hiervoor één jaar de tijd, maar vanaf 1 januari 2022 zal dit twee jaar worden).

Ingrijpende energetische renovatie (IER)

Onder de huidige verkooprechten kan een koper een 5%-tarief genieten indien hij binnen de vijf jaar na de aankoop van het onroerend goed een ingrijpende energetische renovatie zal uitvoeren. Vanaf 1 januari 2022 zal dit tarief dalen naar 1%. Een ingrijpende energetische renovatie is een grondige renovatie waarbij enerzijds de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen en waarbij anderzijds er minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil wordt geïsoleerd.

 

Bijkomende rechtenvermindering

Onder de huidige verkooprechten kan een bijkomende rechtenvermindering worden genoten voor bescheiden woningen. Het grensbedrag van €200.000,00 stijgt naar €220.000,00 en in kernsteden stijgt het grensbedrag van €220.000,00 naar €240.000,00.

 

Aangezien de verkooprechten halveren (van 6% naar 3%) zal ook de rechtenvermindering met ingang van 1 januari 2022 halveren van €5.600,00 naar €2.800,00. De toepassing van het verlaagd tarief van 1% zal kunnen gecombineerd worden met een rechtenvermindering van €960  (1/5 van €4.800).

 

2.   Het verhoogde basistarief

 

Ter compensatie van het verlaagde tarief voor de enige en eigen gezinswoning is het echter wel zo dat het basistarief voor een tweede woning, bouwgrond of ander (niet-)residentieel vastgoed zal verhogen van 10% naar 12%. Dit betekent dat van zodra er aan een van de voorwaarden voor één van de verlaagde tarieven (bijv. voor de aankoop van de enige gezinswoning) niet is voldaan, het standaardtarief van 12% van toepassing zal zijn.

 

3.   Uitdoven van de meeneembaarheid  

 

Waar men op heden het verkooprecht of registratiebelasting ten belope van maximaal €13.000 (betaald bij het verwerven van de eerste woning) kon meenemen en aftrekken van de verschuldigde verkooprechten bij de aankoop van de volgende woning, zal dit in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Deze meeneembaarheid zal geleidelijk aan uitdoven om vervolgens op 1 januari 2024 volledig afgeschaft te worden.  Echter voorziet de Vlaamse Regering wel in een overgangsregeling. Het is tot 1 januari 2024 mogelijk om te kiezen tussen het voordeel van de meeneembaarheid of de verlaagde verkooprechten.

 

Uiteraard zijn bij de keuze om van het voordeel van de meeneembaarheid te genieten een aantal aandachtspunten in acht te nemen:

 • De authentieke akte van de aankoop van de nieuwe woning moet gebeuren op uiterlijk 31 december 2023.
 • De authentieke akte van de aankoop van de eerste woning moet gebeuren vóór 1 januari 2022.  Dit heeft als doel om de instroom tot de meeneembaarheid te beperken.   
 • De combinatie tussen het verlaagde tarief van 3% (of 1% bij energetisch renoveren) én de meeneembaarheid is absoluut uitgesloten. 
 • Het nieuwe basistarief van 12% kan nog tot en met 31 december 2023 gecombineerd worden met de meeneembaarheid. 

Tot 31 december 2023 kan dus gekozen worden tussen:

 • Het nieuwe tarief van 3% (of 1% bij energiezuinige renovatie) zonder de meeneembaarheid;
 • Het tarief van 6% mét de meeneembaarheid.

Het Ontwerp van decreet werd ingediend in het Vlaamse Parlement op 28 oktober 2021. Onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door het Vlaamse Parlement zullen deze wijzigingen in werking treden op 1 januari 2022.

Auteur

Chloƫ Wouters

News & events

Ttielblad nieuwsbrief november

22/11/2021

Hervorming van de verkooprechten in Vlaanderen: wat weten we vandaag?

Na de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering werd bekendgemaakt dat er vrij ingrijpende wijzigingen zullen plaatsvinden met betrekking tot de Vlaamse verkooprechten. De wijziging treft zo goed als iedereen met een baksteen in de maag. De laatste jaren werd duidelijk dat de aankoop van een woning niet voor iedereen even evident was, in het bijzonder niet voor (jonge) starters op de woningmarkt.

 

Het ontwerpdecreet dat op 28 oktober 2021 werd ingediend, biedt volgende verantwoording voor de voorgestelde wijzigingen:

 

“(…) De voorgestelde wijzigingen worden ingevoerd als stimulans voor (jonge) kandidaat-kopers om een enige eigen woning te kunnen verwerven. Door de stijgende woningprijzen, mede door de coronacrisis en de beperkingen van de leningscapaciteit, vormen de huidige tarieven van 6% en 5% bovenop de aankoopprijs een belemmering voor vele potentiële kopers.”

 

Wij lichten graag de drie grootste wijzigingen nog even toe:

 

1.   Het verlaagde tarief voor de enige en eigen gezinswoning

 

Algemeen

Mede om aan de hierboven aangehaalde doelstelling tegemoet te komen, wordt het tarief voor de aankoop van een enige en eigen gezinswoning verlaagd van 6% naar 3%.

 

De toepassing van dit tarief is aan een paar voorwaarden verbonden, namelijk:

 • De koop is een zuivere aankoop;
 • Door éen of meerdere natuurlijke personen;
 • Voor de geheelheid in volle eigendom;
 • Van een woning of appartement;
 • Waar de koper binnen de drie jaar na aankoop zijn inschrijving in het bevolkingsregister zal moeten registreren;
 • En waarvan de koper niet voor geheel in volle eigendom eigenaar is van een ander onroerend goed. Indien dit wel het geval is, dan moet dat ander onroerend goed binnen de twee jaar vanaf de notariële aankoopakte worden verkocht (op vandaag heeft men hiervoor één jaar de tijd, maar vanaf 1 januari 2022 zal dit twee jaar worden).

Ingrijpende energetische renovatie (IER)

Onder de huidige verkooprechten kan een koper een 5%-tarief genieten indien hij binnen de vijf jaar na de aankoop van het onroerend goed een ingrijpende energetische renovatie zal uitvoeren. Vanaf 1 januari 2022 zal dit tarief dalen naar 1%. Een ingrijpende energetische renovatie is een grondige renovatie waarbij enerzijds de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen en waarbij anderzijds er minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil wordt geïsoleerd.

 

Bijkomende rechtenvermindering

Onder de huidige verkooprechten kan een bijkomende rechtenvermindering worden genoten voor bescheiden woningen. Het grensbedrag van €200.000,00 stijgt naar €220.000,00 en in kernsteden stijgt het grensbedrag van €220.000,00 naar €240.000,00.

 

Aangezien de verkooprechten halveren (van 6% naar 3%) zal ook de rechtenvermindering met ingang van 1 januari 2022 halveren van €5.600,00 naar €2.800,00. De toepassing van het verlaagd tarief van 1% zal kunnen gecombineerd worden met een rechtenvermindering van €960  (1/5 van €4.800).

 

2.   Het verhoogde basistarief

 

Ter compensatie van het verlaagde tarief voor de enige en eigen gezinswoning is het echter wel zo dat het basistarief voor een tweede woning, bouwgrond of ander (niet-)residentieel vastgoed zal verhogen van 10% naar 12%. Dit betekent dat van zodra er aan een van de voorwaarden voor één van de verlaagde tarieven (bijv. voor de aankoop van de enige gezinswoning) niet is voldaan, het standaardtarief van 12% van toepassing zal zijn.

 

3.   Uitdoven van de meeneembaarheid  

 

Waar men op heden het verkooprecht of registratiebelasting ten belope van maximaal €13.000 (betaald bij het verwerven van de eerste woning) kon meenemen en aftrekken van de verschuldigde verkooprechten bij de aankoop van de volgende woning, zal dit in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Deze meeneembaarheid zal geleidelijk aan uitdoven om vervolgens op 1 januari 2024 volledig afgeschaft te worden.  Echter voorziet de Vlaamse Regering wel in een overgangsregeling. Het is tot 1 januari 2024 mogelijk om te kiezen tussen het voordeel van de meeneembaarheid of de verlaagde verkooprechten.

 

Uiteraard zijn bij de keuze om van het voordeel van de meeneembaarheid te genieten een aantal aandachtspunten in acht te nemen:

 • De authentieke akte van de aankoop van de nieuwe woning moet gebeuren op uiterlijk 31 december 2023.
 • De authentieke akte van de aankoop van de eerste woning moet gebeuren vóór 1 januari 2022.  Dit heeft als doel om de instroom tot de meeneembaarheid te beperken.   
 • De combinatie tussen het verlaagde tarief van 3% (of 1% bij energetisch renoveren) én de meeneembaarheid is absoluut uitgesloten. 
 • Het nieuwe basistarief van 12% kan nog tot en met 31 december 2023 gecombineerd worden met de meeneembaarheid. 

Tot 31 december 2023 kan dus gekozen worden tussen:

 • Het nieuwe tarief van 3% (of 1% bij energiezuinige renovatie) zonder de meeneembaarheid;
 • Het tarief van 6% mét de meeneembaarheid.

Het Ontwerp van decreet werd ingediend in het Vlaamse Parlement op 28 oktober 2021. Onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door het Vlaamse Parlement zullen deze wijzigingen in werking treden op 1 januari 2022.

Auteur

Chloƫ Wouters

News & events

Ttielblad nieuwsbrief november

22/11/2021

Hervorming van de verkooprechten in Vlaanderen: wat weten we vandaag?

Na de Septemberverklaring van de Vlaamse Regering werd bekendgemaakt dat er vrij ingrijpende wijzigingen zullen plaatsvinden met betrekking tot de Vlaamse verkooprechten. De wijziging treft zo goed als iedereen met een baksteen in de maag. De laatste jaren werd duidelijk dat de aankoop van een woning niet voor iedereen even evident was, in het bijzonder niet voor (jonge) starters op de woningmarkt.

 

Het ontwerpdecreet dat op 28 oktober 2021 werd ingediend, biedt volgende verantwoording voor de voorgestelde wijzigingen:

 

“(…) De voorgestelde wijzigingen worden ingevoerd als stimulans voor (jonge) kandidaat-kopers om een enige eigen woning te kunnen verwerven. Door de stijgende woningprijzen, mede door de coronacrisis en de beperkingen van de leningscapaciteit, vormen de huidige tarieven van 6% en 5% bovenop de aankoopprijs een belemmering voor vele potentiële kopers.”

 

Wij lichten graag de drie grootste wijzigingen nog even toe:

 

1.   Het verlaagde tarief voor de enige en eigen gezinswoning

 

Algemeen

Mede om aan de hierboven aangehaalde doelstelling tegemoet te komen, wordt het tarief voor de aankoop van een enige en eigen gezinswoning verlaagd van 6% naar 3%.

 

De toepassing van dit tarief is aan een paar voorwaarden verbonden, namelijk:

 • De koop is een zuivere aankoop;
 • Door éen of meerdere natuurlijke personen;
 • Voor de geheelheid in volle eigendom;
 • Van een woning of appartement;
 • Waar de koper binnen de drie jaar na aankoop zijn inschrijving in het bevolkingsregister zal moeten registreren;
 • En waarvan de koper niet voor geheel in volle eigendom eigenaar is van een ander onroerend goed. Indien dit wel het geval is, dan moet dat ander onroerend goed binnen de twee jaar vanaf de notariële aankoopakte worden verkocht (op vandaag heeft men hiervoor één jaar de tijd, maar vanaf 1 januari 2022 zal dit twee jaar worden).

Ingrijpende energetische renovatie (IER)

Onder de huidige verkooprechten kan een koper een 5%-tarief genieten indien hij binnen de vijf jaar na de aankoop van het onroerend goed een ingrijpende energetische renovatie zal uitvoeren. Vanaf 1 januari 2022 zal dit tarief dalen naar 1%. Een ingrijpende energetische renovatie is een grondige renovatie waarbij enerzijds de technische installaties om een specifiek binnenklimaat te realiseren volledig worden vervangen en waarbij anderzijds er minstens 75% van de bestaande en nieuwe buitenschil wordt geïsoleerd.

 

Bijkomende rechtenvermindering

Onder de huidige verkooprechten kan een bijkomende rechtenvermindering worden genoten voor bescheiden woningen. Het grensbedrag van €200.000,00 stijgt naar €220.000,00 en in kernsteden stijgt het grensbedrag van €220.000,00 naar €240.000,00.

 

Aangezien de verkooprechten halveren (van 6% naar 3%) zal ook de rechtenvermindering met ingang van 1 januari 2022 halveren van €5.600,00 naar €2.800,00. De toepassing van het verlaagd tarief van 1% zal kunnen gecombineerd worden met een rechtenvermindering van €960  (1/5 van €4.800).

 

2.   Het verhoogde basistarief

 

Ter compensatie van het verlaagde tarief voor de enige en eigen gezinswoning is het echter wel zo dat het basistarief voor een tweede woning, bouwgrond of ander (niet-)residentieel vastgoed zal verhogen van 10% naar 12%. Dit betekent dat van zodra er aan een van de voorwaarden voor één van de verlaagde tarieven (bijv. voor de aankoop van de enige gezinswoning) niet is voldaan, het standaardtarief van 12% van toepassing zal zijn.

 

3.   Uitdoven van de meeneembaarheid  

 

Waar men op heden het verkooprecht of registratiebelasting ten belope van maximaal €13.000 (betaald bij het verwerven van de eerste woning) kon meenemen en aftrekken van de verschuldigde verkooprechten bij de aankoop van de volgende woning, zal dit in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Deze meeneembaarheid zal geleidelijk aan uitdoven om vervolgens op 1 januari 2024 volledig afgeschaft te worden.  Echter voorziet de Vlaamse Regering wel in een overgangsregeling. Het is tot 1 januari 2024 mogelijk om te kiezen tussen het voordeel van de meeneembaarheid of de verlaagde verkooprechten.

 

Uiteraard zijn bij de keuze om van het voordeel van de meeneembaarheid te genieten een aantal aandachtspunten in acht te nemen:

 • De authentieke akte van de aankoop van de nieuwe woning moet gebeuren op uiterlijk 31 december 2023.
 • De authentieke akte van de aankoop van de eerste woning moet gebeuren vóór 1 januari 2022.  Dit heeft als doel om de instroom tot de meeneembaarheid te beperken.   
 • De combinatie tussen het verlaagde tarief van 3% (of 1% bij energetisch renoveren) én de meeneembaarheid is absoluut uitgesloten. 
 • Het nieuwe basistarief van 12% kan nog tot en met 31 december 2023 gecombineerd worden met de meeneembaarheid. 

Tot 31 december 2023 kan dus gekozen worden tussen:

 • Het nieuwe tarief van 3% (of 1% bij energiezuinige renovatie) zonder de meeneembaarheid;
 • Het tarief van 6% mét de meeneembaarheid.

Het Ontwerp van decreet werd ingediend in het Vlaamse Parlement op 28 oktober 2021. Onder voorbehoud van de definitieve goedkeuring door het Vlaamse Parlement zullen deze wijzigingen in werking treden op 1 januari 2022.