Onroerende vermogensplanning

Ockier & Partners advocaten gespecialiseerd in Onroerende vermogensplanning

Onroerende vermogensplanning

Ockier & Partners advocaten gespecialiseerd in Onroerende vermogensplanning

Heel vaak omvat het familiaal vermogen een niet onbelangrijk vastgoedaandeel. Onroerende goederen in onverdeeldheid, familiale onenigheid over toewijzing, verdeling en liquidatie van een vastgoedportefeuille zijn allemaal aspecten van dezelfde problematiek. 

 

Binnen ons kantoor zijn een aantal van onze advocaten gespecialiseerd om u in deze materie te begeleiden naar een efficiënte oplossing.

GERELATEERDE BERICHTEN

GERELATEERDE BERICHTEN

01/11/2016

Recente wijzigingen in het onroerend erfgoedrecht: een overzicht

Sinds 1 januari 2015 waait een nieuwe wind door het onroerend erfgoedlandschap. Het langverwachte Onroerenderfgoeddecreet zorgt immers voor een harmonisatie van verschillende regelgevingen op het vlak van enerzijds de inventarisatie en...

01/06/2015

Van registratierechten naar registratiebelastingen; de nieuwe bevoegdheid van VLABEL

De federale overheid was oorspronkelijk bevoegd voor het innen van registratie – en successierechten. Sedert 1 januari 2015 is het Vlaamse Gewest (VLABEL) bevoegd voor de inning van de registratiebelastingen en erfbelasting, sedert 2002 waren de...